Back

ⓘ Shkollat e mesme pedagogjike Institucione arsimore te mesme profesionale mbi bazen e shkolles 8-vjeçare, me afat 4-vjeçar, qe pergatitin edukatore per kopshtet ..
                                     

ⓘ Shkollat e mesme pedagogjike

Shkollat e mesme pedagogjike Institucione arsimore te mesme profesionale mbi bazen e shkolles 8-vjeçare, me afat 4-vjeçar, qe pergatitin edukatore per kopshtet e femijeve dhe kontingjente per institutet e larta pedagogjike per degen e mesuesve te kl. I-IV te shkolles 8-vjeçare me arsim te Iarte. Nder Sh. e M.P. me te vjetra te vendit tone jane Shkolia Normale e Elbasanit, Normalja e Beratit e themeluar nga Qeveria e Perkohshme e Vlores me 1913, Normalja e Shkodres e themeluar me 1917, Instituti Femeror i Tiranes, Normalja e Korçes etj. Pas çlirimit, rrjeti i Sh. te M. P. u shtri ne te gjitha rrethet kryesore te vendit.

                                     
 • Shkollat Ushtrimore institucione arsimore që përfshijnë klasat I - IV ose të tetë klasat e shkollës tetëvjeçare, në varësi të shkollave të mesme pedagogjike
 • veçanta. Fatbardha hartoi dhe botoi tekstin Psikologjia për shkollat e mesme pedagogjike 1964 i cili ishte teksti i parë origjinal nga psikologjia
 • p.sh. Koreja e Jugut dhe Japonia, shkollat private nganjëherë njihen si institute, dhe jo shkolla. Në Spanjë, zakonisht shkollat e mesme quhen institute
 • historisë në shkollat e mesme të Mitrovicës deri në vitin 1985, kur pensionohet. Veseli, Abdylaziz. Shkollat dhe arsimi shqip në prefekturën e Mitrovicës
 • Ka punuar mësues në shkollat e mesme Përmet dhe Këlcyrë dhe për disa vjet edhe në Kabinetin Pedagogjik të rrethit me detyrën e metodistit dhe të drejtorit
 • i botimit Historia e Shqipërisë dhe e Shqiptarëve 2001 dhe i gjashtë teksteve të historisë për shkollat tetëvjeçare e të mesme të botuara në Shqipëri
 • shkollën e mesme të fillojë që nga mosha 12 vjeçare. Më tutje, duke u bazuar edhe në të arriturat e dissiplinave shkencore psikologjike e pedagogjike të asaj
 • Vranisht. Studimet e mesme i ka bërë në Vlorë, në shkollën pedagogjike Jani Minga gjatë viteve 1957 1961, kurse të lartat në degën e gjuhës dhe të letërsisë
 • Studimet e para i ka kryer në shkollën 7 - vjecare Skëndërbeu në Krujë. Studimet e mesme i ka kryer në shkollën Pedagogjike të Tiranës. Studimet e larta
 • hapjen e Shkollës së Mesme për Edukatore Parashkollore. Prej vitit 1974 - 75 zgjerohet si e shkollë të Lartë ne Akademine Pedagogjike për Edukatore, e pastaj
 • detyrën e kryetarit të komisionit të lëndës së matematikës, për shkollat e mesme në rrethin e Krujës. Mori pjesë në diskutimet për hartimin e teksteve