ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 42
                                               

Habitatet e llojeve

Habitatet e llojeve - mjedis i definuar nga faktore specifik biotik dhe abiotik, ne te cilat lloje te veçanta te bimeve dhe shtazeve, jetojne ne çdo faze te ciklit te tyre jetesor. Ky artikull ne lidhje me biologjine eshte i cunguar. Ndihmoni dhe ...

                                               

Habitati

Habitati jane territore tokesore ose ujore te cilat dallojne per nga karakteristikat gjeografike, abiotike dhe biotike pa marre parasysh se a jane plotesisht natyrore apo perafersisht-natyrore. Te gjitha gjallesat kane nevoje per nje vend ku te r ...

                                               

Liqenet e Maqedonisë

Liqenet e Maqedonise se Veriut mbi 160 liqene, prej tyre rreth 50 jane natyrore me siperfaqe te pergjithshme prej rreth 500 km². Se bashku me Shqiperine permenden Liqenet e Prespes dhe Ohrit ne rajonet kufitare.

                                               

Lista e Kuqe e BNRN-së

Lista e Kuqe e BNRN-se, e themeluar ne vitin 1964, eshte renditja me e hollesishme ne bote e gjendjes se ruajtjes se specieve biologjike, duke i radhitur ato sipas kategorive te rrezikshmerise, duke iu referuar anekseve relevante te Direktivave t ...

                                               

Minerali

Mineralet jane elemente homogjene kimike ose kombinime amorfe, te kristalizuara ose amorfe, te struktures ose formes se caktuar. Ne kuptim te ketij ligji mineralet nuk jane lende minerare. Mineralet perbehen nga elemente qe jane substanca te thje ...

                                               

Mjedisi natyror

Mjedis natyror quhet vendi, njerezit, gjerat, natyra perreth nesh dhe çdo organizem tjeter i gjalle. Mjedisi natyror perfshin te gjitha gjallesat ashtu si edhe gjithe boten jo te gjalle natyrale, domethene ne kete rast jo artificiale. Termi me se ...

                                               

Natyra (filozofi)

Natyra ne filozofi ka dy kuptime te nderlidhura. Nga njera ane, nenkupton teresine te gjitha gjerave qe jane natyrale, ose qe i nenshtrohen funksionimit normal te ligjeve te natyres. Nga ana tjeter, kjo do te thote vetite thelbesore dhe shkaqet e ...

                                               

Ndikimi i njeriut mbi floren dhe faunen

Rreziku vjen nga dora e njeriut dhe mungesa e ndergjegjesimit. Mungesa e rezervateve per mbrojtjen e gjitareve ne Europe, nje vend i pasur ne flore dhe faune, ende pak i njohur per shumellojshmerine dhe veçantite qe ofron, konsiderohet si nje nde ...

                                               

Organizmat e modifikuar gjenetikisht

Organizmat e modifikuar gjenetikisht - organizma, te krijuara permes inxhinierise gjenetike, respektivisht modifikimeve gjenetike, siç percaktohet ne Direktiven e BE-se 2001/18. Produktet OMGJ ditet e sotme perbejne nje nga temat me te diskutuara ...

                                               

Parku i Mirushës

Parku i Mirushes eshte nje park rajonal i cili shtrihet ne pjesen qendrore te Kosoves, perkatesisht ne anen lindore te Rrafshit te Dukagjinit. Me vendimin e Qeverise se Kosoves te dates 23 maj 2012 territori i parkut perreth Ujevarave te Mirushes ...

                                               

Përbërësit e natyrës

Perberesit e natyres - elemente te natyres, siç jane flora dhe fauna, organizmat e gjalle dhe ekosistemi i tyre, toka, uji, ajri, peizazhi, mjedisi jetesor artificial, te mirat natyrore dhe veprimi reciprok i ketyre elementeve.

                                               

Projekti në natyrës

Projekt eshte çdo aktivitet, operim, zhvillim dhe ndryshim i propozuar ne shfrytezimin e tokes apo zgjatje te rendesishme dhe nderrime te tjera te cilat nuk mund te implementohen pa pelqim mjedisor apo leje mjedisore.

                                               

Rrajca turistike

Rrajca eshte nje nder fshatrat me te medhenj ne Shqiperi e cila ndodhet ne njesine administrative Perrenjas ne rrethin e Librazhdit. Format glaciale ku gjendet Rrajca jane te vendosura ne shpatin verior e lindor te malit te Shebenikut ku gjendet ...

                                               

Rrjeti ekologjik

Rrjeti ekologjik - sistem koherent i kompozuar nga te gjitha zonat e caktuara te mbrojtjes qe permbajne tipet e habitateve dhe habitatet e llojeve te mbrojtura me kete Ligj, te cilat funksionojne per te mundesuar tipet e habitateve natyrore dhe h ...

                                               

Shkalla e I - e mbrojtjes së llojeve

Shkalla e I - e mbrojtjes - aplikohet ne zona, me veçori natyrore te jashtezakonshme qe kane te bejne me dukuri natyrore, lloje te rralla dhe te rrezikuara te bimeve, shtazeve dhe tipeve te habitateve. Kjo zone gezon karakterin e mbrojtjes strikte.

                                               

Shkalla e II - e mbrojtjes së llojeve

Shkalla e II - e mbrojtjes - aplikohet ne zonen qe karakterizohet me ekosisteme, vlera peizazhore dhe vlera te tjera te natyres ne te cilat, mund te ushtrohet veprimtari e cila nuk eshte ne kundershtim me destinimin e mbrojtjes.

                                               

Shkalla e III - e mbrojtjes së llojeve

Shkalla e III - e mbrojtjes - aplikohet ne zone te destinuar per ndertimin e objekteve per rekreacion, turizem dhe nevojat e banoreve ne zona te mbrojtura.

                                               

Shpejtësia e erës

Rete me te shpejta jane ne lartesite prej 10.000 - 18.000 metra mbi nivelin e detit dhe shpejtesine e levizjes se tyre mund ta arrijne ne 400 km/h. Arsyeja qe ne ate lartesi mund te arrihet nje shpejtesi e larte eshte se rete perbehen nga kristal ...

                                               

Teknologjia në mirëmbajtjen e kopshtit

Teknologjia ne mirembajtjen e kopshtit nje kopsht i bukur me lule shume-ngjyreshe i pelqen kujtdo. Natyra te zgjat jeten, por jo gjithmone eshte e mundur per t’u kujdesur per kopshtin, sot eshte teknologjia ajo qe vjen ne ndihme si edhe per shume ...

                                               

Të mirat e natyrës

Te mirat e natyres - te gjithe perberesit e natyres qe njeriu i shfrytezon per qellime ekonomike. Te mirat e natyres mund te jene te paperteritshme dhe te perteritshme.

                                               

Trëndafili

Trendafili eshte shkurre zbukuruese deri ne dy metra e larte, me gjemba te gjate, me lule te medha flete-flete, te bukura, te mbledhura, me ere te kendshme ne ngjyre te bardhe, te kuqe, te verdhe etj.

                                               

Tulipani shqiptar

Tulipa albanica eshte nje lloj tulipani endemik qe rritet vetem ne Republiken e Shqiperise, ne qarkun e Kukesit. Eshte lloj i rrezikuar pasi rritet ne nje territor me te vogel se 80 hektare, ose me te vogel se 1 km 2 dhe rrezikohet jashte mase ng ...

                                               

Vlerat e mbrojtura të natyrës

Vlerat e mbrojtura te natyres - vlera te natyres, te shpallura nga organet e percaktuara me ligj dhe te regjistruara ne regjistrin per vlerat e mbrojtura te natyres.

                                               

Vlerat e natyrës

Vlerat e natyres - pjese te natyres te cilat meritojne mbrojtje te posaçme, per te ruajtur larmine biologjike dhe peizazhore, per shkak te ndjeshmerise se tyre ose interesit shkencor, kulturor, estetik, arsimor dhe ekonomik.

                                               

Zhvillim i qëndrueshëm i natyrës

Zhvillim i qendrueshem - sistem i kushteve dhe aktiviteteve shoqerore-ekonomike qe mbrojne llojet e egra dhe mjedisin jetesor artificial, per brezat e sotem dhe te ardhshem, shfrytezimin e resurseve natyrore, ne menyre te arsyeshme, per ruajtjen ...

                                               

Marrëveshja e Brukselit

Marreveshja e Brukselit, zyrtarisht Marreveshja e Pare e Parimeve qe rregullojne Normalizimin e Marredhenieve, u be ndermjet qeverive te Serbise dhe Kosoves per normalizimin e marredhenieve te tyre. Ishte negociuar dhe perfunduar, megjithese nuk ...

                                               

Shfarrosja e të konvertuarëve

Shfarrosja te konvertuarve eshte emertim per asgjasimin e muslimaneve te Malit te Zi. Ndaj te ashtuquajtureve "te konvertuarit", me urdher te Peshkopit Danilo te I-re Njegosh eshte kryer gjenocid nen udheheqjen e krereve te fiseve Malazeze ne fun ...

                                               

Institucioni

Institucioni ne sociologji eshte nje mekanizem apo strukture sociale bashkepunuese e rendit shoqeror qe ndikon ne sjelljen e dy apo me shume individeve. Institucionet kane qellime shoqerore dhe jane te perhershme dhe kapercejne jetet dhe synimet ...

                                               

Agjencia e Sigurisë Kombëtare (NSA)

ASK ose National Security Agency eshte nje agjenci kombetare e inteligjences ne Minsitrine e Mbrojtjes se ShBA-ve, ne autoritetin e Dretorit te Inteligjences Kombetare. ASK eshte pergjegjese per monitorimin global, mbledhjen dhe perpunimin e info ...

                                               

Agjencia Hapësinore Evropiane

Agjencia Evropiane Hapesinore - AHE, eshte nje organizate nderqeveritare evropiane kushtuar kerkimit te hapesires. Ajo u themelua ne vitin 1974 me qellim permiresimin e bashkerenditjes se veprimtarive te fluturimeve hapesinore, dhe ka ne gjirin e ...

                                               

Ambasada Pink

Ambasada Pink eshte nje organizate e OJQ e financuar nga qeveria holandeze. Eshte nje organizate e cila mbron dhe perfaqson komunitetin homoseksual, lezbik, biseksual edhe transgjinor e kryesuar nga Altin Hazizaj.

                                               

Asociacioni i gazetarëve shqiptarë në Maqedoni

Asociacioni i gazetareve shqiptare ne Maqedoni apo shkurt AGSHM, eshte nje shoqate e gazetareve shqiptare ne Maqedonine e Veriut e krijuar me 5 shkurt 2006 ne Shkup. Kjo shoqate eshte krijuar ne baze te iniciatives se disa gazetareve te dalluar t ...

                                               

Atdheu na Bashkon

Levizja Atdheu na Bashkon eshte nje organizate mjaft e re, por ka qellime dhe nje program afatgjate, qe nese realizohet do te jete nje gje shume pozitive per diasporen shqiptare. Levizja ka deshire t`i bashkoje te gjitha forcat intelektuale, por ...

                                               

Autism Speaks

Autism Speaks eshte organizate amerikane per perkrahjen e personave me autizm. Organzata u themelua ne shkurt 2005 nga Bob Wright, zevendes kryetar i General Electric, dhe gruaja e tij Suzana nje vit pasi nipi i tyre Christian u diagnostikua me a ...

                                               

Banka Botërore

Banka Nderkombetare per Rindertim dhe Zhvillim, Organizate e posaçme e Kombeve te Bashkuara e themeluar ne 1945. Filloi punen ne 1946. Ne 1947 krijon lidhjet me OKB-ne. Qellimi i saj eshte qe te nxise zhvillimin ekonomik te vendeve anetare, duke ...

                                               

Bashkimi Evropian i Radio-Televizioneve

Bashkimi Evropian i Radio-Televizioneve – emertimi zyrtar ne anglisht European Broadcasting Union, ne gjuhen franceze Union Européenne de Radio-Télévision – eshte nje organizate publike per bashkepunim dhe zhvillim i Sistemit Audioviziv Evropian, ...

                                               

Bashkimi i Komunistëve Anarkistë të Italisë

Bashkimi i Komunisteve Anarkiste te Italise italisht, eshte nje organizate politike italiane e perbere nga militante komuniste-anarkiste e themeluar ne vitin 1919 mbi themelet e komunizem-anarkizmit te Nderkombetares se Pare. Ata perkrahin luften ...

                                               

Besa Foundation München

Eshte fondacion i formuar nga Biznesmen Shqiptar ne Republiken Bayern me seli ne München qe nga viti 2010. Ky fondacion eshte themeluar me qellim ndihme personave te ndyshem te komunitet shqiptar ne diaspore dhe personave ne gjendje te keqe finan ...

                                               

Central Intelligence Agency

Central Intelligence Agency eshte nje agjenci zbulimi e qeverise se Shteteve te Bashkuara Amerikane, pergjegjese per perftimin dhe shqyrtimin e njoftimeve mbi qeverite e huaja, ndermarrjeve, dhe personave, dhe raportimin e ketyre informacioneve n ...

                                               

CIOFF-it

CIOFF eshte organizate nderkombetare e organizimit te Festivaleve Folklorike ne te cilen eshte antaresuar edhe Shqiperia. Seksioni shqiptar i CIOFF-it eshte me qender ne qytetin e Permetit.

                                               

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders eshte nje organizate nderkombetare jo-qeveritare me zyra qendrore ne Stokholm, Suedi e cila lobon ne fushen te drejtave te njeriut, me fokus te drejtat civile dhe te drejtat politike. Ata punojne kryesisht per te ofruar mbe ...

                                               

Creative Commons

Creative Commons eshte nje organizate pa profit e perkushtuar ne zgjerimin e kapacitetit te operuesve te kreativitetit te mundshem dhe perdorimin e tij nga te tjere edhe per te dhene mundesine per te ndertuar, siç ka ndodhur me para se te shfryte ...

                                               

Doctors Without Borders

Doctors Without Borders, eshte organizate e krijuar nga Bernard Kouchner, ish-kryeadministrator i Kosoves. Ky artikull ne lidhje me Organizata eshte i cunguar. Mund te ndihmoni Wikipedine duke e permiresuar.

                                               

Down Syndrome Kosova

Down Syndrome Kosova eshte organizate jo qeveritare, e themeluar me 4 mars 2007 nga prinder te femijeve dhe personave te prekur nga Sindroma e Daunit. Kjo organizate eshte e shtrire me ane te sherbimeve te saj ne 6 komuna: Prishtine, Gjilan, Mitr ...

                                               

Ekolëvizja

Ekolevizja eshte organizate mjedisore e krijuar ne Shqiperi me janar 2004, me shtrirje mbarekombetare, qe punon per mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qendrueshem. Grupimi u krijua si rezultat i domosdoshmerise se forcimit te zerit dhe veprimi ...

                                               

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës

Federata e Sindikatave te Shendetesise se Kosoves - eshte organizate perfaqesuese e punetoreve shendetesore ne Republiken e Kosoves, qe paraqet organizim sindikal ne nivel Federate. Kjo federate sindikale ne gjirin e saj ka 12.000 anetare dhe per ...

                                               

Fondacioni Wikimedia

Fondacioni Wikimedia eshte nje organizate jo-fitimprurese dhe bamirese amerikane me seli ne San Francisko, Kaliforni, qe vepron ne shume wiki. Fondacioni me se shumti njihet per projektin Wikipedia, enciklopedia online, gjithashtu Wiktionary, Wik ...

                                               

Fondacioni Zvicëran Ibrahim Kodra

Fondacioni Ibrahim Kodra, zyrtarisht Fondacioni Zviceran Ibrahim Kodra, eshte nje organizate bamirese zvicerane me qender ne Paradiso ne Kantonin e Ticinos. Qellimi i ketij fondacioni eshte nxitja e rritjes se marredhenieve kulturore midis Zvicre ...

                                               

Forumi Mjedisor i Institutit të Politikave Mjedisore

Forumi Mjedisor i Institutit te Politikave Mjedisore u krijua ne tetor te 2009-es, si nje forum ne internet me qellimin e nxitjes se debatit publik dhe shperndarjes se informacionit ne shoqerine shqiptare rreth çeshtjeve te mjedisit. Qe nga ajo d ...

                                               

FRESSH

FRESSH ose Forumi rinor eurosocialist shqiptar eshte themeluar me 15 janar te vitit 1992 nga nje grup te rinjsh studente dhe gjimnaziste. Qellimi i themelit te kesaj organizate ishte afrimi i Shqiperise me mentalitetin dhe konceptin Europian te d ...