Back

ⓘ Matematika aplikative. Matematika e aplikuar eshte aplikimi i metodave matematikore nga fusha te ndryshme si fizika, inxhinieria, mjekesia, biologjia, biznesi, ..
Matematika aplikative
                                     

ⓘ Matematika aplikative

Matematika e aplikuar eshte aplikimi i metodave matematikore nga fusha te ndryshme si fizika, inxhinieria, mjekesia, biologjia, biznesi, shkenca kompjuterike dhe industria. Keshtu, matematika e aplikuar eshte nje nderthurje e shkencave matematikore dhe njohurive te specializuara. Termi "matematike e aplikuar" pershkruan gjithashtu specialitetin profesional ne te cilin matematikanet punojne per probleme praktike duke formuluar dhe studiuar modele matematikore.

                                     

1. Permbledhje

Ne te kaluaren, zbatimet praktike kane motivuar zhvillimin e teorive matematikore, te cilat me pas u bene objekt studimi ne matematiken e paster, ku konceptet abstrakte studiohen per hir te tyre. Aktiviteti i matematikes se aplikuar eshte keshtu i lidhur ngushte me kerkimin ne matematiken e paster.

Historikisht, matematika e aplikuar perbehej kryesisht nga analiza e aplikuar, me se shumti nga ekuacionet diferenciale; teoria e perafrimit ; dhe probabiliteti i aplikuar. Keto fusha te matematikes kishin te benin drejtperdrejt me zhvillimin e fizikes se Njutonit, dhe ne fakt, dallimi midis matematikaneve dhe fizikaneve nuk ishte ende i dalluesh"m para mesit te shekullit XIX. Kjo e kaluar historike la nje trashegimi pedagogjike ne Shtetet e Bashkuara: deri ne fillim te shekullit XX, kur lende te tilla si mekanika klasike mesoheshin shpesh ne departamentet e matematikes se aplikuar ne universitetet amerikane sesa ne departamentet e fizikes, dhe mekanika e lengjeve akoma mund te mesohet ne departamentet e matematikes se aplikuar. Departamentet e inxhinierise dhe shkencave kompjuterike tradicionalisht kane perdorur matematiken e aplikuar.

                                     

2. Literatura

  • Handbook of Applicable Mathematics Series by Walter Ledermann
  • Series on Concrete and Applicable Mathematics by World Scientific
  • The Morehead Journal of Applicable Mathematics hosted by Morehead State University
                                     
  •  Artikulli kryesor: Matematika aplikative
  • drejtime tjera të shkencave aplikative Matematika 2 - Hajdar Peci Fakulteti i Inxhinierise Elektrike dhe Kompjuterike Matematika 3 Ejup Hamiti dhe Shqipe
  • studiuar sjelljen dhe shoqërinë njerëzore  nga shkencat formale, si matematika dhe logjika, që përdorin një metodologji tjetër  nga shkencat humane
  • formale Degët e shkencës Metoda shkencore Shkencat natyrore Shkencat aplikative Shkencat shoqërore Historia e shkencës Filozofia e shkencës Revolucioni
  • se ato të matematikës dhe se matematika mund të reduktohet në logjikë aplikative Kjo pikëpamje ndryshe njihet si logjicizëm. Faza e tretë e metalogjikës
  • përhapja e tyre gjeografike, Flaka, 24 nëntor faq.8. 1977 Rëndësia aplikative e metodës grafike në mësimin e gjeografisë, Flaka, 9 janar faq.12. 1977