Back

ⓘ Modulimi Amplitudor. Modulimi ne amplitude eshte nje teknike e perdorur ne komunikime elektronike, me se shpeshti per te transmetuar informacione nepermjet radi ..
                                     

ⓘ Modulimi Amplitudor

Modulimi ne amplitude eshte nje teknike e perdorur ne komunikime elektronike, me se shpeshti per te transmetuar informacione nepermjet radio-valeve. AM punon ne varesi nga fuqia e sinjalit te transmetuar ne lidhje me informacionin qe eshte derguar. Per shembull, ndryshimet ne fuqine e sinjalit mund te perdoren per t’i saktesuar tingujt qe do te riprodhohen ne nje altoparlant, ose intensitetin e shkelqimit te pikselave te televizorit.

                                     

1. Modulimi ne amplitude

Modulimi ne amplitude AM ndodh kur amplituda e nje vale bartese eshte moduluar, per ta korresponduar me nje burim sinjali. Ne AM eshte nje ekuacion qe duket si ky: Fsignalt = Atsinωt

                                     

1.1. Modulimi ne amplitude Indeksi i modulimit

Modulimi ne amplitude kerkon nje bartes konstant te frekuencave te larta dhe nje sinjal te moduluar te frekuencave te uleta. Nje bartes i vales sinusoidale eshte i formes:

e c = E c s i n w c t {\displaystyle e_{c}=E_{c}sinw_{c}t}

Nje sinjal i moduluar i vales sinusoidale eshte i formes

e m = E m s i n w c t {\displaystyle e_{m}=E_{m}sinw_{c}t}

Verehet se amplituda e transportuesit te frekuencave te larta merr formen e sinjalit te modular te frekuencave te uleta, duke formuar ate qe quhet mbeshtjelles i moduluar.

Indeksi i modulimit eshte i definuar si raport i amplitudes se sinjalit te moduluar dhe amplitudes se bartesit:

m a. m = E m E c {\displaystyle m_{a}._{m}={\frac {E_{m}}{E_{c}}}}, 0 < m a. m < 1 {\displaystyle 0

                                     
  • dobësojnë shumë, ashtu që efekti i tyre mund të neglizhohet. Modulimi Amplitudor Modulimi Këndor Sistemet Lineare Sinjalet 1. Hwei P. Hsu. Shaum s Outlines
  • Modulimi dhe Demodulimi Është vërejtur se mesazhet e llojeve të ndryshme mund të tejçohen në brezin e tyre themelor, por me gjithë atë gjenden edhe mënyra
  • input Bounded outout Hyrje e kufishme Dalje e kufishme Modulimi Amplitudor Modulimi Këndor Filtrat Përpunimi i Sinjaleve Sinjalet 1. Hwei P. Hsu
  • këtyre domeneve si sinjale, me s të vazhdueshme dhe z diskrete. Modulimi Amplitudor Modulimi Këndor Filtrat Përpunimi i Sinjaleve Sistemet Lineare a b