Back

ⓘ Monumente kulturore në Vlorë ..
                                               

Ansambli i Rrugës "Justin Godar"

Ansambli i Rruges "Justin Godar" eshte nje monument i trashegimise kulturore ne rrethin e Vlores, ne qarkun e Vlores, Shqiperi. Ky monument eshte i llojit "Arkitekture", i miratuar me numer Nr. Vendimi 249, Dt. 01.07.1980 ".

                                               

Banesa e Çifutit Rr."Lef Sallata"

Banesa e Çifutit Rr."Lef Sallata" eshte nje monument i trashegimise kulturore ne rrethin e Vlores, ne qarkun e Vlores, Shqiperi. Ky monument eshte i llojit "Arkitekture", i miratuar me numer Nr. Vendimi 654, Dt. 09.11.2006 ".

                                               

Banesa e Eqrem bej Vlorës

Banesa e Eqerem Bej Vlores eshte nje monument i trashegimise kulturore ne rrethin e Vlores, ne qarkun e Vlores, Shqiperi. Ky monument eshte i llojit "Arkitekture", i miratuar me numer Nr. Vendimi 654, Dt. 09.11.2006 ".

                                               

Banesa e Familjes Hoxha

Banesa e Familjes Hoxha eshte nje monument i trashegimise kulturore ne rrethin e Vlores, ne qarkun e Vlores, Shqiperi. Ky monument eshte i llojit "Arkitekture", i miratuar me numer Nr. 654, Dt. 09.11.2006 ".

                                               

Banesa e Kujtim Hamzai

Banesa e Kujtim Hamzai eshte nje monument i trashegimise kulturore ne Kanine, Rrethi i Vlores, ne qarkun e Vlores, Shqiperi. Ky monument eshte i llojit "Arkitekture", i miratuar me numer Nr. 2854 Dt. 08.08.1980 ".

                                               

Banesa e Shefikat Begajt

Banesa e Shefikat Begajt eshte nje monument i trashegimise kulturore ne Kanine, Rrethi i Vlores, ne qarkun e Vlores, Shqiperi. Ky monument eshte i llojit "Arkitekture", i miratuar me numer Nr. 2854 Dt. 08.08.1980 ".