Back

ⓘ Wikipedia:WikiProjekti Studenti&WikipediaMultivibratori. Multivibratori klasik daton rreth viteve 20’ ne disa mbledhje shkencoreFrance ku u prezantua per here t ..
                                     

ⓘ Wikipedia:WikiProjekti Studenti&Wikipedia/Multivibratori

Multivibratori klasik daton rreth viteve 20’ ne disa mbledhje shkencore/France ku u prezantua per here te pare nga Henri Abraham’ dhe Eugene Bloch’.Multivibratori gjate viteve ka evoluar dhe skemat elektronike jane implikuar. Multivibratori ka nje vend te rendesishem ne skemat elektronike te cilin mund ta quajme ndryshe dhe.Nje Multivibrator eshte qark elektronik I cili prodhon impulse te llojeve.

Multivibratoret i ndajme: 1)Multivibratoret e paqendrueshem ASTABEL Eshte skeme elektronike ku nuk eshte i stabilizuar ne asnjeren gjendje/Vazhdimisht ajo I nderron gjendjet nga njera tek tjetra.Funksionon sin je Oshilator Relaksues’.

2)Multivibratoret e dyqendrueshem

a)Bistabel b)Triger c)Flip-Flop

Ne kete lloj multivibratori njera gjendje eshte e stabilizuar,por gjendja tjeter nuk eshte stabel.Nje pulsim shkakton qe skema te kaloje ne gjendjen e pastabilizuar,pas kesaj skema do te kaloje ne gjendjen stable pas nje kohe T. Nje qark i tille eshte i dobishem per krijimin e nje periudhe te kohes se kohezgjatjes fikse ne pergjigje te disa ngjarje te jashtme.

3)Multivibratoret e nje-qendrueshem UNIVIBRATORI/MONOSTABEL Ne kete multivibrator te duja gjendjet jane stable.Mund de kaloje nga nje gjendje ne tjetren me ane te nje pulsimi te jashtem.Ky qark eshe i njohur ndyshe dhe si Flip-Flop. Kur shkaktohet nje impuls i jashtem, nje multivibrator monostable do te kaloje ne poziten e saj te paqendrueshem per nje periudhe kohe, dhe pastaj te kthehen ne gjendjen e saj te qendrueshme

Qarku i multivibratorit ka dy gjendje,te qendrueshme dhe te paqendrueshme qe ndryshojne ne menyre alternative me shkallen maksimale te tranzicionit per shkak te "pershpejtuar" ne reagime pozitive