Back

ⓘ Monumente kulturore në Shqipëri ..
                                               

Banesa e Donika Melo

Banesa e Donika Melo eshte nje monument i trashegimise kulturore ne Hoçisht, rrethin e Devollit, ne qarkun e Korçes, Shqiperi. Ky monument eshte i llojit "Arkitekture", i miratuar me numer Vendimi 266/1, date 16.02.1979".

                                               

Banesa e Haki Spahos

Banesa e Haki Spahos eshte nje monument i trashegimise kulturore ne Sul, rrethin e Devollit, ne qarkun e Korçes, Shqiperi. Ky monument eshte i llojit "Arkitekture", i miratuar me numer Vendimi nr. 266/1, date 16.02.1979".

                                               

Banesa e Mihallaq Ziçishtit

Banesa e Mihallaq Ziçishtit eshte nje monument i trashegimise kulturore ne Ziçisht, rrethin e Devollit, ne qarkun e Korçes, Shqiperi. Ky monument eshte i llojit "Arkitekture", i miratuar me numer Vendimi nr. 266/1, date 16.02.1979".

                                               

Banesa e Mude e Sali Kadrisë

Banesa e Mude e Sali Kadrise eshte nje monument i trashegimise kulturore ne Bellove, rrethi i Dibres, ne qarkun e Dibres, Shqiperi. Ky monument eshte i llojit "Arkitekture", i miratuar me numer 8/18.12.1987".

                                               

Banesa e Nazif Karametos

Banesa e Nazif Karametos eshte nje monument i trashegimise kulturore ne Miras, rrethin e Devollit, ne qarkun e Korçes, Shqiperi. Ky monument eshte i llojit "Arkitekture", i miratuar me numer Vnedimi 266/1, date 16.02.1979".

                                               

Banesa e Stak Mark Binakut dhe Martin Pjeter Binakut

Gradishta e Peshkopisë
                                               

Gradishta e Peshkopisë

Gradishta e Peshkopise eshte nje monument i trashegimise kulturore ne Bugjinec, rrethi i Dibres, ne qarkun e Dibres, Shqiperi. Ky monument eshte i llojit "Arkeologji", i miratuar me numer URDERUES / 08.01.1977".

                                               

Kalaja e Zgerdheshit

KALAJA E ZGERDHESHIT ne fshatin Zgerdhesh ne Lindje te Ures se Zeze, ne JugPerendim te fshatit Zgerdhesh, ne kuoten 252, muret dhe gjithe kodra e kufizuar nga veriu e jugu me 2 perrenjte, nga lindja me qafen dhe nga perendimi ne arat e lagjes Kakariq.