Back

ⓘ Tregti ..
                                               

Dyqani

Dyqani eshte emri i ambienteve, zakonisht nje objekt, ndertese a dhome e veçante, ku per qellime tregtare ofrohen per shitje mallra te ndryshme, tregtore, tregtorja. Dyqanet mund te ndahen sipas disa kritereve, varesisht nga menyra e furnizimit, sherbimit dhe ofrimit te mallrave. Ekzistojne lloje te ndryshme te shitoreve te specializuara per shitjen e sendeve te llojeve te ndryshme, siç jane: Lodra Kepuce Dhurata Veshje Ushqim Pajisje sportive Dyqanet me te medha qe shesin lloje te ndryshme te produkteve, ne varesi te struktures organizative, quhen qendra tregtare, supermarkete, shtepi te ...

                                               

Konkurrenca jolojale

Konkurence jolojale jane veprimet e tregtareve me te cilat ne konkurencen e tregut cenohet praktika e mire afariste. Ne transaksionet me natyre komerciale, industriale apo bujqesore te gjitha aktet qe lidhen me konkurrencen, por qe jane ne konflikt me praktikat e mira tregtare jane te ndaluara. Koncurenca jolojale behet atehere kur reklamimi, shpallja ose oferta e mallit dhe sherbimeve behet duke perdorur te dhena ose shprehje te cilat ndikojne padrejtesisht mbi biznesin e nje tregtari tjeter, duke shfrytezuar emrin e tregtarit tjeter ose prodhimet apo sherbimeve te tij; reklamimi, shpallj ...

                                               

Mbikëqyrja e tregut

Mbikeqyrja e tregut - nenkupton metodat, procedurat dhe veprimet e organeve kompetente, per tu siguruar qe produktet ne treg plotesojne kerkesat perkatese, dhe te jene te shenuar me shenjen e konformitetit dhe te pajisura me dokumentacionin teknik te nevojshem.

                                               

Vendosja në treg

Vendosja ne treg - eshte veprim fillestar kur produkti mund te blihet lirisht nga kushdo, pas te cilit ai kalon nga faza e prodhimit ose e importit ne fazen e distribucionit ne treg dhe/ose perdorim. Ky definicion nuk ka te beje per produkte qe prodhohen ose importohen me qellim te shitjes ne tregun e huaj.