Back

ⓘ Modulimet dhe demudulimet. Nese kohezgjatja e pulseve eshte ne funksion te amplitudes se pulseve te sinjalit, modulues modulimi quhet PDM Pulse Duration Modulat ..
                                     

ⓘ Modulimet dhe demudulimet

  • Nese kohezgjatja e pulseve eshte ne funksion te amplitudes se pulseve te sinjalit, modulues modulimi quhet PDM Pulse Duration Modulator.
  • Perfundimisht kemi edhe PCM Pulse Code Modulation-Modulimi pulsiv i koduar.
  • Nese amplituda e pulseve ndryshon ne funksion te sinjalit modulues, modulimi quhet PAMPulse Amplitude Modulator
  • Nese pozita e pulseve ndryshon kundrejt pozicionit referent ne funksion te apmlitudes se pulseve te sinjalit modulues, kemi PPM Pulse Position Modulation

Ne kete rast mostrave te sinjalit te moduluar qe eshte numer i fundem, u shoqerohen kodet perkatese te sistemit binar. Kombinimi perkates binar permes sinjaleve elektrike paraqitet me puls dhe pauz. Nje sinjale i till quhet sinjal PCM. Pra keshtu arrin nje sinjal nga transmetuesi duke i rritur frekuencen me modulim e duke ia zvogeluar me demodulim ne antenen e shtepise sone me anen e paisjes se quajtur MODEM.