Back

ⓘ SK-gjeo-cung ..
                                               

Demografia e Sllovakisë

Sllovakia ka 5.4 milion banore, dhe radhitet ne shtetet e vogla te Evropes. Sllovakia ne vitin 1966 ka pasur 4.4 milion banore. Per tri decenie popullata e Sllovakise eshte shtuar per 1 milion banore. Shtimi ne te kaluaren ka qene me i larte ndersa sot ajo ka lindshmerine 11 ‰, vdekshmerine 9.7 ‰ dhe shtim natyrore 1.3 ‰. Slovaket me 86 % te popullsise se pergjithshme bejne elementin kryesor, pas se ciles vijne hungarezet me afro 11 %, romet 1.6 %, çeket 1.1% etj. Sllovakia eshte shtet industrialo-agrare. Pjesemarrja e popullsise agrare eshte 6 %, ne sektorin sekondare 36 % dhe ne ate terc ...