Back

ⓘ Gjeologji - Korja, gjeologji, Urdhri dhe medalja Për punë të shquar në miniera dhe në gjeologji, Gjeologjia, Fatmir Mediu, Ilir Bano, Lapiezet ..
                                               

Korja (gjeologji)

Ne gjeologji, korja eshte mburoja e jashtme e ngurte e nje planeti shkembor ose e nje sateliti natyror, e cila eshte e kimikisht dallueshme nga perberja e berthames. Korja e Tokes, Henes, Merkurit, Veneres, Marsit, Io, dhe trupave te tjere planetare me se shumti jane krijuar nga proceset vullkanike, dhe korja e tyre eshte me e pasur me elemente se sa perberja e brendshme.

                                               

Urdhri dhe medalja "Për punë të shquar në miniera dhe në gjeologji"

Urdhri dhe Medalja "Per pune te shquar ne miniera dhe ne gjeologji" u jepet punonjesve te naftes, te minierave te metalurgjise te gjeologjise, punonjesve te aparatit te Ministrise se Industrise te Minierave, ndermarrjeve, uzinave, fabrikave, institucioneve te kerkimeve, brigadave, grupeve te punonjesve, ekspeditave etj., qe dallohen ne menyre te veçante per arritje te larta ne prodhim ne kerkimet gjeologjike dhe per merita te veçanta organizimi e drejtimi, per zhvillimin e revolucionit tekniko-shkencor, per shfrytezim te plote te makinerise dhe per mirembajtjen e pasurise socialiste. Urdhr ...

                                               

Gjeologjia

Gjeologjia eshte shkenca qe studion Token ne menyre te gjithaneshme. Emri gjeologji rrjedh nga fjala greke geo toke dhe logos mesimi, d.m.th.: Mesimi i tokes. Ajo mundohet te shpjegoje se si eshte formuar Toka dhe si ndryshon ajo. Studion perberjen e Tokes, ndertimin e saj, menyren e formimit te Tokes si trup qiellor si dhe historine e Tokes qe nga formimi i saj deri ne ditet e sotme. Shkencetaret te cilet merren me kete shkence quhen gjeologe dhe studiojne truallin e shkembinjte. Me termin "gjeologji", ne fakt nenkuptohet teresia e shkencave te tokes, mes te cilave ndodhet dhe gjeologjia ...

                                               

Fakulteti i Gjeoshkencave i Universitetit të Mitrovicës

Fakulteti i Gjeoshkencave i Universitetit te Mitrovices i ka keto departamente: Departamenti i Gjeologjise Bachelor Gjeologji Master Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike Venburimet e lendeve te para minerale Departamenti i Xehetarise Pergatitja e lendeve te para minerale Gjeoteknike, Bachelor Xehetari, Xehetari me specializimet Gjeoteknike Xehetari Master Departamenti Materiale dhe Metalurgji Bachelor Metalurgji Materiale, Materiale dhe Metalurgji me specializimet Metalurgji Master Materiale

                                               

Fatmir Mediu

Fatmir Mediu, lindi ne Durres me 21 janar te vitit 1967, eshte politikan shqiptar, Kryetar i Partise Republikane dhe deputet i kesaj partie ne Kuvendin e Shqiperise. Fatmir Mediu eshte aktualisht Minister i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujerave

                                               

Ilir Bano

Ilir Bano i lindur ne Lushnje, eshte deputeti i partise Demokratike,dhe nenkryetar i grupit parlamentar te partise Demokratike. Ka mbaruar fakultetin Gjeologji-Miniera, nje inxhinier i shquar. Sekretar organizativ i PD-se, Sekretar per burimet njerezore ne PD,Nenkryetar i Komisionit Hetimor per hetimin e tregut monopol te telefonise celulare dhe pergatitjen e rekomandimeve per liberalizimin e ketij tregu ne Shqiperi. Ilr Bano eshte deputet ne Kuvendin e Shqiperise qe nga viti 1997.

                                               

Nafta në Albanide, ide të reja mbi gjeologjinë e Shqipërisë

Nafta ne Albanide, ide te reja mbi gjeologjine e Shqiperise liber, gjinia: Gjeologji. Autori: Vangjel Kici. Shtepia botuese: "Albin". Viti i botimit 2013. Faqet e librit 226. ISBN 978-9928-119-36-0

Lapiezet
                                               

Lapiezet

Lapiezet paraqesin lugje ose vija ne gurin gelqeror. Perbehen nga hullite dhe kurrizet e alternuara me njera-tjetren. Keto vija te ngushta, te ceketa ose te thella, jane te ndara me kurrize. Keto forma karstike jane zhvilluar ne viset e pjerreta te maleve, neper te cilat rrjedh uji atmosferik qe tret gelqeren. Ato njihen ne literaturen gjeografike si "karsti i eger".