Back

ⓘ Wikipedia:Projekti FjaloriFolkloriH. hajersez mb. or. hajr ~i hajli em. nj. ~ or. hak hyqmet, halet ~i em. shm. ~e nga: hallat, allat or. hali e plk. or. halis ..
                                     

ⓘ Wikipedia:Projekti Fjalori/Folklori/H

hajersez mb. or. hajr ~i hajli em. nj. ~ or. hak hyqmet, halet ~i em. shm. ~e nga: hallat, allat or. hali e plk. or. halis mb. hallashtisem fm. hallme halluv, hallev - hamam em. shm. ~e or. hanem ~nmi hanum ~nmi em. shm. ~e or. hapc ~i em. shm. ~a, ~inje, hapsli ~ja em. shm. ~ or. harab harap e plk. or. harçllak ~u ~i dhe: harçllek em. shm. ~e nga: harç dhe harxh or. harfe em. shm. ~ or. hargjat - harli - shih: hajr. hasret ~i em. shm. ~ or. hasretxhi ~ja hasretçi ~ja, hasretli ~ja or. havas ndf. haxhuze ~zja ef. shm. ~ haxhuske ~ska or. haze ~zja ef. shm. ~ or. hazer ndf. or. hedije ~ja ef. shm. ~ or. heke ~a ef. shm. ~ helaq mb. or. hemen ndf. or. hene - henez ndf. or. heqimbash ~i em. shm. ~a or. herbab erbab mb. or. heshem i - hiram ~i em. shm. ~a or. hitaume ~mja ef. serb. hitoj ft. serb. hong - hovi, ne shprehjen ksi hovi, kesaj here, kete radhe. hudut ~i em. shm. ~e or. huj, ne frazelogjine: i hini n´huj - i hyri ne qejf, i pelqeu. hukalli vetum - hunxhet ungjet - hymri me drejte: ymri hyqimet ~i em. shm. ~me drejte: hiqmet mrekulli, mesheftesi, gje misterioze, mister. hyqmani lah! haj hyqmani lah! or. vullnesa e zotit, gjykimi i zotit, keshtu zoti e ka gjykuar, ruejna zot! hyqmet ~i hyqem ~qmi, hyqymet ~i em. shm. ~e or. shteti, pushteti shteteror, regjimi, ndertesa ku jane vendosur oranet e pushtetit, "m´kane thirre n´hyqymet", me kane thirrur ne organet e pushtetit, "punet e hyqymetit", punet e pushtetit; hyqymoj ft. or. sundoj; gjykoj. hyxhym em. shm. ~e or. versulje, turr, "hyxhym bâni", u versul me turr, u leshua me turr.
                                     
 • edet për t u përqendruar: që thua ti efendim or. zotëria im. ejvalla h evalla pasth. or. të falem nderit lamtumirë ekmek u i em. shm
 • i em. shm. e or. mëkat, gjynatoj fint. mëkatnoj. gjyzgynxhi mb. or. a b c d e f g h i j k l m n o PËRALLA II IAP. RILINDJA Prishtin 1982.
 • shm. frra, çukar i em. shm. ë çunë a në drejtë: çun i çu tu bir a b c d e f g h i j k l m n o p q PËRALLA II IAP. RILINDJA Prishtin 1982.
 • në fraz. t ja bojmë ixhabin or. iz e ja riz e ja ef. shm. or. a b c d e f g h i j k l m n o PËRALLA II IAP. RILINDJA Prishtin 1982.
 • shm. jemenije t jerm i em. or. në agoni, në kllapi. jernek, shih: yrnek. a b c d e f g h i j k l m n PËRALLA II IAP. RILINDJA Prishtin 1982.
 • a copë toke ku ka mbirë bari ose gruri vende - vende, ka bi gruni xholla - xholla a b c d e f g h i j k l PËRALLA II IAP. RILINDJA Prishtin 1982.
 • rrumllon krijet, ja shkrton kokën. rruzë - ruazë. rrypoj ft. pres mishin rrypa - rrypa. a b c d e f g h i j k l PËRALLA II IAP. RILINDJA Prishtin 1982.
 • vnova e vëra, noi vuri. nojsem - nisem. nqas, nqasem - afroj, afrohem. a b c d e f g h i j k l m n o p q PËRALLA II IAP. RILINDJA Prishtin 1982.
 • fundërlia ja em. shm. njeri i varfër, nga shtresa e ulët e popullit. a b c d e f g h i j k l m n o p PËRALLA II IAP. RILINDJA Prishtin 1982.
 • rub më rub - copë më copë. rue - ruajtur. rusat i em. shm. e afat, rok. a b c d e f g h i j k l m n o p PËRALLA II IAP. RILINDJA Prishtin 1982.
 • em. shm. ë dydyk u em. shm. dydyqe dynja ja dyjë ja a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af PËRALLA II IAP. RILINDJA