ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 47
                                               

Mekanika

Mekanika eshte pjesa e fizikes qe merret me studimin e levizjes se trupave. Mekanika ndahet ne dy pjeset e saj kinematika, dinamika. Kinematika studion se si levizin trupat, madhesite qe karakterizojne levizjen e tyre, si: zhvendosjen, shpejtesin ...

                                               

Meteorologjia

Meteorologjia eshte shkence, e cila studion te gjitha dukurite fizike ne mbeshtjellesin ajror rreth Tokes, respektivisht ne Atmosfere. Perveç kesaj, metereologjia studion edhe disa dukuri fizike, te cilat zhvillohen ne vete siperfaqen e tokes, e ...

                                               

Metin Doğan

Metin Doğan BAYINDIR, M.Sc. ka lindur ne vitin 1958 ne qytetin e Ankarase. dhe eshte i martuar e ka dy femije.Ne vitin 1978, eshte diplomuar ne degen e mesuesise, ne Institutin e Arsimit te Universitetit te Van-it. Pas diplomimit, ka sherbyer per ...

                                               

Metodat e kërkimit

Metodat ne shkenca shoqerore, jane mjete tedomosdoshme te kerkimit, te cilat na mundesojne qe te arrijme rezultate dhe njohuri te reja, apo t’i korrigjome ato ekzistuese. Shkencat Politike kombinojne nje sere metodash qe jane te perbashketa apo t ...

                                               

Monografia

Monografia eshte nje veper te shkruarit te specializuar ose ekspozitave ne nje teme te vetme ose nje aspekt te nje teme, shpesh nga nje autor ose artist i vetem, dhe zakonisht ne nje teme studimore.

                                               

Muzeologjia

Muzeologjia eshte shkence e cila merret me mbledhjen, perpunimin, konzervimin, kushtet e ruajtjes, kujdesit dhe ekspozimit, si dhe shenimin e objekteve muzeale dhe dokumentare. Muzeologjia ndahet ne dy dege kryesore qe jane: Muzeologjia e pergjit ...

                                               

Nata e Beratit

Nata e Lailatyl Beratit eshte nje ceremoni mysliman festohet ne naten me 15 shaban, dy jave para fillimit te Ramazanit. Feste eshte shenuar nga muslimanet suni nga Azia Qendrore, por jo i Selefi arabe apo vehabitet. Myslimanet shiit te festuar di ...

                                               

Numizmatika

Numizmatika eshte veprimtari shkencore e cila merret me studimin e mjeteve monetare si te koherave te moçme ashtu edhe te kohes moderne. Emri i saj rrjedh nga fjala nomisma, qe do te thote farkatari monedhash. Ne veprimtarine e gjere te numizmati ...

                                               

Nutricioni

Nutricioni eshte shkence multidiciplinare, e cila studion ushqimin dhe menyren e faktoreve ushqimor te cilet ndiihmojne ne shendetin e njeriut. Si fillim zyrtar i Nutircionit mirret viti 1780 kur kimisti francez Lavuazje zbuloji se ushqimi dhe ok ...

                                               

Oftallmoskopi

Oftallmoskopi eshte instrument ose aparat optik permes te cilit mjeku ka mundesi te shikoje pjeset e brendshme te syrit sidomos rrjeten e syrit, Retinen. Oftallmoskopi per here te pare u zbulua nga fizicienti Hermann von Helmholtz ne vitin 1851.

                                               

Parafrazimi

Parafrazimi -Ne fjalorin elektronik online te gjuhes shqipe thuhet se parafrazimi eshte "Veprimi dhe rrjedhimi i tij sipas kuptimeve te foljeve parafrazoj, parafrazohet. Parafrazimi i vepres. Seshte gje tjeter veçse nje parafrazim. Bej parafrazim ...

                                               

Pedagogjia

Pedagogjia eshte shkence qe merret me parimet dhe metodat, sipas te cilave zhvillohet procesi edukativ-arsimor, perkatesisht eshte shkence qe merret me edukimin dhe arsimimin ne planin me te gjere, si dhe me modat qe perdoren per kete qellim. Len ...

                                               

Përcjellësit elektrik

Percjellesi eshte nje material qe lejon kalimin e elektricitetit neper te. Elektriciteti rrjedh me lehte ne disa materiale si metalet:" Bakri, alumini, hekur, çelik etj. Disa materiale jane percjelles te keqinj. Elektriciteti nuk kalon me lehtesi ...

                                               

Planifikimi hapësinor

Planifikimi hapesinor eshte nje term qe i referohet teknikave dhe proceseve politike qe ndiqen, kryesisht nga sektori publik, per te ndikuar ne shperndarjen e popullates dhe aktiviteteve ne nje hapesire gjeografike qe mund te jete e shkalleve te ...

                                               

Planifikimi rajonal

Planifikimi rajonal ka te beje me aspektet teknike dhe proceset e planifikimit te zhvillimit ne nje territor me te gjere se sa nje qytet apo zone urbane, kjo e fundit subjekt i planifikimit urban. Planet rajonale mund te jene tematike apo te inte ...

                                               

Polemologjia

Polemologjia eshte studimi i luftes. Fjala rrjedha nga gjuha greke e lashte πόλεμος + -"logjia". Studentet shqyrtojne dimensionet ushtarake, diplomatike, filozofike, sociale, politike, psikologjike dhe ekonomike te konflikteve njerezore. Programe ...

                                               

Prokariot

Prokariotet jane nje grup organizmash te cilat nuk kane berthame qelizore, si dhe nuk kane organe qelizore te mbeshtjelle nga membrana. Jane te ndryshme nga eukariotet, te cilat kane berthame qelizore. Shumica e prokarioteve jane njeqelizore, por ...

                                               

Psikologjia

Psikologjia eshte studimi shkencor i mendjes dhe sjelljes. Objekti studimor themeltar i saj eshte te kuptuarit e individit dhe te grupit, nepermjet percaktimit te rregullave dhe normave te cilat variojne nga kategorizimet e pergjithshme tek indiv ...

                                               

Racionalizmi kritik

Racionalizmi kritik eshte nje filozofi epistemologjike qe u formulua nga filozofi Karl Popper. Popper-i shkruajti rreth racionalizmit kritik ne veprat e veta si: The Open Society and its Enemies, Conjectures and Refutations, The Myth of the Frame ...

                                               

Rektori

Rektori i Universiteti eshte udheheqes ekzekutiv i nje Universiteti i cili perbehet prej disa njesive akademike: Fakultete apo Departamente, te cilat organizojne aktivitetet mesimore/shkencore per arritjen e gradave shkencore dhe akademike. Rekto ...

                                               

Revista Science

Revista Science gjeresisht referuar si Science Magazine eshte ditar akademik i Shoqates Amerikane per Avancimin e Shkences dhe eshte nje nga revistat me te larta te botes shkencore. Ditari botohet se pari ne 1880 aktualisht eshte duke qarkulluar ...

                                               

Seleksionimi natyror

Seleksionimi natyror eshte nje nga dy proceset evolutive themelore dhe qe sjell perhapjen e karakteristikave te fituara qe jane te dobishme per faktin se ndihmojne mbijetesen dhe riprodhimin e organizmit. Po ne te njejten menyre dhe po per te nje ...

                                               

Sistemi (kibernetikë)

Sistemi ne kibernetike paraqet nje bashkesi e objekteve, relacioneve ne mes objekteve dhe te relacioneve ne mes atributeve te objekteve qe funksionojne si nje teresi per aritjen e qellimit te caktuar. Diciplina e kibernetikes e cila meret me stud ...

                                               

Superpërcjellshmëria

Superpercjellshmeria eshte fenomen qe ndodh ne disa materiale ne pergjithesi me temperatura shume te uleta, karakterizohet me rezistence elektrike zero.Superpercjellshmeria per here te pare eshte zbuluar nga fizicienti Heike Kamerlingh Onnes ne v ...

                                               

Shkenca e komunikimit

Shkenca e komunikimit eshte nje disipline akademike qe merret me proceset e komunikimit dhe sjelljes njerezore, modelet e komunikimit ne marredheniet nderpersonale, nderveprimet shoqerore dhe komunikimin ne kultura te ndryshme. Komunikimi zakonis ...

                                               

Shkenca fizike

Shkenca fizike eshte nje dege e shkences natyrore qe studion sistemet jo te gjalla, ne kontrast me shkencen e jetes. Aktualisht ka shume disiplina shkencore te cilat njihen ose quhen "shkence fizike", prandaj emertimi me i sakte do te ishte qe te ...

                                               

Shkenca qytetare

"Shkenca qytetare" e njohur gjithashtu si shkenca e komunitetit, shkenca e turmes, shkenca me burim nga turma, monitorimi vullnetar, ose shkenca qytetare ne internet eshte kerkim shkencor i kryer, teresisht ose pjeserisht, nga shkencetare amatore ...

                                               

Shkencat e zbatuara

Shkencat e aplikuara eshte aplikimi i njohurive nga nje ose me shume shkenca natyrore, fusha per te zgjidhur problemet praktike. Fushat e energjise jane te lidhura ngushte me shkencat e aplikuara. Shkencat e aplikuara jane te rendesishme per zhvi ...

                                               

Shkencat ligjore

Shkencat Ligjore, ne anglisht "Forensic Sciences" eshte nje term gjithe perfshires per metodat shkencore qe aplikohen ne sherbim te drejtesise per ekzaminimin e gjurmeve te krimit dhe identifikimin e autorit te tij. Etimologjia e fjales" Forensic ...

                                               

Shmangia gjenetike

Shmangia gjenetike ose shmangia alelike eshte ndryshimi ne frekuencen e nje varianti te caktuar gjeni ne nje popullate prej efektit te kampionimit rastesor. Alelet ne pasardhes jane nje kopje kampion i aleleve te prinderve, dhe rastesia ka nje ro ...

                                               

Shoqata Amerikane e Psikologjisë

Shoqata Amerikane e Psikologjise eshte organizata me e madhe shkencore dhe profesionale e psikologjise ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes dhe si e tille ka rreth 117.500 anetare duke perfshire psikologe, pedagoge, mesimdhenes, mjeke dhe studente.

                                               

Shpikja

Shpikja eshte nje pajisje, metode, perberje ose proces unik ose i ri. Procesi i shpikjes eshte nje proces brenda nje procesi te pergjithshem te inxhinierise dhe zhvillimit te produktit. Mund te jete nje permiresim i nje makinerie ose produkti ose ...

                                               

Tensioni alternativ në skajet e rezistorit

Fuqia paraqet shpejtesine me te cilen behet shnderrimi energjetik. Shnderrimet energjetike fuqia i pershkruan ne nje moment. Edhe ne rastin kur tensioni dhe intensiteti i rrymes elektrike ndryshojne me kohen, fuqia llogaritet ne menyre te njejte ...

                                               

Teoria

Teoria eshte nje ide qe dikush e ka krijuar te sqaroje diçka. Nganjehere mund te jete e veshtire te kuptohet pse diçka ndodh, ose si diçka ekziston, keshtuqe nje teori ndihmon te shpjegoje keto gjera. Emerimi "teori" merr shume kuptime ne fusha t ...

                                               

Testimi

Testimi, eshte procedure e posaçme e cila perdoret per matje ose per qellime diagnostike ndersa testi eshte instrument i cili perdoret per realizimin e procedures se testimit. Ne Fjalorin e gjuhes shqipe botuar ne Tirane ne vitin 2006 testimi per ...

                                               

Udhëtimi në kohë

Udhetimi ne kohe eshte ideja e levizjes ndermjet pikave te ndryshme te kohes, ne nje menyre te ngjashme me levizjen ndermjet pikave te ndryshme ne hapesire, zakonisht duke perdorur nje pajisje te hamendesuar, te quajtur makina e kohes. Udhetimi n ...

                                               

Urbanistika

Urbanistika eshte studimi dhe teoria e ndertimit dhe pajisjes me sherbime te qyteteve ose kulturave kryesisht urbane. Ne Shqiperi, historikisht, me termin Urbanistike, eshte nenkuptuar Projektim urban. Gjithashtu, ne Shqiperi pas vitit 1990, si s ...

                                               

Vetitë elektrike të materialeve

Vetite elektrike te materialeve varen nga struktura elektronike e atomeve, rradhitja e elektroneve ne rrjeten kristalore, nga kushtet e jashtme si dhe nga gjendja agregade.

                                               

Analfabetizmi

Analfabetizmi eshte term i cili perdoret per te treguar pa aftesine e leximit dhe shkrimit ne ndonje gjuhe zakonisht amtare te personave mbi 6 vjet. Analfabetizmi i nje popullsise matet nga numri i personave nga 6 vjet e siper qe nuk mund te lexo ...

                                               

Aristokracia (klasë)

Aristokracia eshte nje klase shoqerore qe nje shoqeri e veçante e konsideron rendin e saj me te larte. Ne shume shtete, aristokracia perfshinte klasen e siperme te njerezve me grade dhe tituj trashegues. Ne disa, te tilla si Greqia e lashte, Roma ...

                                               

Banda kriminale

Banda kriminale jane organizma me disa anetare te cilet ushtrojne aktivitete kriminale. Ne Shqiperi banda te tilla jane hasur qe ne kohe te hershme te njohura shpesh here e emra te ndryshem si: komite, kaçake etj. Ne vitin 1997 pas shembjes se pi ...

                                               

Bandat kriminale shqiptare

AKTUALITET: Arrestohet 17-vjeçari ne Tirane, qarkullonte me pistolete" Zastava” ne çante Per pasoje 17-vjeçari eshte vene ne pranga, dhe akuzohet per vepren penale" Armembajtje pa leje”, per te cilen parashikohet denimi me burgim deri ne 7 vjet. ...

                                               

Banori

Numri aktual i banoreve te Kosoves Numri aktual i banoreve te Malit te Zi Numri aktual i banoreve te Shqiperise Numri aktual i banoreve te Maqedonise

                                               

Dita e Shën Valentinit

Shen Valentini eshte nje shenjtor gjeresisht i njohur, qe ka jetuar ne shekullin e trete ne Rome, i cili perkujtohet ne daten 14 shkurt. Ai eshte lidhur qe nga mesjeta me simbolin e dashurise se sinqerte. Asgje nuk dihet me siguri per te, perveç ...

                                               

Dita Kombëtare e Përqafimeve

Dita Kombetare e Perqafimit ose Dita Kombetare e Perqafimeve eshte nje ngjarje vjetore dedikuar perqafimeve. Ajo u krijua nga Kevin Zaborney dhe ndodh çdo vit me 21 janar. Kjo dite u festua per here te pare me 21 janar, 1986 ne Clio, Michigan, Sh ...

                                               

Fejesa

Fejesa eshte lidhja ndermjet djalit e vajzes, qe i premtojne njeri-tjetrit se do te martohen qe e shpallin kete edhe ne familjet e tyre e per te njohurit; ceremonia qe behet kur shpallet kjo lidhje.

                                               

Fisi

Fisi dhe fara eshte grup njerezish ne shoqerine parake me lidhje te aferta gjaku, me gjuhe te perbashket me zakone te njejta, qe mbeshtetej ne pronen e perbashket dhe qe ishte njesia baze e organizimit te jetes se njerezve te prodhimit deri ne li ...

                                               

Fterra (komunitet)

Komuniteti fterriot eshte komuniteti i organizuar rregullisht apo sporadikisht i te lindurve, jetuesve dhe ishjetuesve si edhe atyre qe ndjejne lidhje me fshatin e Fterres.

                                               

Geto

Nga koncepti shoqeror: Nje geto eshte nje pjese e nje qyteti ne te cilin anetare te nje grupi minoritar jetojne, veçanerisht per shkak te presionit shoqeror, juridik, apo ekonomike. Termi eshte perdorur fillimisht ne Venecia per te pershkruar pje ...

                                               

Iniciativa Kundër Racismit

Iniciativa Kunder Racismit eshte nje shoqate e pavarur nga shteti dhe nga institucione, shoqata, organizata te tjera. Ndodhet ne Selanik te Greqise. Aktiviteti ka filluar ne fillim te viteve 90-te, si pergjigje ndaj racizmit, diskriminimit, shfry ...