Back

ⓘ Komunikacion - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike i Universitetit të Prishtinës, Komunikacioni, Binarët, Shenjat e qarkullimit rrugor, Golden Gate Bridge ..
                                               

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike i Universitetit të Prishtinës

Fakulteti i Inxhinierise Mekanike i Universitetit te Prishtines aktualisht eshte i ndare ne 7 programe studimore ne nivelin Bachelor dhe Master: - Komunikacion, - Prodhimtari dhe Automatizim, - Konstruksione dhe Mekanizim, - Sistemet e Burimeve te Riperterishme. - Mekatronike, - Inxhinieri Industriale dhe Menaxhment dhe - Termoenergjetike dhe Termoteknike,

                                               

Komunikacioni

Komunikacioni eshte sistemi i rrugeve dhe i llojeve te ndryshme te nderlidhjes tokesore, detare dhe ajrore ne nje vend ose ndermjet disa vendeve. Ajo eshte teresia e mjeteve qe sigurojne levizjen e njerezve dhe te mallrave.

                                               

Binarët

Fjala binaret ka me shume kuptime: Binaret film - film shqip, prodhim i vitit 1987 Binaret komunikacion - rruga ku leviz treni, Kjo faqe ben kthjellimin e titujve qe kane per baze Binaret. Nese nje lidhje e brendshme ju solli ketu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen ne fjale qe te ridrejtoje direkt te faqja e duhur.

                                               

Shenjat e qarkullimit rrugor

Shenjat e rrezikut Shenjat e rrezikut,paralajmerojne pjesemarresit ne komunikacion per rreziqet te cilat do ti hasin ne rruge. Shenjat e rrezikut ne rruge jashte qendrave te banuara vendosen ne largesi prej 150-250 meter para rrezikut te shenuar me shenje kurse ne qendrat e banuara vendosen ne largesi edhe me te vogel se 150 meter, ndryshe nga keto largesi vendosen kryqi i San Andreas i cili vendoset 10 meter para binareve por nuk mund te ofrohet me teper se 3 meter, qarkullim ne te dy kahjet dhe punime ne rruge. Shenjat e rrezikut kane forme trekendeshi barabrinjes, perjashtim nga forma t ...

                                               

Golden Gate Bridge

Golden Gejt eshte ure, e gjate 2.737 metra, e cila lidhe San Franciskon me bregun Marin. Ura eshte hapur me 27 maj 1937. Kur eshte ndertuar ka qene ura me e madhe ne bote. Eshte e larte 227 m, dhe e gjere 27 m. Kjo ure ka rendesi te madhe per komunikacion dhe eshte pjese e autostrades 101 engl. US Higheay 101. Gjithashtu eshte e njohur si objekt turistik. Ne muaj mesatarisht neper kete ure kalojne 3.4 milion automobila. Konsiderohet se nga hapja e kesaj ure deri tash kane kaluar rreth 1.6 miliard automjete.

                                               

Lumi i Senës

Sena eshte njeri nga lumejt me komunikacion lumor shume te zhvilluar te Frances, eshte i lundrueshem gati ne te gjithe rrjedhen e tij. Buron ne Côte-dOr ne lartesi mbidetare 471 m. Gjatesia e tij nga burimi deri te grykederdhja ne oqeanin Atlantik eshte 776 km. Ne rrjedhen e tij i lag qytetet Troyes, Rouen, Paris, Le Havre dhe disa qytete me te vogla. Anijet tejoqeanike ndalen ne limanin Rouen, i cili eshte vetem 120 km larg grykederdhjes se Senes. Mbi Sene jane ndertuar shume ura disa prej me te njohurave jane Pont Louis-Philippe, Pont Neuf ne Paris pastaj ura Pont de Normandie, njera nga ...

Shenjat e lejimit ose ndalimit
                                               

Shenjat e lejimit ose ndalimit

Shenjat e qarkullimit rrugor Shenjat e lejimit ose ndalimit jane nje grup shenjash te cilat kane forme rrethi dhe te cilat gjithnje urdherojne ndonje ndalese ose japin ndonje perparesi ne komunikacion.