Back

ⓘ Terminologjia paraqet teresine e termave te nje fushe te shkences, te teknikes, te artit, te jetes shoqerore etj.; teresia e termave te nje gjuhe. Vete fjala te ..
                                               

Gjuha

Gjuha standarde Gjuha boterore Dialekti Gjuha e marinareve Shenjat Gjuha letrare Gramatika Gjuha artificiale Lista e gjuheve Gjuha amtare Gjuha e komunikacionit Gjuha sms - format e saj sms. Gjuha sekrete Grupet e gjuheve Gjuha teknike Gjuha - statistika Gjuha artistike Gjuha zyrtare Gjuha popullore Gjuhe programimi Terminologjia Gjuha e larte Kjo faqe ben kthjellimin e titujve qe kane per baze Gjuha. Nese nje lidhje e brendshme ju solli ketu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen ne fjale qe te ridrejtoje direkt te faqja e duhur.

                                               

Defter

Defter ishte nje regjistrim kadastral te taksave te kryera nga Perandoria Osmane. Ne deftere jane mbledhur informacion ne lidhje me fshatrat, vendbanimet, kokat e familja, dhe etnive. terminologjia e perdorur ne shqip eshte regjistrat osmane

                                               

Qiellgërvishtës

Nje qiellgervishtes eshte nje ndertese e gjate, e banueshme, me shume kate qe zakonisht perfshin edhe zyra dhe dyqane. Nuk ka ndonje lartesi minimale qe duhet te kete nje ndertese qe te quhet qiellgervishtes. Fjala qiellgervishtes eshte nje neologjizem i perkthyer fjale per fjale nga fjala angleze "skyscraper". Origjina e fjales eshte nga terminologjia detare pasi perdorej fillimisht per anijet e larta me vela. Perkthyer nga artikujt e njejte ne gjuhen angleze dhe franceze. Ju lutem bashkojeni faqen Gradacelat me kete dhe te ngeli kjo si faqe zyrtare per kete artilkull.

                                               

Shkolla e mesme

Shkolla e mesme eshte nje institucion edukativo arsimor i cili ofron arsim te mesem. Me kete emer quhet edhe vet objekti ku ndodh ky proces. Disa shkolla te mesme mund te sigurojne edhe arsimin e mesem te ulet dhe arsimi i mesem, por keto mund te jepen edhe ne shkolla te veçanta, siq eshte p.sh. ne shkollen e mesme amerikane sistemi i ashtuquajtur shkolle e mesme e larte - high school system. Shkollat e mesme zakonisht vijojne pas shkollave fillore dhe te dergojne ne arsimin e larte ose profesional. Frekuentimi eshte i detyrueshem ne shumicen e vendeve per nxenes te moshave ndermjet 11 dhe ...

                                               

Fruti

Ne botanike, fruti eshte nje vezore e pjekur bashke me farat apo lulet e saj. Ne gatim, kur flitet per frutat si ushqim, termi kryesisht i referohet vetem atyre bimeve frutore qe jane te embla dhe mishtore si per shembull kumbulla, molla apo portokalli. Sidoqofte edhe zarzavate te tjera si bajamet apo gruri klasifikohen si fruta te bimeve nga te cilat jane rritur. Pra ne sferen e kuzhines, domatet, speci jeshil apo patatet nuk konsiderohen fruta. Keto ama ne syrin e nje botanisti jane fruta por ne i klasifikojme si zarzavate. Disa ereza jane fruta. Shume rralle, ka bime qe jane fruta ne ko ...

                                               

Fahrudin Ebibi

Dr. Fahrudin Ebibi - Dekan i Fakultetit te Shkencave Islame te Maqedonise Doc. Fahrudin Ebibi u lind me 10.05.1963, ne fshatin Nikushtak. Shkollen Fillore e kreu ne vendlindje. Pas mbarimit te shkolles fillore u regjistrua ne Medresene" Alauddin”, ne Prishtine, ne vitin shkollor 1979/80, kurse e mbaroi me 1983/84. Pas medresese ai u regjistrua ne Univerzitetin AL-Az’har”, ne Kajro – Egjipt, ne Fakultetin e Usuluddin-it, ne degen e hadithit, ne vitet 1987-1992. Pas diplomimit u kthye ne vendlindje dhe u punesua ne fshatin Nikushtak vaiz, mual-lim dhe hatib ne Xhamine e Bardhe. Ne shtator te ...

                                     

ⓘ Terminologjia

Terminologjia paraqet teresine e termave te nje fushe te shkences, te teknikes, te artit, te jetes shoqerore etj.; teresia e termave te nje gjuhe. Vete fjala terminologji eshte nje fjale e pergjithshme per grupin e fjaleve ose kuptimeve te specializuara qe lidhen me nje fushe te veçante, dhe gjithashtu studimin e termave te tille dhe perdorimin e tyre, e njohur kjo si shkence e terminologjise. Termat jane fjale dhe fjale te perbera ose shprehje shume-fjaleshe qe ne kontekste specifike u jepen kuptime specifike - e ku keto mund te devijojne nga kuptimet qe te njejtat fjale kane ne kontekste te tjera dhe ne gjuhen e perditshme. Terminologjia pra, eshte nje disipline qe studion, nder te tjera, zhvillimin e termave te tille dhe marredheniet e tyre brenda nje lemi te specializuar. Terminologjia ndryshon nga leksikografia, pasi perfshin studimin e koncepteve, sistemeve konceptuale dhe etiketat e tyre, ndersa leksikografia studion fjalet dhe kuptimet e tyre.

Terminologjia eshte nje disipline qe studion ne menyre sistematike "etiketimin ose percaktimin e koncepteve" te veçanta per nje ose me shume fusha lendore ose fusha te veprimtarise njerezore. Kete ajo e ben permes hulumtimit dhe analizes se termave ne kontekst me qellim te dokumentimit dhe promovimit te perdorimit te vazhdueshem. Terminologjia mund te kufizohet ne nje ose me shume gjuhe per shembull, "terminologji shumegjuheshe" dhe "terminologji dygjuheshe", ose mund te kete nje fokus nderdisiplinar ne perdorimin e termave ne fusha te ndryshme.

Nje terminolog synon te grihe organizimin kategorik duke permiresuar saktesine dhe permbajtjen e terminologjise se tij. Industrite teknike dhe institutet e standardizimit perpilojne fjaloret e tyre. Kjo siguron konsistencen e nevojshme ne fusha te ndryshme - lemenje dhe dege, levizje dhe specialitete - per te punuar me terminologjine thelbesore, per te ofruar me pas materiale per literaturen tradicionale dhe doktrinare te disiplines perkatese.

Terminologjia eshte gjithashtu thelbesore ne problemet e kalimit te kufijve, siç eshte perkthimi gjuhesor dhe epistemologjia sociale. Terminologjia ndihmon ne ndertimin e urave dhe shtrirjen e nje zone ne tjetren. Perkthyesit hulumtojne terminologjine e gjuheve qe perkthen. Terminologjia mesohet krahas perkthimit ne universitete dhe shkolla te perkthimit. Drejtorite e medha te perkthimit dhe zyrat e perkthimit zakonisht kane nje Seksion terminologjik.

                                     

1. Literatura

  • Wright, S.E.; Budin, G.: 1997: Handbook of Terminology Management, Volume 1, Basic Aspects of Terminology Management, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins 370 pp.
  • Wright, S.E.; Budin, G.: 2001: Handbooks of Terminology Management, Volume 2, Application-Oriented Terminology Management, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins.
  • Gaudin, F., 2003, Socioterminologie: une approche sociolinguistique de la terminologie, éd. De Boeck-Duculot, Belgium.
  • Kockaert, H.J.; Steurs, F.: 2014: Handbook of Terminology, Volume 1, Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins.
  • Sonneveld, H, Loenning, K: 1994: Introducing terminology, in Terminology, p. 1-6