Back

ⓘ Elektroliza paraqet procesin e zberthimit te disa lendeve apo te trupave ne pjeset e tyre perberese me ane te rrymes elektrike. Elektroliza paraqet procesin e k ..
Elektroliza
                                     

ⓘ Elektroliza

Elektroliza paraqet procesin e zberthimit te disa lendeve apo te trupave ne pjeset e tyre perberese me ane te rrymes elektrike.

Elektroliza paraqet procesin e kembimit te elektroneve ne mes elektrodave dhe substancave te cilat gjenden ne tretesire qe i marrin ose japin ato me çrast energjia elektrike shnderrohet ne energji kimike. Elektrolizeri perbehet prej burimit te vazhdueshem te rrymes elektrike, nderpreresit, enes ku zhvillohet elektroliza dhe ampermetrit. Substancat te cilat i leshojne elektronet ne elektrode, oksidohen, ndersa ato te cilat i pranojne elektronet nga elektroda reduktohen. Elektroda ne te cilen behet kalimi i elektroneve prej metalit ne tretesire njihet me emrin katode dhe ka potencialin elektrik negativ ndersa elektroda ne te cilen behet kalimi i elektroneve prej joneve ose molekulave te tretesires ne metal njihet me emrin anode dhe ka potencialin elektrik pozitiv.

Ky artikull nga Kimia eshte i cunguar. Ti mund te ndihmosh Wikipedian duke e permiresuar kete artikull.

                                     
  • ndërtohet duke larguar ujin dhe çdo tretës tjetër. Disa reaksione hidratimi janë hidroliza. Elektroliza e ujit ndarja e ujit nganjëherë quhet hidrolizë.
  • elekrolizës dhe te atyre qe shërbejnë baze për fitimin e rrymës elektrike. Elektroliza është proces kur rryma njëkaheshe kalon nëpër elektrolit tretesire
  • elektroneve në një mol. Një përdorim i njohur i konstantës faradei është elektroliza Mund të pjesëtohet sasia e ngarkesës në kulon nga konstanta e Faradeit
  • fitohet vetem ndërmjet rafinimit elektrolitik.Bakri katodik i marre nga elektroliza qe të behet i perdorshem duhet te rishkrihet dhe te derdhet në lirigota