Back

ⓘ Musa Nushi. Arsimin fillor me gjysmematuren katerklaseshe e mori ne vendlindje; shkollen normale e filloi ne Peje klasen e pare te dyte, klasen e trete e kreu n ..
Musa Nushi
                                     

ⓘ Musa Nushi

Arsimin fillor me gjysmematuren katerklaseshe e mori ne vendlindje; shkollen normale e filloi ne Peje klasen e pare te dyte, klasen e trete e kreu ne Gjakove, ndersa klasen e katert te peste si dhe maturen i kreu ne Prizren ne vitin 1959. Ishte kjo gjenerata e pare e normalisteve shqiptare me mesim ne gjuhen shqipe me sistemin pesevjeçar.

Per shkak te kushteve ekonomike jo te volitshme nuk pati mundesi te studioje ne ndonje fakultet dhe, si bursist i Komunes se Pejes,u emerua mesimdhenes i lendeve: Gjuhe frenge dhe Edukate muzikore ne Shkollen Fillore ne Raushiq te Pejes ne vitin shkollor 1959/60, ku sherbeu vetem shtate muaj, meqe e moren ne sherbimin ushtarak.

                                     

1. Arsimimi universitar

Pas sherbimit ushtarak punoi pese vjet mesimdhenes i gjuhes shqipe atehere i pakualifikuar per kete lende ne shkollen fillore "Ramiz Sadiku" ne Peje. Me kete rast, pa shkeputje nga puna, u regjistrua ne Fakultetin Filologjik atehere: Filozofik, ne Degen e Gjuhes dhe te Letersise Shqipe ne Prishtine dhe u diplomua me 1966.

Pas viteve te 70-ta eshte regjistruar ne studime pasuniversitare ne Prishtine, ne Drejtimin e Gjuhesise, ku ka pasur rastin te degjoje ligjerata ne Prishtine nga pedagoget profesoret e njohur nga Shqiperia, siç ishin: prof.dr.Eqrem Çabej, prof.Jorgji Gjinari, prof.Mahir Domi, prof. Shaban Demiraj, prof.Androkli Kostallari etj. Pasi i ka dhene provimet, e ka zgjedhur temen e magjistratures te formuluar nga prof. Androkli Kostallari me titull: "Gramatika e Sami Frasherit si pasqyrim i synimeve gjuhesore te Rilindjes". Konsultimin per temen dhe literaturen e ka bere ne Shqiperi me mentorin, prof.Androkli Kostallarin 1975. Temen e magji

                                     

2. Pervoja pedagogjike

Si mesimdhenes i dalluar u emerua keshilltar arsimor per lenden: Gjuhe dhe letersi shqipe ne Entin Nderkomunal Arsimor-Pedagogjik me seli ne Peje per komunat: Peje, Deçan, Kline dhe Burim ish-Istog. Dhjete vjet punoi si keshilltar i arsimit, ku pati rast te njihet me shume arsimtare, me njohurite e ketyre arsimtareve, me kushtet e punes dhe me veshtiresite qe ata hasnin ne procesin mesimor. Organizimi i seminareve dhe kunsultimet lidhur me reformat ne arsim si dhe udhezimet lidhur me zbatimin e rregullave te drejtshrimit te gjuhes shqipe, ishin preokupim i tij i perhershem. Risi e keshilltareve ishin edhe planet orientuese, planet operuese, d.m.th. planet e shkoqitura mesimore per nje muaj, nje jave dhe per nje dite me njesi te shenuara mesimore. Ishin keto dhe te tjera aktivitete qe e mbanin te forte kete keshilltar te arsimit prej vitit 1966 gjer ne vitin 1975, kur, pasi konkurroi, u emerua pedagog - profesor ne shkollen e larte pedagogjike "Bajram Curri" ne Gjakove, ne fillim per lenden:

  • Gjuhe e sotme shqipe I me praktikum, ndersa me vone edhe per lendet
  • Morfologji e gjuhes shqipe,
  • Fonologji historike,
  • Kulture e gjuhes shqipe,
  • Fonetike e fonologji,
  • Shkrimi akademik etj.
  • Gjuhe amtare I,

Te gjitha keto lende i ka ligjeruar ne shkollen e larte pedagogjike "Bajram Curri" dhe ne Fakultetin e Edukimit ne Gjakove qe nga viti 1975. Punen ne Fakultetin e Edukimit nuk e ka nderprere akoma, Prishtine 2002; Per disa interpretime te diskutueshme ne sistemin foljor, ne SNG!lLKSH 21/2, Prishtine 2003 etj. Me kumtesen "Kontributi i rilindesve ne kodifikimin e gjuhes shqipe" ka marre pjese ne Konferencen shkencore te 100-vjetorit te Lidhjes Shqiptare te Prizrenit, mbajtur me 1978 dhe botuar me te njejtin titull ne vellimin e dyte, ne Prishtine me 1981. Ne sesionin shkencor te Akademise se Shkencave dhe te Arteve te Kosoves, qe u mbajt me 1996 dhe qe u botua ne permbledhjen e kumtesave me titullin "Letersia shqipe dhe gjuha letrare" ne Prishtine me 1998, figuron edhe kumtesa e Musait: Fonema nr ne funksion te tingullit bukurtingellues antihiatizues