Back

ⓘ Shkollat e mesme industriale Institucione arsimore te mesme profesionale me afat katervjeçar per specialitete te ndryshme si: mekanik i pergjithshem, teknolog, ..
                                     

ⓘ Shkollat e mesme industriale

Shkollat e mesme industriale Institucione arsimore te mesme profesionale me afat katervjeçar per specialitete te ndryshme si: mekanik i pergjithshem, teknolog, riparues axhustator, motorist gjenerik, mekanizator i bujqesise, elektrik, elektronist industrial etj., Jane ngritur mbi bazen e shkolles tetevjeçare. Keto shkolla funksionojne ne te gjitha rrethet e vendit dhe i pergatisin nxenesit per sektore te ndryshem te ekonomise, per te punuar ne deget kryesore te prodhimit industrial. Deri me 1969 keto shkolla quheshin "teknikum", "politeknikume" etj. Nje nga shkollat me te medha me te vjetra industriale eshte shkolla e Mesme Industriale "7 Nentori".

                                     
 • Shkollat e Mesme të Ndërtimit institacione arsimore profesionale të mesme me afat katërvjeçar, të ngritura mbi bazën e shkollës tetëvjeçare. Këto shkolla
 • përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në këto disiplina. Fakulteti i Shkencave të Natyrës përbëhet nga departamentet e Biologjisë 3 Seksione Fizikës
 • për veprimatari të veten kryesore e kanë prodhimin e të mirave materiale qofshin ato prodhime bujqësore industriale ndërtimore ushqimore. Janë ndërmarrje
 • së Ushqimeve, Mikrobiologjisë e Bioteknologjisë. Ai është autori i 11 teksteve për Universitetin dhe shkollat e mesme i mbi 30 artikujve të botuar në
 • të cilëve 7, 800 ndjekin mësimet në 15 shkollat fillore me 384 mësues dhe 2, 200 nxënës në tri shkollat e mesme me 120 mësues. Partia Fituese AAK AAK
 • politike : për shkollat e mesme Harilla Papajorgji Theodhori Bej Priamo Bollano Organizimi dhe planifikimi i Ndërmarjeve Industriale Socialiste Emin
 • kësaj shkolle me stafin e duhur. Shkollat që numërohen në Bashkinë e Belshit janë 8, nga të cilat 7 janë 9 vjeçare dhe një e mesme e përgjithshme. Nga këto
 • e tekstilit, me të cilën Gjilani ishte i njohur dhe i afirmuar në tregun e brendshëm e të jashtëm. Mund të thuhet se nëpërmjet kësaj dege industriale
 • Institut of economics, prishtina, 1998. Gjeografia shoqërore për shkollat e mesme klasa e dytë, Prishtinë. 1999, ribouar më 2001. Gjeografia agrare, libër
 • fshatra në luginën e kanë zgjeruar popullsinë e tyre, si njerëz nga ata vendbanimet që duan aksesin e shërbimeve të tilla si shkollat e energjisë elektrike
 • Shqipërinë e Mesme por është edhe qendra kryesore e rrethit të Kuçovës. Kuçova ka qenë vendbanimi i hershëm Ilir i fisit Desaret. Nga gërmimet e bëra në