Back

ⓘ .zr ka qene shtese e rezervuar per fletat e internetit per te paraqitur domenin zyrtar te Zairit. Megjithate me nderrimin e emrit te shtetit ne Republika Demokr ..
                                     

ⓘ .zr

.zr ka qene shtese e rezervuar per fletat e internetit per te paraqitur domenin zyrtar te Zairit. Megjithate me nderrimin e emrit te shtetit ne Republika Demokratike e Kongos shtesa.zr ka filluar shume me pake te perdoret, kurse vendin e saj po e zen shtesa zyrtare.cd.

                                     
  • Rf Rg Rh Rn Ru S Sb Sc Se Sg Si Sm Sn Sr Ta Tb Tc Te Th Ti Tl Tm Ts U V W Xe Y Yb Zn Zr
  • Rf Rg Rh Rn Ru S Sb Sc Se Sg Si Sm Sn Sr Ta Tb Tc Te Th Ti Tl Tm Ts U V W Xe Y Yb Zn Zr
  • Rf Rg Rh Rn Ru S Sb Sc Se Sg Si Sm Sn Sr Ta Tb Tc Te Th Ti Tl Tm Ts U V W Xe Y Yb Zn Zr
  • Rf Rg Rh Rn Ru S Sb Sc Se Sg Si Sm Sn Sr Ta Tb Tc Te Th Ti Tl Tm Ts U V W Xe Y Yb Zn Zr
  • Rf Rg Rh Rn Ru S Sb Sc Se Sg Si Sm Sn Sr Ta Tb Tc Te Th Ti Tl Tm Ts U V W Xe Y Yb Zn Zr
  • Rf Rg Rh Rn Ru S Sb Sc Se Sg Si Sm Sn Sr Ta Tb Tc Te Th Ti Tl Tm Ts U V W Xe Y Yb Zn Zr
  • Rf Rg Rh Rn Ru S Sb Sc Se Sg Si Sm Sn Sr Ta Tb Tc Te Th Ti Tl Tm Ts U V W Xe Y Yb Zn Zr
  • Rf Rg Rh Rn Ru S Sb Sc Se Sg Si Sm Sn Sr Ta Tb Tc Te Th Ti Tl Tm Ts U V W Xe Y Yb Zn Zr
  • Rf Rg Rh Rn Ru S Sb Sc Se Sg Si Sm Sn Sr Ta Tb Tc Te Th Ti Tl Tm Ts U V W Xe Y Yb Zn Zr