Back

ⓘ Lëndë - djegëse, Metani, Gjysmëpërcjellësi, Kërraba, Arsimi në Maqedoninë e Veriut, Çamçakëzi ..
                                               

Lëndë djegëse

Karburantet perdoren ne te tre shtetet klasike te grumbullimit te ngurta, te lengeta dhe te gazta. Ato jane furnizuar per perdorime te ndryshme. Karburantet e ngurta, te tilla si thengjilli i forte, linjiti dhe druri, tani perdoren kryesisht per gjenerimin e energjise elektrike ne centralin e avullit. Perveç kesaj, nevojiten lende djegese solide per inxhinieri te procesit dhe prodhimin e metaleve ne shkrirjen e hekurit dhe çelikut. Rendesia per ngrohjen e ndertesave eshte e vogel. Permbajtja e energjise eshte dhene ne njesite e thengjillit te rende SKE. Lendet djegese te gazta si gaz natyr ...

                                               

Metani

Metani eshte perfaqesuesi i pare hidrokarbureve i serise se alkaneve me formule molekulare CH 4. Metani eshte perberesi kryesor i gazit natyror, qe nxirret nga thellesite e tokes. Gjendet ne gazrat qe e shoqerojne naften, ne galerite e minierave te qymyrit, ne keneta, ne forme fluskash, dhe formohet nga shperberja e mbeturinave bimore. Metani piken e shkrirjes e ka ne –184 °C ndersa ata te avullimit –164 °C. Dendesia e tij eshte 0.424 g/cm 3 ne temperature –162 °C. Eshte gaz pa ere dhe perdoret si lende djegese si dhe per ngrohje. Prej metanit mund te nxirren gazra tjere qe e bejne kete te ...

                                               

Gjysmëpërcjellësi

Gjysmepercjellesi eshte nje lende e ngurte qe ka nje rezistence mesatare midis percjellesve dhe izolatoreve. Fuqia percjellese e tij varet nga perzierja e lendes kryesore perberese me nje lende tjeter, dhe temperatura. Prane temperatures zero gjysmepercjellesat jane izolatore. Aftesia percjellese e gjysmepercjellesve rritet me ngritjen e temperatures, prandaj quhen percjellesa te ngrohte kur kufiri i temperatures eshte i larte. Sipas temperatures se mjedisit dhe dallimit lendesor te kufirit percjelles dhe valencor ata mund te jene perjelles apo jopercjelles. Gjysmepercjellesat jane shume t ...

                                               

Kërraba

Kerraba eshte vendbanim ne Shqiperi. Gjendet mes Tiranes dhe Elbasanit, rreth 18 kilometra nga kryeqyteti. Krraba eshte nje ish-zone industriale qe u hap ne vitin 1957 per te shfrytezuar qymyrgurin. Industria e rende ishte e etur per mineralin qe sherbente si lende djegese.

                                               

Arsimi në Maqedoninë e Veriut

Arsimi ne Maqedonine e Veriut zhvillohet ne disa nivele. Deri ne viti 2007 shkolla tetevjeçare ishte e ndare ne mesim klasor dhe mesimi lendor, kalimi prej nje lloj mesimi ne tjetrin eshte parapare per vitin 2007/2008. Me kete rraste eshte paraqitur si problem per shume nxene shtimi i madh i lendeve mesimore ne kasen e peste. Pernjehere eshte rritur numri i lendeve, numri i arsimtareve, ndersa jane rritur edhe te priturat nga nxenesit.

                                               

Çamçakëzi

Çamçakezi esht nje lende e ngurte, e verdhe dhe e tejdukshme, qe nxirret nga rrenja e drunjeve halore dhe e perdoret per ngjitje, per izolim dhe per te ferkuar harqet e veglave me tela. Çamçakezi ose çumçakizi apo Goma pertypse eshte nje lloj gome e perzier me nje lende me ere te mire dhe me sheqer, qe mbahet ne goje per ta pertypur. Ne pjese te ndryshme shqiptare i njohur edhe me emertime tjera si p.sh Ekmeki, Sakezi etj.