Back

ⓘ Vërtetimi. Vertetimi: 1. Veprimi sipas kuptimeve te foljeve VERTETOJ, VERTETOHET. Vertetimi i nje dokumenti. Vertetimi i mandateve. Vertetimi i nje teoreme. Gje ..
                                               

Vërtetimi me disa faktorë

Vertetimi me disa faktore eshte nje metode vertetimi elektronik ne te cilen nje perdorues kompjuteri i jepet qasja ne nje faqe ne internet ose aplikacion vetem pasi ai te paraqese me sukses dy ose me shume prova nje mekanizmi vertetimi: dija, posedimi, dhe te qenurit. Ajo mbron perdoruesin nga nje person i panjohur qe perpiqet te kete qasje ne te dhenat e tij, siç jane detajet e ID-se personale ose pasurite financiare. Vertetimi me dy faktore i njohur gjithashtu si 2FA eshte nje lloj, ose nengrup, i vertetimit me shume faktore. Eshte nje metode per te konfirmuar identitetin e pretenduar te ...

                                               

Dëshmia

Deshmia ne kuptimin e pergjithshem eshte pohimi me shkrim ose me goje, qe ben dikush per te vertetuar diçka. Ne disa lemi si deshmi merren provat a faktet qe vertetojne diçka. Ndersa ne organet zyrtare si deshmi merren dokumentet qe vertetojne diçka, si p. sh deftesa, vertetimi, etj.

                                               

Teorema e fundit e Fermatit

Ne teorine e numrave, Teorema e fundit e Fermatit thote se nuk mund te gjenden tre numra te plote pozitive a, b, c qe kenaqin ekuacionin a n + b n = c n per vlera te plota te n me te medha se dy. Teorema u formula per here te pare nga Pierre de Fermat ne vitin 1637 dhe ne nje kopje te librit Arithmetica pretendonte se e kishte edhe vertetimin e teoremes por nuk kishte vend ku ta shkruante. Asnje vertetim nuk u arrit deri ne vitin 1995, pavaresisht perpjekjeve te vazhdueshme te matematikaneve per 358 vite rradhazi. Problemi i pazgjidhur çoi ne zhvillimin e teorine algjebrike te numrave ne s ...

                                               

Diplomati

Diplomati thirret i emeruari per paraqitjen e interesave te shtetit te vete, si misionar apo anetare i grupit te personave te misionit ne nje shtet tjeter ose si perfaqesues ne ndonje organizate nderkombetare te nepunesve te besuar te ministrise se puneve te jashtme. Konsulli nuk i perket sherbimit diplomatik. Vertetimi i besueshmerise se shefit te misionit paraqet ne vete parapelqimin te pranuesit te misionit. Me dhenien e flete vertetimit te besueshmerise shefi i misionit e merr detyren e udheheqjes se misionit. Te drejtat e rezervuara dhe imuniteti i diplomatit jane te perkufizuara sipa ...

                                               

Meningjiti

Ndezja apo inflamacioni i cipave te trurit e palces kurrizore. Meningjiti eshte nje semundje qe shkaktohet nga nje lloj bakteri i veçante meningoku, i cili prek shtresat mbrojtese qe veshin trurin. Kjo semundje shoqerohet me temperature, vjellje dhembje te forta koke. Ne qofte se ndihma mjekesore nuk merret ne kohen e duhur, i semuri edhe mund te vdese.

                                               

Perandori i Japonisë

Perandori i Japonise eshte kreu i shtetit dhe kreu i Familjes Perandorake te Japonise. Sipas Kushtetutes se Japonise, ai percaktohet si "Simboli i Shtetit dhe i Unitetit te Popullit" dhe titulli i tij rrjedh nga "Vullneti i Popullit, i cili eshte Sovran". Ligji Perandorak i Familjes rregullon linjen e trashegimise perandorake. Gjykata e Larte nuk ka pushtet gjyqesor mbi te. Ai eshte gjithashtu kreu i fese Shinto. Ne japonisht, Perandori quhet Tennō, fjale per fjale "Sovran Qiellor" ose "Perandor i Zotit". Feja japoneze Shinto e mban ate te jete pasardhes i drejtperdrejte i perendeshes se d ...

                                     

ⓘ Vërtetimi

Vertetimi:

1. Veprimi sipas kuptimeve te foljeve VERTETOJ, VERTETOHET. Vertetimi i nje dokumenti. Vertetimi i mandateve. Vertetimi i nje teoreme. Gjen vertetim vertetohet.

2. Dokument a shkrese qe verteton diçka; deshmi. Vertetim me shkrim. Beri nje vertetim. Leshoj mori nje vertetim.

                                     
 • Vërtetimi më disa faktorë është një metodë vertetimi elektronik në të cilën një përdorues kompjuteri i jepet qasja në një faqe në internet ose aplikacion
 • në organet zyrtare si dëshmi merren dokumentet që vërtetojnë diçka, si p. sh dëftesa, vërtetimi etj. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980
 • funksionit zeta të Riemannit, pjesën reale e kanë të barabartë me 1 2. Vërtetimi apo mohimi i kësaj hipoteze mund të ketë implikacione të vlefshme në teorinë
 • ministrisë së punëve të jashtme. Konsulli nuk i përket shërbimit diplomatik. Vërtetimi i besueshmërisë së shefit të misionit paraqet në vete parapëlqimin Agrement
 • si salla leximi me dritare te mbyllura, në kampe të refugjatëve etj Vërtetimi i shkaktarit është shumë i rëndësishëm, pasi që meningjiti nga viruset
 • Ministrave. Vërtetimi i amnistisë së përgjithshme dhe të veçantë, zbritja e dënimit, heqja dorë dhe rivendosja e të drejtave. Dhënia e nderimeve. Vërtetimi i instrumenteve
 • negativ nuk kanë kompozicione. Ekzistojnë 2n 1 kompozicione të n 1 Ja vërtetimi Vendosim shenjën plus ose presje në secilën nga n - 1 kutitë e vargut të
 • diagonalja e katrorit me gjatësi 1 është numër irracional. Në Elemente jepet vërtetimi i faktit se 2 nuk është racional. Pra, për t i ikur mos - ekzistencës
 • shpjegimin e dukurisë bëhet duke mohuar hipotezën e shtruar. Edhe këtu mbas vërtetimi që mohimet janë të gabueshme kalohet në teorema e në baze të saktësisë
 • Deri më 1900 mbeti pak i populluar, por zbulimi puseve të naftës dhe vërtetimi i ujësjellësit të projektuar dhe ndërtuar nga William Mulholland i jep
 • të barabarta Diagonalet e paralelogramit përgjysmojnë njëra - tjetrën vërtetimi është më poshtë Pika e prerjes së diagonaleve është qendër simetrie
 • të mëdha. Meqenëse këto lëvizje nuk mund te dallohen drejtpërdrejte, vërtetimi behet në bazë të pasojave që ato sjellin. P. sh. Bregdeti i Holandës ulet