Back

ⓘ Lista e papëve. 143 Gjoni XVII. 1003 144 Gjoni XVIII. 1004-1009 145 Serius IV. 1009-1012 --- Gregori VI. Kunderpapa 1012 146 Benedikti VIII. 1012-1024 147 Gjoni ..
                                               

Viktori I

Papa Viktori I ishte papa i 14 i Kishes Katolike. Sherbeu si pape qe nga zgjedhja e tij me 189 dhe deri me 199. Paraardhes i tij ishte papa Eleuterio, ndersa pasardhesi papa Zefirini.

                                               

Kalisti I

Papa Kalisti I ishte papa i 16 i Kishes Katolike. Sherbeu si pape qe nga zgjedhja e tij me 217 dhe deri me 222. Paraardhes i tij ishte Papa Zefirini, ndersa pasardhesi Papa Urbani I.

                                               

Adeotati II

Papa Adeotati II ishte papa i 77 i Kishes Katolike. Sherbeu si pape qe nga zgjedhja e tij me dhe deri me 17 qershor 676. Paraardhes i tij ishte papa VItalini, ndersa pasardhesi papa Doni.

                                               

Xhovani V

Papa Gjoni V ishte papa i 82 i Kishes Katolike. Sherbeu si pape qe nga zgjedhja e tij me dhe deri me 2 gusht 686. Paraardhes i tij ishte papa Benedikti II, ndersa pasardhesi papa Kokoni.

                                               

Stefani

Stefani II ishte Lista e papeve. Sherbeu si pape qe nga zgjedhja e tij me 22 mars 752 dhe deri me 26 mars 752. Paraardhes i tij ishte papa Zaharia, ndersa pasardhesi papa Stefani II.

                                               

Manuel Corral

Pjetri II ishte papa i 2 i Kishes Katolike Palmariane. Sherbeu si pape qe nga zgjedhja e tij me 22 mars 2005 dhe deri me 15 qershor 2011. Paraardhes i tij ishte Gregori XVII, ndersa pasardhesi.

Lista e papëve
                                     

ⓘ Lista e papëve

143 Gjoni XVII. 1003 144 Gjoni XVIII. 1004-1009 145 Serius IV. 1009-1012 --- Gregori VI. Kunderpapa 1012 146 Benedikti VIII. 1012-1024 147 Gjoni XIX. 1024-1032 148 Benedikti IX. 1032-1045 149 Silvester III. 1045 150 Gregori VI. 1045-1046 --- Sylvester III. Kunderpapa 1045-1046 151 Klementi II. 1046-1047 152 Damasus II. 1048 153 Leoni IX 1049-1054 154 Victor II. 1055-1057 155 Stephan IX. 1057-1058 156 Benedikti X. 1058-1059 157 Nikolaus II. 1058-1061 158 Alexander II. 1061-1072 --- Honorius II. Kunderpapa 1061-1064 159 Gregori VII. 1073-1085 --- Klementi III. Kunderpapa 1080-1100 160 Victor III. 1086-1087 161 Urban II. 1088-1099 162 Paschalis II. 1099-1118 --- Theoderich Kunderpapa 1100-1102 --- Albert Kunderpapa 1102 --- Sylvester IV. Kunderpapa 1105-1111 163 Gelasius II. 1118-1119 --- Gregori VIII. Kunderpapa 1118-1121 164 Calixtus II. 1119-1124 165 Honorius II. 1124-1130 166 Innozenz II. 1130-1143 167 Coelestinus II. 1143-1144 168 Lucius II. 1144-1145 169 Eugenius III. 1145-1153 170 Anastasius IV. 1153-1154 171 Hadrian IV. 1154-1159 172 Alexander III. 1159-1181 --- Viktor IV. Kunderpapa 1159-1164 --- Paschalis III. Kunderpapa 1164-1168 --- Kalixt III. Kunderpapa 1168-1178 --- Innozenz III. Kunderpapa 1179-1180 173 Lucius III. 1181-1185 174 Urban III. 1185-1187 175 Gregori VIII. 1187 176 Klementi III. 1187-1191 177 Coelestinus III. 1191-1198 178 Innozenz III. 1198-1216 179 Honorius III. 1216-1227 180 Gregori IX. 1227-1241 181 Coelestinus IV. 1241 182 Innozenz IV. 1243-1254 183 Alexander IV. 1254-1261 184 Urban IV. 1261-1264 185 Klementi IV. 1265-1268 186 Gregori X. 1271-1276 187 Innozenz V. 1276 188 Hadrian V. 1276 189 Gjoni XXI. 1276-1277 190 Nikolaus III. 1277-1280 191 Martinus IV. 1281-1285 192 Honorius IV. 1285-1287 193 Nikolaus IV. 1288-1292 194 Coelestinus V. 1294 195 Bonifatius VIII. 1294-1303 196 Benedikti XI. 1303-1304 197 Klementi V 1305-1314 198 Gjoni XXII. 1316-1334 --- Nikolaus V. Kunderpapa 1328-1330 199 Benedikti XII. 1334-1342 200 Klementi VI. 1342-1352 201 Innozenz VI. 1352-1362 202 Urban V. 1362-1370 203 Gregori XI. 1370-1378 204 Urban VI. 1378-1389 --- Klementi VII. Avignon 1378-1394 --- Benedikti XIII. Avignon 1394-1423 205 Bonifatius IX. 1389-1404 206 Innozenz VII. 1404-1406 207 Gregori XII. 1406-1415 --- Alexander V. Konzilspapst 1409-1410 --- Gjoni XXIII. Konzilspapst 1410-1415 208 Martinus V. 1417-1431 --- Klementi VIII. Kunderpapa 1424-1429 --- Benedikti XIV. Kunderpapa 1424-? 209 Eugenius IV. 1431-1447 --- Felix Gegenpapst 1439-1449 210 Nikolaus V 1447-1455 211 Calixtus III. 1455-1458 212 Pio II. 1458-1464 213 Pali II. 1464-1471 214 Sixtus IV. 1471-1484 215 Papa Innocenci VIII. 1484-1492 216 Alexander VI. 1492-1503 217 Pio III. 1503-1503 218 Julius II. 1503-1513 219 Leoni X. 1513-1521 220 Hadrian VI. 1522-1523 221 Klementi VII. 1523-1534 222 Pali III. 1534-1549 223 Julius III 1550-1555 224 Marcellus II. 1555 225 Papa Pali IV. 1555-1559 226 Pio IV.1559-1565 227 Pio V. 1566-1572 228 Gregori III 1572-1585 229 Sixtus V. 1585-1590 230 Urban VII. 1590 231 Gregori XIV. 1590-1591 232 Innozenz IX. 1591 233 Klementi VIII. 1592-1605 234 Leoni XI 1605 235 Pali V. 1605-1621 236 Gregori XV. 1621-1623 237 Urban VIII. 1623-1644 238 Innozenz X. 1644-1655 239 Aleksander VII. 1655-1667 240 Klementi IX. 1667-1669 241 Klementi X. 1670-1676 242 Innozenz XI. 1676-1689 243 Alexander VIII 1689-1691 244 Innozenz XII 1691-1700 245 Klementi XI 1700-1721 246 Innozenz XIII. 1721-1724 247 Benedikti XIII. 1724-1730 248 Klementi XII. 1730-1740 249 Benedikti XIV. 1740-1758 250 Klementi XIII. 1758-1769 251 Klementi XIV. 1769-1774 252 Pio VI. 1775-1799 253 Pio VII 1800-1823 254 Leoni XII. 1823-1829 255 Pio VIII. 1829-1830 256 Gregori XVI. 1831-1846 257 Pio IX. 1846-1878 258 Leoni XIII. 1878-1903 259 Pio X. 1903-1914 260 Benedikti XV. 1914-1922 261 Pio XI 1922-1939 262 Pio XII 1939-1958 263 Gjoni XXIII. 1958-1963 264 Pali VI. 1963-1978 265 Gjon Pali I. 1978 266 Gjon Pali II 1978-2005 267 Benedikti XVI 2005-2013 268 Françesku 2013-

                                     
  • Lista e stilistëve Lista e fotografëve Astronom botërorë Lista e Papëve Lista e kontribuesve në lëmin e baletit Lista e këngëtarëve dhe grupeve Lista
  • nga zgjedhja e tij më dhe deri më 11 prill 678. Paraardhës i tij ishte papa Adeotati II, ndërsa pasardhësi papa Agatoni. Lista e papëve Vatikani Commons:
  • nga zgjedhja e tij më dhe deri më 21 shtator 687. Paraardhës i tij ishte papa Gjoni V, ndërsa pasardhësi papa Serxhio I. Lista e papëve Vatikani Commons:
  • që nga zgjedhja e tij më 189 dhe deri më 199. Paraardhës i tij ishte papa Eleuterio, ndërsa pasardhësi papa Zefirini. Lista e papëve Vatikani Commons:
  • që nga zgjedhja e tij më 217 dhe deri më 222. Paraardhës i tij ishte Papa Zefirini, ndërsa pasardhësi Papa Urbani I. Lista e papëve Vatikani Commons:
  • nga zgjedhja e tij më dhe deri më 2 gusht 686. Paraardhës i tij ishte papa Benedikti II, ndërsa pasardhësi papa Kokoni. Lista e papëve Vatikani Commons:
  • nga zgjedhja e tij më maj 900 dhe deri më korrik 903. Paraardhës i tij ishte Papa Gjoni IX, ndërsa pasardhësi Papa Leoni V. Lista e papëve Vatikani Commons:
  • Stefani II l. ? , Roma - v. 26 mars 752, Roma ishte Lista e papëve Shërbeu si papë që nga zgjedhja e tij më 22 mars 752 dhe deri më 26 mars 752. Paraardhës
  • nga zgjedhja e tij më 22 mars 2005 dhe deri më 15 qershor 2011. Paraardhës i tij ishte Gregori XVII, ndërsa pasardhësi Lista e papëve Vatikani Commons: