Back

ⓘ Programimi ne internet. Rruge tjeter per formatizimin te dhenave duke e perdorur XHTML-in eshte perdorimi i tabelave, te cilat i organizojne te dhenat ne rresht ..
                                     

ⓘ Programimi ne internet

Rruge tjeter per formatizimin te dhenave duke e perdorur XHTML-in eshte perdorimi i tabelave, te cilat i organizojne te dhenat ne rreshta dhe kolona.

Te gjitha tagjet dhe tekstet qe perfshihen brenda tabeles duhet te vendosen brenda tagjeve:

dhe qe paraqesin fillimi dhe fundin e tabeles. Tagjet dhe duhet te vendosen brenda tagjeve dhe Emrat e kolonave kokat e kolonave te tabeles duhet te vendosen brenda tagjeve dhe. Rreshtat me te dhenat e tabeles vendosen brenda tagjeve dhe. Kurse rezultatet e llogaritjeve te tabelave fundi I tabeles brenda tagjeve: dhe. Tagu paraqet nje rresht ne tabele dhe perdoret per formatizimin e celulave te nje rreshti. Te gjitha celulat brenda tagjeve dhe e perbejne rreshtin. Ekzistojne dy lloje te tagjeve per krijimin dhe formatizimin e celulave: Tagjet per krijimin dhe formatizimin e celulave ne kokat e tabeles. Tagjet per krijimin dhe formatizimin e qelulave ne trupin e tabeles.
                                     
  • Programimi kompjuterik shpesh e shkurtuar në programim ose kodim është proces i dizajnimit, shkruajtjes, testimit, debuggimit, dhe mirëmbajtjes së kodit
  • JavaScript është një gjuhe skriptimi Një gjuhe skriptimi është një gjuhe programimi e lehte e thjeshtuar JavaScript është një gjuhe e interpretuar d.m
  • anë të strukturave të përgjithshme ne programim dhe për ketë arsye themi se është një gjuhë proceduriale programimi Të gjitha gjuhëve programuese për
  • Programimi I Shpërndar Programimi I shpërndarë është një fushë e kompjuterikës që studion sistemet e shpërndara. Një sistem I shpërndarë përbëhet nga
  • ju përshtatet juve. ASP.NET përkrah tre gjuh programimi C Visual Basic dhe JScript. Në këtë tutorial ne do të përdorim Visual Basic si gjuh në ndërtimin
  • është OK nese prish gjëra që ti përmisosh Facebook filloj me evente programimi të mbajtura çdo 6 deri në 8 javë ku pjesëmarrësit do kishin një natë kohë
  • mësimore interaktive ueb - i, një forum komuniteti në Internet dhoma chat - i, publikime në Internet dhe organizata lokale që synojnë mësimin e Web Development