ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 7
                                               

Shëndeti publik

Shendeti publik eshte perkufizuar si "shkenca dhe arti i parandalimit te semundjes", zgjatja dhe permiresimi i cilesise se jetes permes perpjekjeve te organizuara dhe zgjedhjeve te informuara te shoqerise, organizatave, publike dhe private, komun ...

                                               

Sëmundja

Semundja eshte çrregullim i funksioneve trupore, kongenitive, sociale ose shpirterore, i cili e pengon subjektiv kondicionin dhe mireqenien dhe ndikon negativ ne qenie te gjalle. Semundja mund te shikohet si gjendje me procese te çrregulluara bio ...

                                               

Shëndeti i nënës dhe fëmijës në Kosovë

Shendeti eshte nje gjendje fizike, mendore dhe sociale e cila vjen nga fjala e vjeter ne anglisht qe do te nenkuptoje "teresi" kur te gjitha organet me rendesi jetesore punojne mire, pra gjendje ku ne organizem semundjet dhe dobesite mungojne. Di ...

                                               

Dita Botërore e Shëndetit

Dita Boterore e Shendetit eshte nje dite globale e ndergjegjesimit shendetesor qe festohet per çdo vit me 7 prill, nen sponsorizimin e Organizates Boterore te Shendetit, si dhe te organizatave te tjera te nderlidhura. Ne vitin 1948, OBSH organizo ...

                                               

Shëndeti mendor i foshnjave

Shendeti mendor i foshnjave eshte studimi i shendetit mendor dhe ju aplikohet foshnjave, vogelusheve dhe familjeve te tyre. Kjo fushe heton zhvillimin social dhe emocional optimal te foshnjave dhe familjeve te tyre ne tre vitet e para te jetes. Z ...

                                               

Fonologjia

Fonologjia eshte nje dege e gjuhesise qe ka te beje me organizimin sistematik te tingujve ne gjuhe. Ai tradicionalisht eshte perqendruar kryesisht ne studimin e sistemeve te fonemave ne gjuhe te veçanta, por gjithashtu mund te mbuloje çdo analize ...

                                               

Shëndeti i nënave gjatë shatëzanisë, lindjes dhe pas saj

Shendeti i nenes eshte shendeti i grave gjate shtatezanise, lindjes se femijeve dhe periudhes pas lindjes. Perfshine dimensionet e kujdesit shendetesor te planifikimit familjar, paragjykimit, kujdesit para lindjes dhe pas lindjes, ne menyre qe te ...

                                               

Topliçani (Lipjan)

Topliçani ka nje pozite mjaft te mire gjeografike, shtrihet ne pjesen jugore te Lipjanit. Nje perparsi te ky fshat eshte edhe kalimi i lumit Sitnica, qe e ndane ate me fshatrat fqinje Gllogocin, Kojsken dhe Rubocin, nga pjesa lindore. Nga pjesa p ...

                                               

Shkencat humane

Shkencat humane jane disiplina akademike qe studiojne aspektet e shoqerise dhe kultures njerezore. Ne Rilindje, termi ishte ne kundershtim me hyjnine ndersa i referohej asaj qe tani quhet klasika, zona kryesore e studimit laik ne universitete ne ...

                                               

Shkencat natyrore

Ne shkence, termi shkencat natyrore lidhet me afrimin natyror te studimit te universit, qe kuptohet me origjinen e ligjeve te natyres. Termi shkenca natyrore perdoret gjithashtu per te ndare ato fusha qe perdorin metoden shkencore per te studiuar ...

                                               

Shkenca mediale

Shkenca mediale e njohur edhe si studimet e medias eshte nje disipline dhe fushe studimi qe merret me permbajtjen, historine dhe efektet e mediave te ndryshme; ne veçanti, masmediat. Shkenca mediale mund te mbeshtetet ne traditat si nga shkencat ...

                                               

Humaniora

Humanistika ose shkenca humane eshte nje lende shkencore e cila merret me studimin e njeriut si qenie kulturore. Humanistika ose shkenca humane studion aspektet filozofike, biologjike, sociale dhe kulturore te jetes njerezore. Kjo fushe studimore ...

                                               

Fushat e Shkencës dhe Teknologjisë

Fushat e Shkences dhe Teknologjise eshte nje klasifikim i detyrueshem per statistikat e degeve te fushave shkencore dhe teknike, botuar nga OECD ne vitin 2002. Ajo eshte krijuar nga nevoja per te shkembyer te dhena per objektet kerkimore, rezulta ...

                                               

Anthony Giddens

Eshte nder sociologet me te spikatur modern, ka shkruar te pakten 34 libra te publikuar ne me shume se 29 gjuhe te huaja. Ne vitin 2007, u radhit i pesti nder autoret me te permendur ne shkencat humane. Vepra e tij e pare, Kapitalizmi dhe Teoria ...

                                               

Shkencat shoqërore

Shkencat shoqerore ose Shkencat sociale jane nje kategori disiplinash akademike te cilat merren me shoqerine dhe marredheniet midis individeve brenda nje shoqerie. Keto shkenca ose disiplina perfshijne, por nuk kufizohen vetem ne: antropologji, a ...

                                               

Instituti i Studimeve Politike i Parisit

Instituti i Studimeve Politike i Parisit eshte nje shkolle biznesi evropiane me komplekse universitare ne Parisi. Ngritur qe ne vitin 1872. Shkolla eshte e njohur per grade e saj ne shkencat politike, administrate, ekonomi, gjeopolitikes, humane ...

                                               

Universiteti i Parisit

Universiteti i Parisit, i njohur nga publiku i gjere edhe si Sorbona, ishte nje universitet ne Paris, France, i themeluar rreth 1150-es nga Kisha Katolike, ai ishte fillimisht i bashkangjitur me Katedralen Notre Dame de Paris. Mbreti Filip II i F ...

                                               

Coursera

Coursera eshte nje platforme amerikan mesimdhenieje ne internet e themeluar ne 2012-en nga profesoret e Stanford-it Andrew Ng dhe Daphne Koller qe ofron kurse masive te hapura ne internet, specializime, dhe diploma. Coursera punon me universitete ...

                                               

Arsimi shkencor

Arsimi shkencor eshte fusha qe merret me shperndarjen e permbajtjes dhe procesit shkencor mesimor me individe te cilet nuk konsiderohen tradicionalisht pjese e bashkesise shkencore. Nxenes te ketyre formave arsimore mund te jene femijet, studente ...

                                               

Shkenca

Shkenca eshte teresia e veprimtarive njohese dhe pergjithesuese, nje sistem dijesh e njohurish per ligjet e zhvillimit te natyres, shoqerise, dukurive dhe objekteve dhe qe eshte formuar historikisht duke hulumtuar, studiuar dhe vezhguar boten rea ...

                                               

Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë

Dita Nderkombetare e Grave dhe Vajzave ne Shkence eshte dita e 11 Shkurtit, shpallur e tille me nje rezolute te Asamblese se Pergjithshme te Kombeve te Bashkuara me 22 dhjetor te vitit 2015. Dita njeh rolin kritik qe grate dhe vajzat luajne ne sh ...

                                               

Tirana-personalitete: shkencë

Tirana-personalitete: shkence liber me autore Ismail Demneri, Shyqyri Rreli dhe Tarik Llagami. Botuar ne Tirane nga "Medaur", ne vitin 2005. Faqe 218. ISBN 99943-793-2-1

                                               

Logjika

Logjika eshte disipline filozofike e cila merret me studimin e formave dhe te parimeve te menduarit te drejte dhe te vertete. Themelues i logjikes eshte filozofi Aristoteli. Sot ka mendime te ndryshme mbi statusin e logjikes, disa teoricienet dhe ...

                                               

Gratë në shkencë

Grate ne shkence eshte nje nocion qe perfshin prezencen e grave ne shkence duke filluar qe nga periudhat me te hershme te historise se shkences ku ato kane dhene kontribute te konsiderueshme. Historianet me interes ne kete fushe kane hulumtuar pe ...

                                               

Estetika

Estetika eshte disipline filozofike qe merret me natyren dhe shprehjen se bukures ne art. Ajo quhet edhe teori e vleresimit apo aksiologji e cila studion vlerat shqisore apo emocionalo-shqisore, te ashtuquajtura nganjehere gjykim i ndjenjave dhe ...

                                               

Sociologjia

Sociologjia eshte nje studim i shoqerise, modeleve te marredhenieve shoqerore, bashkeveprimit shoqeror dhe kultures se jetes se perditshme. Eshte nje shkence shoqerore qe perdor metoda te ndryshme te hetimit empirik dhe analiza kritike per te zhv ...

                                               

Informatika

Informatika eshte shkenca qe studion strukturen, metodikat, algoritmet, mekanizmat e perpunimit te informacionit. Termi informatike eshte bashkimi i dy fjaleve te gjuhes franceze" informatique”, informacion ose te dhena, informata dhe automatique ...

                                               

.sa

.sa eshte prapashtesa e fletave te internetit dhe paraqeq domenin zyrtar te Arabise Saudite. Ky domen eshte aktivizuar ne vitin 1994 dhe eshte regjistruar nga Qyteti Mbreteror i Abdulazizit per Shkence dhe Teknologi. Domene te nivelit te dyt jane ...

                                               

Farmakologjia

Farmakologjia eshte dega e mjekesise qe merret me studimin e menyres se si substancat kimike nderveprojne me organizmat e gjalle. Kjo shkence ka de nendege kryesore qe jane: Farmakodinamika Farmakokinetika Dege te tjera te farmakologjise jane: To ...

                                               

Çmimi Nobel

Çmimi Nobel eshte mirenjohje qe ju ndahet nga Shoqeria Nobel, shkencetareve dhe personave qe kontribojne ne shkence dhe zhvillimin kulturor te njerezimit.

                                               

Kompania

Kompania ka disa kuptime edhe ate: Kompania ekonomi paraqet nje grup te organizuar personash dy ose me teper, te cilet kryejne veprime te ndryshme prodhuese ose sherbyese per arritjen e nje qellimi te perbashket te percaktuar me pare. Kompania us ...

                                               

Shoqëria tregtare

Shoqeri tregtare eshte bashkimi i disa personave per te organizuar tregtimin ne ndonje lemi, ne nje firme te perbashkt. Shoqeri tregtare ka kuptimin e parapare me ligj, perfshire aty edhe çdolloj legjislacioni vijues. Shoqeri tegtare mund te jene ...

                                               

Shoqëri e Huaj Investuese

Shoqeri e Huaj Investuese do te thote çdo shoqeri tregtare te nje shteti ose forme tjeter te shoqerise te themeluar ligjerisht ne ate shtet; nese se paku njezet e pese perqind te kapitalit te saj eshte kontribuar drejtperdrejt ose terthorazi nga ...

                                               

Shoqëria

Nje shoqeri eshte nje grup individesh te perfshire ne nje bashkeveprim te vazhdueshem shoqeror ose nje grupi te madh shoqeror qe ndan te njejtin territor gjeografik ose social, zakonisht i nenshtrohet te njejtit autoritet politik dhe pritjeve kul ...

                                               

Shoqëria e të Shtypurit Shkronja Shqip

Shoqeria te Shtypurit Shkronja Shqip ose Shoqeri te shtypurit shkronjavet shqip 12 tetor 1879, Stamboll, Perandoria Osmane, ishte nje organizate patriotike e intelektualeve shqiptare, qe promovonin botimet ne gjuhen shqipe, veçanerisht tekste shk ...

                                               

Socializmi

Socializmi eshte nje sistem i organizimit shoqeror dhe ekonomik ne te cilin prona private, e cilesdo forme qofte, dhe shperndarja te ardhurave i nenshtrohen kontrollit shteteror, i cili sipas teorive te ndryshme thuhet se perfaqeson kontrollin "s ...

                                               

Dëshira (shoqëri)

Shoqeria Deshira u krijua ne vitin 1893 ne Sofia e cila qe nga 1896 kishte ne dispozicion nje shtypshkronje te veten dhe botonte nje almanak vjetor "Kalendari Kombiar".

                                               

Familja

Familja eshte njesia shoqerore me e vogel e perbere nga dy ose me shume persona te cilet kane midis tyre lidhje martesore, gjaku ose biresimi; qe jetojne ne te njejtin mjedis per nje kohe relativisht te gjate, kane marrdhenie kulturore dhe ekonom ...

                                               

Dita

Dita eshte interval kohore qe ne shoqeri ka dy kuptime dita si pjese e ciklit te rrotullimit te tokes gjate se ciles rrezet e diellit e ndriçojne hapesiren perreth nesh prapa se ciles fillon nata dhe si dita e plote me te cilen kuptohet nje cikel ...

                                               

Federata e Peshëngritjes e Kosovës

Federata e Peshengritjes e Kosoves, ose shkrurt FPK-ja, eshte shoqeri e peshengritesve dhe klubeve te tyre ne Kosove. Federata e Peshengritesve rrjedhe nga Federata e Mundjalisteve te Kosoves.

                                               

Sali Bashota

Sali Bashota ka lindur me 1959 ne Cerovik te Kosoves. Studimet e larta te letersise shqipe i ka kryer ne Prishtine ku edhe ka magjistruar dhe doktoruar shkencat filologjike. Eshte mesimdhenes i Letersise se Romantizmit ne Fakultetin e Filologjise ...

                                               

Hobi

Hobi eshte nje aktivitet te cilin nje person e ben per kenaqesi personale dhe jo per ndonje shperblim. Duke ushtruar nje aktivitet te caktuar personi i zgjeron njohurite e tij, fiton pervoje dhe shkathtesi dhe vendos kontakte me pesona tjere te c ...

                                               

Republika e Raguzës

Republika e Raguzes ishte nje fuqi detare ne Detin Mesdhe. thumb|left|Territorium der Republik auf einer Karte des 17. Jahrhunderts Sulltani qe merrte tribut ne vlere prej 500 dukateve pas pushtimit te Kostandinopojes e rriti tributin ne 3000 duk ...

                                               

Arbër Elezi

Arber Elezi, i lindur ne Gjilan, Kosove eshte nje fotograf shqiptar. Ka perfunduar Fakultetin per Fotografi te Dasmave dhe Portreteve ne "Universitetin e New Yorkut ne Amerike". Per punen e tij si fotograf ka marre shperblime si: Vendin e pare ne ...

                                               

Tarëk Akan

Tarık Tahsin Üregül ishte aktore dhe producente turk. Ai ka qene aktore qe nga viti 1970. Ai ka aktruar ne 110 filma dhe ka fituar shume shperblime ne festivale te ndryshme perfshire ne Cannes dhe Berlin. Ai ka aktruar ne shume filma me zhaner ko ...

                                               

Mickey Rourke

Philip Andre "Mickey" Rourke, Jr. eshte aktor, skenarist dhe ish-boksier amerikan, i cili ka aktruar ne filma aksion, drama dhe thriller. Gjate viteve 1980, Rourke luajti ne Diner, Rumble Fish, 9½ Weeks, dhe u levdua per rolet e tij ne Barfly dhe ...

                                               

Golden Globe

Golden Globe Awards jane shperblime qe shperndahen per filma te kinemave dhe programeve televizive. Manifestimi i shperndarjes se çmimeve organizohet qe nga viti 1944 nga agjencia e shtypit Hollywood Foreign Press Association. Vendimet per shpern ...

                                               

Sofia Rotaru

Sofia Rotaru, eshte pop-kengetare, kenge shkruese, muzikante, vallezuese, producente muzike, producente filmi, aktore, grua biznesi si dhe autore ruse, ukrainse, moldavase dhe e ish Bashkimit Sovletik. Ne bote eshte e njohur shume nga veprimet e ...

                                               

Zeqirja Ballata

Zeqirja Ballata eshte kompozitor dhe akademik. Mesimet i beri ne Prizren dhe ne Lubjane, ku pati mundesi te medha ti zgjeroj diturite muzikore. Krahas kesaj, ai ka pasur specializime ne disa qendra te Italise. Eshte nder kompozitoret qe ka veprim ...

                                               

Adelina Pireva

Adelina Pireva Ka lindur me 29.09.1977 ne Gjilan. Me muzike ka filluar te merret qe nga mosha 8-vjeçare. Edhe si femije ka marre pjese ne shume koncerte e manifestime te ndryshme. Ne festivalin" Kosovarja kendon 1990” mori Mikrofonin e Arte, si s ...