ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 43
                                               

Organizata Botërore e Shëndetësisë (Shqipëri)

Organizata Boterore e Shendetesise eshte nje agjensi e specializuar e Kombeve te Bashkuara me synim paresore shendetin publik. Ajo ka hapur zyren e saj ne Tirane ne vitin 1991. Qe nga viti 1992 drejtues i zyres ka qene shqiptar. Ne vitin 1997 si ...

                                               

Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë

Organizata e Ushqimit dhe Bujqesise ose "FAO" eshte nje agjenci e specializuar e Kombeve te Bashkuara qe çon ne perpjekjet nderkombetare per te mundur urine. Sherbyes jane vendet e zhvilluara dhe vendet ne zhvillim. FAO vepron si nje forum neutra ...

                                               

OZNA

Drejtoria e Mbrojtjes Popullore, akronimi OZNA sherbim informative i RSF te Jugosllavise, i themeluar me 13 maj 1944, nen udheheqjen e Aleksandar Rankoviqit, antarit te larte te Politbirose politike dhe bashkepuntorit te afert te Josip Broz Titos ...

                                               

Procesi i Bashkëpunimit të Evropës Juglindore (SEECP)

Procesi i Bashkepunimit te Evropes Juglindore, eshte nje forum i rendesishem politik ne Evropen Juglindore, qe synon bashkepunimin ne disa fusha si per paqen, sigurine, stabilitetin, zhvillimin ekonomik, politik e shoqeror te gjithe vendeve te ra ...

                                               

Rei Cretariae Romanae Favtores

Rei Cretariae Romanae Favtores, eshte shoqate nderkombetare e specializuar ne qeramiken e periudhes romake. U themelua ne vitin 1957 ne Baden-Aquae Helveticae me iniciativen e specialisteve te mirenjohur Howard Comfort dhe Elisabeth Ettlinger. Ne ...

                                               

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkences dhe Kultures e Republikes se Kosoves, eshte organizate e pavarur nga shteti dhe partite politike, demokratike, jo-fitimprurese,qe perfaqeson interesat te punesuarve ne institucionet publike dhe private te ...

                                               

Shoqata "Kundisa Entellinsë" ("Contessa Entellina")

Shoqata "Kundisa Entellinse" shoqate bamiresie e arberesheve ne ShBA. Ajo eshte themeluar me 8 shtator te vitit 1886 ne New Orleans te ShBA-ve, nga arbereshet e ardhur nga katundi Kundisa e Sicilise.

                                               

Shoqata Kulturore "Gruaja"

Shoqata kulturore" Gruaja” eshte themeluar nga nje grup femrash intelektuale shqiptare dhe eshte regjistruar ne Gjykaten e Tiranes me nr. 11627 me date 16.12.1996. Qe nga dita e formimit te saj dhe deri tani ajo ka punuar qe te krijoje nje imazh ...

                                               

Shoqata Leibniz

Shoqata Leibniz eshte nje bashkim i 87 institucioneve, qe merren me kerkime ose qe vene ne dispozicion infrastrukture shkencore ne Gjermani. Organizata e sheh veten si partnere te shkollave te larta dhe te industrise, politikes dhe institucioneve ...

                                               

Shoqata Max-Planck

Shoqata Max-Planck per studime shkencore ose ndryhse Shoqata "Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften" *gjermanisht: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften Eingetragener Verein) eshte nje shoqate e pavarur kerki ...

                                               

Shoqëria Fraunhofer

Shoqeria Fraunhofer u themelua ne vitin 1949. Ajo nxit dhe mbeshtet ne bashkepunim edhe me vende te tjera kerkimet shkencore me drejtim praktik. Synimi i organizates jane kerkimet shkencore per praktiken. Shoqeria Fraunhofer ben kerkime shkencore ...

                                               

Shoqëria Me Përgjegjësi Të Kufizuar

Shoqerite me Pergjegjesi te Kufizuar Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar eshte nje shoqeri tregtare, e themeluar nga persona fizike ose juridike, te cilet nuk pergjigjen per detyrimet e shoqerise tregtare dhe mbulojne personalisht humbjet e shoqe ...

                                               

Wikisource

Wikisource eshte ashtu si Wikipedia nje projekt-online, qe bazohet ne softuerin e lire MediaWiki. Wikisource eshte nje permbledhje tekstesh, te cilat ose jane te lira per perdorim ose jane nen licensen GNU FDL. Per media te tjera si foto, video, ...

                                               

Zyra Kombëtare e Njoftimeve Amerikane

National Reconnaissance Office - shkurt NRO eshte agjencia qe i perket Ministrise se Mbrojtjes te Shteteve te Bashkuara te Amerikes qe parahedh, nderton dhe drejton satelitet spiune. Ajo gjithashtu bashkrendit dhe rishqyrton informacione nga avio ...

                                               

Zyra për Mbrojtjen e Konsumatoreve

Zyra per Mbrojtjen e Konsumatoreve - ZMK eshte nje organizate jo-fitimprurese e krijuar ne vitin 2005 nepermjet transformimit te Shoqates se Sociologeve Universitare Shqiptare e krijuar ne vitin 1992 e cila eshte njohur ne vitet 90-00 si Shoqata ...

                                               

Bajraktari

Sa u perket viseve shqiptare permendja e pare e ofiqit te bajraktarit ndodh me 1783. Sipas Durham dhe Hasluck posti i bajraktarit ka qene i trashegueshem, por sipas Zojzit nder te gjitha pozitat e fisit vetem posti i bajraktarit nuk ka qene i tra ...

                                               

Margareta Divjak-Mirwald

Lindur me 1951 ne Vjene, studiuar per mesimdhenien e filologjise klasike dhe romake qe nga ajo kohe ne vazhdim jep mesim ne te dyja keto lende. Pjesemarrese aktive ne seminarin e gjuhes dhe kultures shqiptare ne Kosove. Nderkohe jeton ne Brunn/Ge ...

                                               

Patrioti

Patrioti eshte nje person i nje shteti i cili veprone ne baze te nje principi te vetem qe ka per qellim mbrojtjes e interesave te shtetit dhe shtetasve te ciliti i takone. Patrioti per dallim nga Burri i dheut heq dore nga tradita e popullit a sh ...

                                               

Shfletuesi

Shfletuesi eshte dikush apo diçka qe bene paraqitjen a shikimin nder fleta. Termi shfletues ka hyre ne perdorim te madh pas çpikjes se Kompjuterit dhe kryesisht perdoret per te treguar nje vegel nformatike me te cilen behet i mundeshem paraqitja ...

                                               

Absolutizmi

Absolutizmi forme sunduese mbreterore monarki ne te cilen sunduesi ka fuqi shteterore te pakufizuar te pandashme dhe qe nuk ndikohet nga e drejta e institucioneve shteterore. Per dallim nga Despotizmi dhe Totalitarizmi, ne absolutizem sunduesi qe ...

                                               

Amendamenti i 19 i Kushtetutës amerikane

Amendamenti i 19-te ka hyre ne historine e Shteteve te Bashkuara te Amerikes qe ne vitin 1920 me hyrjen e tij ne kushtetuten amerikane. Me kete amendament, gruas amerikane i jepej e drejta e votimit ne zgjedhje. Ky amendament eshte pershtatur dhe ...

                                               

Arsimi Shqiptar në Greqi

Nuk eshte shteti shqiptar qe ka ndermarre nje nisme te tille e madje, nuk ka siguruar as abetaret e kerkuara nga Shoqata Shqiptare e Kretes, e cila eshte nismetarja e hapjes se shkollave shqip ne Greqi. Deri me sot jane çelur 4 vendbanime te ishu ...

                                               

Autokracia

Autokracia eshte nje sistem politik ne te cilin nje individ i vetem e ka ne dore pushtetin, nje personel i kualifikuar dhe me fuqi absolute. Etimologjikisht, ne greqishte te vjeter autokraci do te thote "ai qe qeveris vetem". Autokracia eshte nje ...

                                               

Batasuna

Batasuna eshte parti politike e ndaluar baske ne Spanje. Ndalimi i saj eshte bere nga parlamenti i Spanjes me 2002. Arsyeja e ndalimit i cili ishte hedhur ne votim ishte mbeshtetja qe kjo parti i jepte grupit ETA, i cili ishte grupi me aktiv guer ...

                                               

Centralizmi

Centralizimi ose qenderzimi eshte procesi me te cilin aktivitetet e nje organizate, veçanerisht ato qe lidhen me planifikimin dhe vendimmarrjen, marrjen e kompetencave brenda zyres qendrore ose qendres se organizates. Termi ka kuptime te ndryshme ...

                                               

Cenzura

Censura eshte shqyrtimi dhe kontrollimi i permbajtjes se veprave te ndryshme para se te botohen apo te shfaqen. Censure eshte dhe kontrollimi i letrave, telegrameve, etj. para se ato te dorezohen, pune kjo qe behet nga nje organ zyrtar ose nga nj ...

                                               

Copëtimi i Shqipërisë

Copetimi i Shqiperise ishte procesi i ndarjes se trojeve shqiptare nga Kongresi i Berlinit deri ne Konferencen e Ambasadoreve ne Londer ne 1913. Copetimi i 1913-es la pasoje te renda ne kombin shqiptar dhe ishte tragjedia me e madhe kombetare der ...

                                               

Dekreti

Dekreti eshte nje dokument apo shkrese te cilen kryetari i nje shteti e leshon per qellime te ndryshme qe duhet zbatuar nga organet shteterore. Ky artikull ne lidhje me Politika eshte i cunguar. Mund te ndihmoni Wikipedine duke e permiresuar.

                                               

Demagog

Demagog eshte nje lider ne nje demokraci qe fiton popullaritet duke shfrytezuar paragjykimet dhe injorancen ne mesin e njerezve te thjeshte, duke ngulitur pasionet e turmes dhe duke mbyllur diskutimet e arsyetuara. Demagoget permbysin zakonet e v ...

                                               

Demokracia

Demokracia eshte nje forme qeverisje ne te cilen shumica e njerezve ushtrojne sovranitetin e tyre ose drejteperdrejte, nepermjet referendumeve, ose ne menyre jo te drejteperdrejte, nepermjet zgjedhjes se perfaqesuesve. Duke filluar pas luftes se ...

                                               

Demokracia në Islam

Islami konsideron se sovraniteti i takon vetem Krijuesit, por populli ze nje vend te rendesishem, nga se per udheheqje ai ka te drejten me te madhe. Ne esence, Islami eshte nje besim ne nje Zot universal i cili ne vete permban rregulla te cilat n ...

                                               

Demokracia socialiste

Demokracia socialiste eshte drejtim perbrenda socializmit, drejtim i dallueshem nga socializmi revolucionar. Ky drejtim heq dore nga pikepamjet themelore marksiste, nder to, nga lufta kunder klasave, nga proletariati, revolucioni, diktatura e pro ...

                                               

Departamenti

Departamenti eshte nje dege ne nje ministri ose ne ndonje lloj te organizimit tjeter politik ne kuader te politikes shteterore. Departamenti si i tille nuk njihet ne tegjitha shtetet njesoj shembull i tille jane shtetet si ShBA-te, Zvicra, etj. k ...

                                               

Diktatori

Diktator eshte sundimtari i nje vendi i cili merr pushtet vetiak absolut. Kur shtetet e tjera e quajne kreun e nje shteti te veçante diktator, ai shtet quhet diktature. Fjala diktator e ka origjinen nga titulli i nje gjykatesi ne Romen e lashte t ...

                                               

Diktatura

Diktatura shfrytezimi i pakufishem i fuqise se porches nga ana e nje apo me shume personave, veçanerisht ne shtet. Eshte per tu dalluar tubimi i perkohshem i te drejtave te ushtrimit te fuqise me qellim tejkalimi te situatave te renda. Diktatura ...

                                               

Diplomacia

Diplomacia eshte mirembajtja e marredhenieve ne mes te shteteve, nepermjet marreveshjeve si dhe metodave te zbatuara deri tek marreveshja. Perndryshe diplomacia ndryshe thirret edhe arti i marreveshjeve. Shtetet kuvendojn ndermjet veti, mbrojne i ...

                                               

Doktrina Bush

Doktrina Bush eshte emri qe iu eshte dhene nje sere linjash veprimi ne politiken e jashtme te zbuluara nga presidenti i 43-te i SHBA-ve, George Walker Bush, gjate nje fjalimi ne akademine ushtarake te West Point -it me 1 qershor 2002. Te marra se ...

                                               

Egalitarianizmi

Egalitarianizmi eshte bindja se grupet jane, ose duhet te jene, te barabarta me njera-tjetren. Emri vjen nga frengjishtja "égal", qe nenkupton barazi ose nivel. Jane disa lloje te egalitarianizmit. Per shembull, egalitarianizmi legal eshte bindja ...

                                               

Eksternalitet

Eksternaliteti eshte rezultati i nje aktiviteti qe shkakton perfitime dytesore ose deme tek te tjeret, pa kompensim perkates ose pagese prej atyre qe e shkaktojne kete efekt te jashtem. Eksternalitetet gjithashtu njihen edhe si efekte anesore ose ...

                                               

First Lady

First Lady Termi "First Lady" ka prejardhje nga SHBAte dhe perdoret sidomos ne shtetet perendimore. "First Lady" quhen bashkeshortet e kryetareve/presidenteve shteteror. Roli i ketyre grave shpesh nençmohet, ndersa ato luajne nje rol shume te ren ...

                                               

Forma e qeverisjes

Forme e qeverise eshte lloja si organizoet nje shtet, qe drejtoet mbas Mbretit Monarki. Presidentit Republike presidenciale dhe gjysme-presidenciale, Kryeministrit Republike parlamentare, Dikatorit Diktatur dhe

                                               

Fuqitë e mëdha

Nje fuqi e madhe eshte nje shtet sovran qe eshte i njohur si shtet qe ka aftesine dhe ekspertizen per te ushtruar ndikimin e saj ne nje shkalle globale. Fuqite e medha karakteristike posedojne force ushtarake dhe ekonomike, si dhe ndikimin diplom ...

                                               

Greva

Greva eshte menyre e protestes per shprehjen e paknaqesise. Karakteristike e kesaj proteste eshte bojkotimi i aktiviteteve ose ne disa raste edhe bojkotimi i marrjes se ushqimit. Ky artikull ne lidhje me Politika eshte i cunguar. Mund te ndihmoni ...

                                               

Grusht shteti

Grusht shteti ose puçi eshte emertim per shkarkimin antikushtetues dhe te paligjshem te autoriteteve qeveritare ne nje shtet, qe ndryshon nga revolucioni me ate se kryhet nga nje pjese e ekzekutivit, ose nje organ shteteror - zakonisht ushtria - ...

                                               

Gjeopolitika

Gjeopolitika eshte studimi i efekteve te gjeografise mbi politikat dhe marredheniet nderkombetare. Ndersa gjeopolitika zakonisht i referohet vendeve dhe marredhenieve mes tyre, ajo mund te perqendrohet edhe ne dy lloje te tjera shtetesh: shtete d ...

                                               

Hoxhaizmi

Hoxhaizmi eshte nje term informal qe perdoret per tiu referuar nje varianti anti-revizionist marksisto-leninist qe u zhvillua ne fund te viteve 1970 per shkak te nje ndarje ne levizjen maoiste, duke u paraqitur pas rreshti ideologjike midis Parti ...

                                               

Imperializmi

Imperializmi eshte nje politike ne te cilen vendet e medha apo te fuqishme kerkojne te zgjerojne autoritetin e tyre pertej kufijve te tyre. Politika e imperializmit synon krijimin e nje perandorie. Vendet imperialiste marrin nen kontrollin e tyre ...

                                               

Interpelanca Parlamentare

Interpelanca eshte e drejta formale e nje parlamenti te paraqese pyetje formale te qeverise. Ne shume parlamente, çdo anetar i parlamentit ka te drejte te paraqese zyrtarisht pyetje per nje anetar te qeverise. Ministri perkates ose sekretari i ke ...

                                               

Julia Reda

Julia Reda eshte nje politikane gjermane dhe anetare e Parlamentit Europian nga Gjermania. Ajo eshte anetare e Partise Pirate te Gjermanise, pjese e Aleances se Lire The Greens-Europe. Ajo ka qene zevendespresidente e grupit te Gjelberve/EFA qe p ...

                                               

Kancelari

Fjala Kancelar ne mesjete perdorej per nje klerik te larte i cili ne nje dhome te ndare te quajtur kancelari leshonte certifikata. Ne fjalorin e gjuhes shqip Kancelari eshte kryeminister si dhe detyra e titulli qe kane disa drejtues me pergjegjes ...