Back

ⓘ Peshkataria eshte veprimtaria e zenies ose kapjes se peshkut si dhe ndermarrja e rritjes dhe mbareshtimit te peshkut dhe jetes tjeter ujore. Peshkimi tregtar pe ..
Peshkataria
                                     

ⓘ Peshkataria

Peshkataria eshte veprimtaria e zenies ose kapjes se peshkut si dhe ndermarrja e rritjes dhe mbareshtimit te peshkut dhe jetes tjeter ujore. Peshkimi tregtar perfshin peshkimin e eger dhe fermat ose hurdhat e peshkut, si ne uje te embel ashtu edhe ne oqeane. Sot konsiderohet se rreth 500 milion njerez ne te gjithe boten jane te varur ekonomikisht nga peshkimi. Ne vitin 2016 prodhimtaria e pergjithshme e peshkut arriti ne 171 milion ton peshk, por mbipeshkimi eshte nje problem ne rritje. Peshkimi rekreativ eshte i popullarizuar ne shume vende, veçanerisht ne Ameriken e Veriut, Evrope, Zelanden Re dhe Australi.

                                     

1. Permbledhje

Sipas Organizates se Ushqimit dhe Bujqesise FAO, ". peshkataria eshte nje aktivitet qe çon ne kapjen e peshkut. Mund te perfshije si kapjen e peshqve te eger ashtu edhe rritjen e peshqve permes akuakultures. Zakonisht percaktohet ne termat e "njerezve te perfshire, specieve ose llojit te peshkut, siperfaqen ujore ose hapsiren detare, menyren e peshkimit, klasat e anijeve, qellimin e aktiviteteve ose nje kombinim i disa veçorive te mesiperme".

Perkufizimi i peshkatarise shpesh perfshin nje kombinim te peshkimit dhe peshkatareve ne nje rajon te caktuar, ku ky i fundit peshkon specie te ngjashme peshqish me lloje te ngjashme ingranazhesh. Disa organizata qeveritare dhe private, veçanerisht ato qe perqendrohen ne peshkimin rekreativ perfshijne ne perkufizimet e tyre jo vetem peshkataret dhe peshkimin por edhe peshqit dhe habitatet nga te cilat varen peshqit.

                                     

2. Rendesia ekonomike

Direkt ose indirekt, jeta e mbi 500 milion njerezve ne vendet ne zhvillim varet nga peshkimi dhe akuakultura. Peshkimi i tepert ose mbipeshkimi, duke perfshire zenien e peshkut pertej niveleve te perballueshme, ka ndikuar ne zvogelimin e rezervave te peshkut dhe punesimin e nje numri te konsiderueshem njerezish ne shume rajone te botes. Nje raport nga Njesia Nderkombetare e Qendrueshmerise se Princit Charles, Fondi i Mbrojtjes se Mjedisit me baze ne Nju Jork dhe 50in10 botuar ne korrik te vitit 2014 vleresoi se peshkimi global po kontribuonte me rreth 270 miliarde dollare ne vit ne PBB globale, por duke zbatuar plotesisht peshkimin e qendrueshem, kjo shifer mund te rritet me se 50 miliarde dollare. Perveç peshkimit komercial dhe ekzistencial, peshkimi rekreativ sportiv eshte i popullarizuar dhe i rendesishem ekonomikisht ne shume rajone te botes.

                                     

3. Literatura

  • Hart PJB and Reynolds JD 2002 Handbook of fish biology and fisheries Wiley-Blackwell. ISBN 978-0-632-05412-1
  • Cullis-Suzuki S and Pauly D 2010 "Failing the high seas: A global evaluation of regional fisheries management organizations" Marine Policy, 34 5 pp 1036–1042.
  • FAO: Types of fisheries
                                     
  • përqindje shumë të madhe të popullsisë. Më poshtë janë rëndësitë e bujqësisë: Blegtoria Lavërtaria Pemëtaria Perimtaria Peshkataria Shpezëria Vreshtaria Etj.
  • Dhentaria Gjedhëtaria Shpendaria Veterinaria Zooteknika Akuakultura Peshkataria Qumështaria Shkenca bujqësore Mbarështimi i dhive Mbarështimi i kuajve
  • parafjalë. pasth. - pasthirrmë. pavet. - folje pavetore. peshk. - term nga peshkataria përb. - fjalë apo term me ngjyrim përbuzës. përçm. - fjalë apo term
  • integrojnë mbarështimin e peshkut dhe farmat e bimëve ujorë. Peshqit Peshkimi Peshkataria Answers - The Most Trusted Place for Answering Life s Questions
  • njejtën vit Omani ka prodhuar 3 miliard e 458 milion m3 gaz natyror. Peshkataria është burim kryesor i financiar i një numrit të konsiderueshëm të Omanezëve
  • shëndetësore rekreative dhe turistike, bujqësia ekstensive tradicionale, peshkataria nëse nuk rrezikohet ekzistenca e llojeve dhe baraspesha natyrore në pajtim
  • Shkencat tjera mjekësore 4 Shkencat bujqësore Bujqësia, Pylltaria dhe Peshkataria Blegtoria Shkenca e kafshëve - Zooteknika dhe Qumështaria Shkenca veterinare