Back

ⓘ Demografia e Shteteve - Argjentina. Argjentina ka 40.913.584. Radhitet ne vendin e 31 ne bote. Struktura e moshore e popullsise se Argjentines nga 0-14 vjet: 25 ..
Demografia e Shteteve - Argjentina
                                     

ⓘ Demografia e Shteteve - Argjentina

Argjentina ka 40.913.584. Radhitet ne vendin e 31 ne bote.

 • Struktura e moshore e popullsise se Argjentines

nga 0-14 vjet: 25.6 % 5.369.477 meshkuj / femra 5.122.260

15-64 vjet: 63.5 % 12.961.725 mashkj / femer 13.029.265

65 vjeç e lart: 10.8 % 1.819.057 meshkuj / femra 2.611.800 2009.

 • Mosha mesatare

e pergj.: 30 vjet

meshkuj: 29 vjet

femra: 31 vjet 2009.

 • Shkalla e rritjes se popullsise

1.053 % 2009 est

Radhitet ne vendin e 126 ne bote.

 • Shkalla e nataliteit

17.94 lindje / 1000 banore 2009

Radhitet ne vendin e 114 ne bote.

 • Shkalla e mortaliteit

7.41 vdekje / 1000 banore korrik 2009

Radhitet ne vendin e 119 ne bote.

 • Shkalla neto migrimit

0 migrant s / 1000 popullsia 2009

Radhitet ne vendin e 73 ne bote.

 • Urbanizimi

popullsise urbane: 92 % nga popullata pergjithshme 2008

Shkalla e urbanizimit: Norma vjetore 1.2 % e ndryshimit 2005-10

 • Struktura gjinore

ne lindje: 1.05 mashkull a / femra

nen 15 vjeç: 1.05 mashkull a / femra

15-64 vjet: 1 mashkull a / femra

65 vjeç e lart: 0.7 mashkull a / femra

Popullsia totale: 0.97 mashkull a / femra 2009.

 • Shkalla e vdekshmerise sefoshnjev

i pergjithshem: 11.44 vdekje / 1000 lindje te gjalla

Radhitet ne vendin e 149 ne bote.

mashkuj: 12.76 vdekje / ne 1000 lindje te gjalla

femra: 10.06 vdekje /ne 1000 lindje te gjalla 2009.

 • Jetegjatesia

Popullsia e pergjithshme: 76.56 vjet

Radhitet ne vendin e 66 ne bote.

mashkull: 73.32 vjet

femra: 79.97 vjet 2009.

 • Koeficientet total te fertilitetit

2.35 femijet e lindur / ne nji grua 2009.

Radhitet ne vendin e 106 ne bote.

                                     
 • Rio de Janeiro Espírito Santo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Argjentina Bolivia Kili Kolumbia Guajana Franceze Guajana Paraguai Peru Surinami
 • borxhe ndaj bankas kombetare Artikulli kryesor Demografia e Brazilit Artikulli kryesor Kultura e Brazili Telekomunikacioni Transporti Ushtria Pushime