ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 46
                                               

Shkenca e bibliotekës

Bibliotekonomia eshte nje fushe nderdisiplinore ose multidisiplinare qe zbaton praktikat, perspektivat dhe mjetet e menaxhimit, teknologjise se informacionit, arsimit dhe fushave te tjera te bibliotekave; mbledhjen, organizimin, ruajtjen dhe shpe ...

                                               

Nuri Abdiu

Prof. Dr. Nuri Abdiu pedagog dhe studiues i psikologjise nga Dibra. Nuri Abdiu eshte nje nder themeluesit e shkolles se sotme psikologjike shqiptare dhe nje nga ata qe ka pergatitur kuadro dhe per kete shkolle, nje ndihmese kjo me vlere kombetare ...

                                               

Akademia

Akademia eshte nje institucion per studimin e mesimeve me te hollesishme me te thelluara, te diturive te nivelit te larte. Emertimi mund te tregoje nje shoqeri shkencore te perkushtuar ne kerkimin e fushve te shkencave natyrore, te filozofise e a ...

                                               

Akademia Boshnjake e Shkencave dhe Arteve

Akademia Boshnjake e Shkencave dhe Arteve ose Bošnjačka Akademija Nauka i Umjetnosti eshte themeluar me 9 qershor 2011 me iniciativen e Muamer Zukorliqit. Eshte themeluar me qellim te mbrojtjes dhe promovimit te vlerave te popullates se Sanxhakut ...

                                               

Akademia e Shkencave

Akedemia e Shkencave eshte institucion i larte shteteror ose shoqate e perhershme dijetaresh e njerezish te kultures, qe merret me organizimin e drejtimin e punes shkencor edhe me kerkime e studime.

                                               

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Bosnjës dhe Hercegovinës

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Bosnjes dhe Hercegovines ose Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine eshte themeluar ne vitin 1951. Fillimishte quhej "Shoqeria Shkencore e Bosnjes dhe Hercegovines" e pas vitit 1966 riformulohet si Ak ...

                                               

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosoves, eshte themeluar me 20 dhjetor te vitit 1975 ne Prishtine me Ligj te veçante te Kuvendit te Kosoves. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosoves Akademia e Kosoves eshte institucioni me i larte i shkenc ...

                                               

Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Akademia e Shkencave e Shqiperise, e themeluar me 1972, eshte institucioni me i rendesishem shkencor ne Republiken e Shqiperise. Ajo perfshin shkencetare nga me te shquarit, akademike, te cilet zhvillojne veprimtari shkencore ne institute dhe qen ...

                                               

Akademia e shkencave të Lituanisë

Akademia e Shkencave Lituanisht, en.: Lithuanian Academy of Sciences) eshte Akademia e Shkencave Lituanise. Akademia eshte themeluar me 16 janar 1941 themeluar. Presidenti Themelues u Vincas Krėvė-Mickevièius. Me ndryshimet legjislative te marra ...

                                               

Alexander Kapp

Aleksander Kap studioi per filologji klasike. Nga viti 1821 ai ligjeroi gjuhet e lashta ne gjimnazin ne Hamm, pastaj kaloi ne Universitetin e Würzburgut. Nje kohe punoi edhe ne Minden. Ne mes te viteve 1832-1849 ishte drejtor shkolle ne Soest. Du ...

                                               

Algoritmi i gjenerimit të nënçelësave të DES-it

Key schedule eshte nje algoritem qe, duke e pasur te dhene çelesin llogarit nen çelesat. DES-i perdor strukturen e Feistel-it me 16 runde. DES-i po ashtu eshte block-ciper qe do te thote se operon ne blloqet e plaintextit i cili eshte i nje gjate ...

                                               

Gëzim Alpion

Gezim Alpion eshte doktor i shkencave, pedagog dhe studjues i Sociologjise nga Dibra, i formuar ne Kajro Egjipt 1989 dhe jeton e punon ne Universitetin e Birmingam-it ne Angli pasi kualifikohet PhD ne Universitetin e Durham-it ne vitin 1997. Soci ...

                                               

Anatomia e Gray

Anatomia e Gray”, me shkurtesen Anatomia e Grey, eshte liber anatomie ne gjuhen angleze qe pergjithesisht konsiderohet si nje kryeveper per kete teme. Libri i pare u botua nen titullin e Anatomia e Grey: Pershkrues dhe Teori Kirurgjike ne Britani ...

                                               

Anatomia e njeriut

Anatomia e njeriut eshte studimi shkencor i morfologjise se trupit te njeriut te rritur. Anatomia ndahet ne anatomi bruto dhe anatomi mikroskopike. Anatomi bruto eshte studimi i strukturave anatomike qe mund te shihen me sy te lire. Anatomia mikr ...

                                               

Andragogjia

Andragogjia eshte disipline shkencore edukologjike e cila merret me studimin dhe organizimin e veprimtarise edukative e arsimore per te rriturit. Termi andragogji perbehet nga dy fjale greke aner-andros qe d.m.th. njeri, burre dhe ago-agein qe d. ...

                                               

Andrea Gudha

Andrea Gudha eshte Mjek Pediater- Reanimator, drejtues i shendetsise shqiptare i vleresuar nga Institucionet, akademik ne Institucionet Universitare Shendetesore, historian si dhe kompozitor i disa kengeve te njohura popullore. Ne vitin 1974 mbar ...

                                               

Anton Makarenko

Anton Simeonoviç Makarenko ishte nje edukator rus, sovjetik, punonjes social dhe shkrimtar, teoricieni me ndikim ne Bashkimin Sovjetik, i cili promovoi idete dhe parimet demokratike ne teorine dhe praktiken edukative.

                                               

Apollon Gjebrea

Apollon Gjebrea eshte mjek, doktor i shkencave dhe reformues i pedagogjise mjekesore, i cili rindertoi sistemin shendetesor ne Lezhe pas Luftes se Dyte Boterore. Apolloni renditet si nje nder promotoret e futjes se edukimit shendetesor te populla ...

                                               

Arkeologjia

Arkeologjia eshte shkenca qe studion qyteterimet dhe kulturat njerezore te se kaluares, dhe lidhjet e tyre me mjedisin rrethues, nepermjet mbledhjes, dokumentimit dhe shqyrtimit te gjurmeve lendore qe kane mbetur. Arkeologjia ndahet zakonisht ne: ...

                                               

Astronomia

Astronomia, qe nga etimologjia do te thote ligji i yjeve ", eshte shkence qe perfshin vrojtimin dhe shpjegimin e dukurive qe ndodhin jashte Tokes dhe atmosferes se saj. Ajo studion prejardhjen, zhvillimin, vetite fizike dhe kimike te gjitha trupa ...

                                               

Avulli

Avulli eshte gaz, i cili ne pergjithesi eshte ende ne kontakt me fazen e lengshme dhe ate te ngurrte, i cili nga sublimimi ose avullimi del ne siperfaqe. Nese nuk paraqitet ndonje pengese, formohet nje baraspeshe dinamike tek e cila pjeseza te fa ...

                                               

Bacili i tuberkulozit

Bacili i tuberkulozit eshte nje emertim per bakterin qe shkakton semundjen e tuberkulozit. Quhet ndryshe edhe Bacili i Koch-ut, per nder te mikrobiologut qe e identifikoi si shkaktar te semundjes. Bakteri ka forme shkopi dhe gjate vezhgimit mikro ...

                                               

Biblioteka e Akademisë së Shkencave e Shqipërisë

Biblioteka e Akademise se Shkencave e Shqiperise eshte krijuar ne vitin 1972, njeherazi me krijimin e Akademise se Shkencave. Biblioteka e Akademise ka karakter special. Ajo kryen nje sherbim me cilesi te larte per kerkimin shkencor, duke zhvillu ...

                                               

Biologjia

Biologjia eshte shkenca natyrore qe studion jeten dhe organizmat e gjalle, duke perfshire strukturen e tyre fizike, proceset kimike, bashkeveprimet molekulare, mekanizmat fiziologjike, zhvillimin dhe evolucionin.Perkunder nderlikueshmerise se shk ...

                                               

Biologjia evolucionike

Biologjia evolucionike dokumenton faktin qe evolucioni ndodh, dhe merret me zhvillimin dhe testimin e teorive te cilat shpjegojne pse evolucioni ndodh. Ky artikull ne lidhje me biologjine eshte i cunguar. Ndihmoni dhe ju ne permirsimin e tij.

                                               

Biomimika

Biomimetika ose Biomimika eshte studimi i modeleve, sistemeve, proceseve dhe elementeve te natyres duke i imituar ose frymezuar nga ato per te zgjidhur probleme njerezore. Termi biomimike dhe biomimetike vjen nga fjala Greke bios, qe do te thote ...

                                               

Bioteknologjia

Bioteknologjia eshte fushe e biologjise se aplikuar qe perfshin perdorimin e organizmave te gjalle dhe bioproceseve ne inxhinieri, teknologji, mjekesi dhe fusha te tjera qe kerkojne bioprodukte. Termi perfshin inxhinierine gjenetike sikurse edhe ...

                                               

Budizmi dhe Shkenca

Niels Bohr, i cili e zhvilloje modelin Bohr te atomit tha: Per nje paralele te mesimit te teorise atomike. ne duhet te kthehemi te problemet epistomologjike me te cilat tanime mendimtare si Buddha dhe Lao Tzu jane konfrontuar duke u munduar te ha ...

                                               

Citimi

Citimi - Ne fjalorin elektronik te gjuhes shqipe per fjalen "citim" thuhet "Veprimi sipas kuptimeve te foljeve citoj, citohem." Me tutje per fjalen "citoj" thuhet "Jap fjale per fjale nje pjese te shkurter nga nje veper ose nga shkrimi i nje auto ...

                                               

Degët e shkencës

Deget e shkences te njohura edhe si shkenca, "fusha shkencore", ose "disiplina shkencore", zakonisht ndahen ne tre grupe kryesore: Shkencat shoqerore: studimi i sjelljes njerezore ne aspektet e saj sociale dhe kulturore. Shkencat formale:studimi ...

                                               

Dekani

Dekani i Fakultetit eshte udheheqesi i kesaj njesie se ne kuader te nje Universiteti. Per Dekan apo udheheqes zhgjidhen persona me tituj shkencore te larte dhe akademike.

                                               

Demografia

Demografia si disipline shkencore eshte e re. Emrin demografi ne literature i pari e ka futur Achille Gullard, statistikani francez. Statistika e popullsise eshte dega me e vjeter e statistikese cila eshte shum e rendesishme, posaçerisht statisti ...

                                               

Didaktika

Didaktika eshte disipline shkencore e pedagogjise. shkurtimisht ajo perkufizohet si teori e mesimit dhe e mesimdhenies. Didaktika nenkupton bazen teorike te mesimit dhe mesimdhenies, paraqitja se ciles eshte e kushtezuar nga vete zhvillimi i form ...

                                               

Edukologjia

Termi Edukologji nenkupton sistemin e pergjithshem te njohurive rreth procesit edukativ e arsimor apo siq quhet ndryshe shkenca e pergjithshme mbi edukaten. Termi "edukologji" fillimisht ka lindur ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes dhe i pari i c ...

                                               

Efekti i Dopplerit

Efekti i Dopplerit eshte dukuria fizike e cila definohet si rritje e frekuences se valeve te perceptuara apo te matura, varesisht se burimi dhe observuesi si qendrojne rrespektivsht levizin ne lidhje me njera tjetren.

                                               

Etimologjia

Etimologjia eshte shkenca qe merret me studimin e origjines se fjaleve. Fjala Etimologji e ka prejardhjen nga gjuha para greke. Kjo fjale eshte e perbere nga fjala etim/on + logje = fjala, thenia, + shkenca). D.m.th ajo qe kerkon te verteten, org ...

                                               

Evolucioni

Teoria e evolucionit eshte qe çdo ndryshim te brezat pasardhes ne karakteristikat e trashegueshme te popullatave. Proceset evolutive i japin jete diversitetit ne çdo nivel te organizimit biologjik, si ne specie, organizma individuale dhe ne molek ...

                                               

Faleristika

Faleristika eshte nje disipline shkencore nga grupi e shkencave ndihmese te historise e cila merret me dekoratat te shteteve te ndryshme, historine e tyre, pamjen, aplikimin, por edhe statutet dhe shenimet tjera rreth themelimit, aplikimit dhe do ...

                                               

Fermentimi

Ne kuptimin me shkencor, fermentim mi eshte reaksioni anaerobik, metabolik, energji leshues i nje molekule ushqyese si glukoza. Gjate ketij procesi nuk ndodh oksidim. Fermentimi prodhon laktaze, acid acetik, etanol, ose ndonje produkt tjeter te t ...

                                               

Filantrop

Filantrop eshte personi i cili i don njerzit dhe kujdeset per ta, per tiu mundesuar nje jete me te lumtur. Ne SHBA shpesh themelohen shoqata per tiu ndihmuar studenteve te talentuar te cilet nuk kan mjete financiare per tu shkolluar.

                                               

Fizika

Fizika eshte dega e shkences e cila merret me zbulimin dhe analizimin e fenomeneve fizike, qe perfshin studimin e lendes dhe levizjen e saj ne fabriken e hapesire-kohes, si dhe konceptet e forces dhe energjise. Ne menyre me te pergjithshme ajo ci ...

                                               

Fiziologjia

Fiziologjia eshte nje shkence/dege e biologjise qe merret me studimin e proceseve fiziologjike te trupit te njeriut, qe nga niveli molekular e deri ne nivelin makroskopik te sistemeve e aparateve.Fiziologet sportive studiojne menyren se si punon ...

                                               

François-Alphonse Forel

François-Alphonse Forel eshte themelues i limnologjise me rastin e studimit, hulumtimit te Liqenit te Zheneves. Limnologjia shfrytezon te arriturat e principeve dhe metodave te problemeve nga fizika, kimia, gjeografia dhe ekologjia.

                                               

Gjeodezia

Gjeodezia eshte shkenca qe merret me matjet ne, nen dhe mbi siperfaqen e Tokes si dhe me percaktimin e formes, permasave dhe fushes se gravitetit te Tokes. Qe ne fillimet e tij, njeriu ka qene i interesuar te mesoje rreth tokes ku jetonte, punont ...

                                               

Hektometri

Hektometri gr. εκατόν = qind dhe gr. μέτρον = mates, mase eshte njesi matese qe rrjedhe nga Sistemi SI dhe perbehet nga njesia baze metri dhe parashtesa per njesi hekto. Eshte njeqind fishi i metrit dhe shkruhet me simbolin hm. Hektometri si shpr ...

                                               

Hidrologjia

Hidrologjia eshte shkenca qe studion ujrat, vetite fizike te tij dhe paraqitjen e tij ne natyre. Pra hidrologjia studjon se bashku ciklin hidrologjik dhe pasurite ujore. Ne lamine e hidrologjise radhitet edhe hidrometereologjia, hidrologjia siper ...

                                               

Historiografia e shkencës

Historiografia e shkences eshte studimi i historise dhe metodologjise se disiplines shkencore te historise, e njohur si historia e shkences, perfshire ketu edhe aspektet dhe praktikat perkatese si jane metodat, teorite, drejtimet si dhe studimin ...

                                               

Instituti i studimeve për Çamërinë

Instituti i studimeve per Çamerine eshte nje organ jo-fitimprures. Ai u themelua ne maj te vitit 2004 ne Tirane nga nje grup prej 17 intelektualesh te fushave nga me te ndryshme te shkencave politike, juridike, historike, sciologjike, te mardheni ...

                                               

Instituti i Transportit

Instituti i Transportit eshte institucion juridik, publik, shteteror dhe buxhetor ne varesi te Ministrise se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, i specializuar ne kryerjen e Studimeve per transportin rrugor, hekurudhor, detar dhe ...

                                               

Inxhinieri matematike

Inxhinieria Matematike eshte nje profesion ri qe mbeshtetet ne botkuptimin inxhinierik dhe ne nje spekter te gjere njohurish themelore. Ne kete profesion bashkohen njohja e gjere e metodologjive moderne matematiko-numerike me analizen e zgjidhjev ...