Back

ⓘ Kodi i mallërave 9300. Kodi i mallerave 9300 eshte pjesa e numrave çeles nga 9301 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d. ..
                                     

ⓘ Kodi i mallërave 9300

Kodi i mallerave 9300 eshte pjesa e numrave çeles nga 9301 te kodit te mallerave ne Kosove. Tabela me poshtme eshte e shkalles se pare d.m.th çelsat me te gjate se kater shifra nuk jane perfshire.

                                     
  • Kodi i mallërave është listë në të cilat secilit produkt mallë i jepet një numër sipas klasifikimit të produktit. Në kosovë kjo bëhet nga TARIK - u. Kodi
  • Kodi i mallërave 8600 është pjesa e numrave çelës nga 8601 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat
  • Kodi i mallërave 7700 është pjesa e numrave çelës nga 7701 të kodit të mallërave në Kosovë dhe është e rezervuar për shfrytzim të mundshëm në të ardhmën
  • Kodi i mallërave 2400 është pjesa e numrave çelës nga 2401 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat
  • Kodi i mallërave 7800 është pjesa e numrave çelës nga 7801 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat
  • Kodi i mallërave 8000 është pjesa e numrave çelës nga 8001 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat
  • Kodi i mallërave 1000 është pjesa e numrave çelës nga 1001 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat
  • Kodi i mallërave 4700 është pjesa e numrave çelës nga 4701 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat
  • Kodi i mallërave 7600 është pjesa e numrave çelës nga 7601 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat