Back

ⓘ Header-ët në C++. Neper programe, shpeshhere nevojite perfshirja e header fajlave ashtu qe te perdoren urdherat, operatoret, manipulatoret dhe funksionet e gats ..
                                     

ⓘ Header-ët në C++

Neper programe, shpeshhere nevojite perfshirja e header fajlave ashtu qe te perdoren urdherat, operatoret, manipulatoret dhe funksionet e gatshme te cilat i ofrojne librarite e C++-it. Kjo do te thote se duhet te dijme se çka permbaje header fajlat, ashtu qe te dijme se çka mund te perdorim neper programe. Nese deshton perfshirja e header-ave te duhet, programi nuk do te kompajlohet.

                                     

1. Header-et

Libraria e C++ perfshine header-at prej librarise standarde te gjuhes C. Ato kane emrat, si, Ju mund te perdorini keta header-a ne programt ne C++ por duhet te keni kujdes, pasi qe permbajtjet e tyre nuk ndodhen ne namespace std, por ato ndodhen ne namespace-in global. Perdorimi i ketyre header-ave te vjeter nuk preferohet ne C++, sepse ne te ardhmen ata mund te largohen nga standardi. C++ ofron versionet e veta te reja te ketyre header-ave, permbajtja te cileve ndodhet ne namespace std. Header-et ekuaivalent per keta te mesipermit jane, Pra, siç mund te shihet, ata nuk e perdorin prapashtesen.h dhe e kane parashtesen" c”. Ju duhet te perdorni versionet e reja neper programe, perveq nese jeni duke mirembajtur ndonje kod te vjeter te shkruar ne C. C++ gjithashtu prezenton disa header fajla te ri, te cilet nuk kane ekzistuar ne C, si, Si edhe header-at e tjere te C++, ata nuk e perdorin prapashtesen".h”, por nuk kane ndonje prefiks. Neper literature do te hasen versionet e vjetra te header-ave te C++, te perdorur para standardit. Ata kane emrat si, ne vend te, Keto versione te vjetra nuk jane adresuar prej standardit te C++ fare. Ata nuk perjashtohen, por nuk jane header te C-se e as nuk jane pjese e standardit te C++. Ata thjeshte jane header-te vjeter, te cilet jane perdorur per nje kohe te gjate, mirepo preferohet qe tash te perdoren versionet e reja, edhe pse kompajleret sigurisht do te vazhdojne te perkrahin akoma versionet e vjetra, per pajtueshmeri prapavepruese. Konfuzion shkakton edhe çeshtja e perdorimit te header-it per string. Ekzistojne tre header-a per string, te cilet jane te stilit te C-se vargjet e karaktereve te perfunduara me" null” – null-terminated character arrays dhe permbajne funksionet per string si:strcpy, strcat and strlen si dhe i cili perdoret per std string class-at ne C++. Ajo çka eshte me rendesi, eshte se duhet te jeni ne gjendje te shkruani kode te cilat e respektojne C++ standardin, gje qe do te thote se mund t’i kompajloni ne cilindo kompajler modern te C++-it.