Back

ⓘ Instrumenti elektrodinamik. Per matjen e fuqise aktive ne qarkun e rrymes alternative zakonisht perdoret vatmetri elektrodinamik, keshtu le te shohim principin ..
Instrumenti elektrodinamik
                                     

ⓘ Instrumenti elektrodinamik

Per matjen e fuqise aktive ne qarkun e rrymes alternative zakonisht perdoret vatmetri elektrodinamik, keshtu le te shohim principin e punes se tij. Instrumenti elektrodinamik eshte i ndertuar me dy bobina: nga bobina fikse e ndare ne dy seksione dhe nga bobina e levizshme per te cilen eshte fiksuar gjilpera e treguesit te instrumentit.

                                     

1. Princi i punes

Principi baze i punes eshte i njejte me ate te galvanometrit, ne perjashtim se tani magneti permanent eshte zevendesuar me bobinat e palevizshme fikse. Bobina e levizshme dhe gjilpera e treguesit e fiksuar ne te eshte e vendosur midis dy bobinave qe e krijojne fushen magnetike. Bashkeveprimin i fushes magnetike te krijuar nga rryma I 1 {\displaystyle I_{1}} e cila qarkullon neper dy seksionet e peshtjelles se bobines se palevizshme, me fushen e bobines rrotulluese neper te cilen qarkullon rryma I 2 {\displaystyle I_{2}} berthamen ferromagnetike e cila mund te leviz ne brendesi te seksioneve te bobines me rrymen I 1 {\displaystyle I_{1}}. Pasi qe F {\displaystyle F} ~ B I 2 {\displaystyle BI_{2}} forca eshte proporcionale me produktin e induksionit magnetik te krijuar nga I 1 {\displaystyle I_{1}} me rrymen I 2 {\displaystyle I_{2}}, ndersa nga ana tjeter B {\displaystyle B} ~ I 1 {\displaystyle I_{1}} induksioni eshte proporcional me rrymen bobines se palevizshme. Ndryshimi i shkalles matese behet per:

  • shkallet e tensionit me ane te rezistoreve serik dhe
  • shkallet e rrymes me lidhjen serike-paralele te seksioneve te bobines.

Ne qofte se drejtimi i rrymes ndryshon, do te ndryshon edhe polariteti i fushes si dhe i polariteti i bobines se levizshme, keshtu qe forca vazhdon ne te njejtin drejtim. Per shkak te kesaj karakteristike te instrumentit elektrodinamik, ai mund te perdoret per matjen e rrymes si per qarkun e rrymes se vazhduar ashtu edhe per ate alternative. Dy seksionet e bobines se fushes fikse mund te lidhen ne seri dhe instrumenti ne kete rast perdoret si ampermeter instrument per matjen e rrymes ose ne paralel kur instrumenti perdoret si voltmeter instrument per matjen e tensionit, dhe ne kete rast bobina qe krijon fushen perbehet nga shume dredha te telit te holle per krijimin e fushes se forte magnetike Mirepo perdorimin kryesor e ka si vatmeter per matjen e fuqise. Ne kete rast njera bobine ajo fikse me dy seksione mund te lidhet ne seri me shpenzuesin dhe tjetra ajo e levizshme ne paralel me shpenzuesin. Tani njera bobine quhet e rrymes ka me pak dredha dhe tjetra e tensionit ka me shume dredha dhe eshte e pajisur edhe me nje rezistore shtese ne seri. Fuqia ne qarkun e rrymes alternative mund te matet me ane te vatmetrit Fig. 2. Njera bobine e instrumentit elektrodinamik lidhet ne qarkun e rrymes ndersa tjetra ne qarkun e tensionit, ne do ta matim direkt fuqine. Vatmetri i ka dy pale terminale- terminalet e rrymes dhe te tensionit. Ne qarkun e tensionit zakonisht lidhet rezistori serik R U {\displaystyle R_{U}}. Ndryshimi i shkalles matese behet per:

  • shkallet e rrymes me lidhjen serike-paralele te seksioneve te bobines.
  • shkallet e tensionit me ane te rezistoreve serik dhe
                                     
  • elektrolitik, elektromagnetik etj Për rryme alternative njehsori induktiv, elektrodinamik etj SENZORI është një pajisje e cila e detekton ose e mate madhësinë