Back

ⓘ Hans Krahe ishte nje filolog dhe gjuhetar gjerman i specializuar gjate shume dekadave ne gjuhen ilire. Midis viteve 1936 dhe 1946 ai ishte nje profesor ne Unive ..
Hans Krahe
                                     

ⓘ Hans Krahe

Hans Krahe ishte nje filolog dhe gjuhetar gjerman i specializuar gjate shume dekadave ne gjuhen ilire.

Midis viteve 1936 dhe 1946 ai ishte nje profesor ne Universitetin e Würzburgut, ku ne vitin 1942 themeloi Archiv für die Gewässernamen Deutschlands Archive for German Hydronymy. Ndermjet viteve 1947 dhe 1949 ai mbajti nje kateder ne Universitetin e Heidelbergut dhe nga viti 1949 e deri ne vdekjen e tij ai ishte profesor ne Universitetin e Tybingenit. Ne vitin 1949 ne esene e tij me titull Ortsnamen als Geschichtsquelle "Emervendet si burime per historine" Krahe paraqiti analizen e emrave te lumenjeve si burim i te dhenave historike dhe parahistorike, me nje analize te zgjeruar te lumenjeve kryesor.

                                     

1. Publikime

Perveç artikujve te shumta, Krahe ka botuar edhe keto vepra:

 • Ortsnamen als Geschichtsquelle Heidelberg 1949 "Places names as sources of history"
 • Unsere ältesten Flussnamen 1964. "Our oldest river names".
 • Die Sprache der Illyrier I. Die Quellen 1955. ISBN 3-447-00534-3 "Languages of the Illyrians I: Sources", a summary of his previous work. Volume II. Die messapischen Inschriften und ihre Chronologie "Messapian inscriptions and their chronology" is by Carlo de Simone and Volume III. Die messapischen Personennamen "Messapian personal names" by Jürgen Untermann. Wiesbaden 1964. ISBN 3-447-00535-1
 • Lexikon altillyrischen Personennamen 1929. "Dictionary of Old Illyrian personal names.
 • Die Strukture der alteuropäischen Hydronomie Wiesbaden 1963. "The structure of Old-European river names".
 • Die alten balkanillyrischen geographischen Namen Heidelberg 1925. "The old Balkan-Illyrian geographical names", his first book.
 • Germanische Sprachwissenschaft. Wortbildungslehre. Berlin 1969. "German linguistics".
 • Indogermanische Sprachwissenshaft Berlin 1948 "Indo-German linguistics"
                                     
 • Bausteine zu einer Hydronymie Alt - Italiens. Nga 1951 ai ishte asistent i Hans Krahe në Tübingen dhe nga 1955 pedagog në latinisht dhe greqisht në Shkollën
 • gjuhët e grupit trako - ilir nuk janë dokumentuar mjaftueshëm. Që nga puna e Hans Krahe është e mundshme që nuk do të ketë siguri në gjendjen aktuale të burimeve
 • Papas Petrota, jezuitët Kordinjano e Valentini dhe filologu gjerman Hans Krahe Në trojet shqiptare ekzistojnë institucione të veçanta, që merren me
 • etimologjinë e emërvendit Damastion, është ilirologu i dëgjuar gjerman, Hans Krahe Ai, në veprën e tij, midis të tjerash, thotë: Damastion, Strabo, 7