ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 290




                                               

Njësia qendrore e përpunimit

Njesia qendrore e perpunimit ose shkurt CPU, eshte pjese e nje sistemi kompjuterik i cili kryen udhezimet e nje programi kompjuterik, dhe eshte nje element paresor ne ushtrimin e funksioneve kompjuterike.Ky term ka qene ne perdorim ne industrine ...

                                               

Open source

Open Source eshte nje projekt i lire qe ka adhurues te shumte, zhvilluesish te kodeve te veglave informatike, dhe nje licence per software, software me kode te hapur pas te drejta autori, qe mund te shikohet ose te modifikohet nga kushdo. Funksio ...

                                               

OSI

Modeli referues OSI, ka shtate nivele dhe secili prej tyre ilustron funksione te pjesshme te rrjetes. Kjo ndarje e funksioneve quhet nivelizim. Ndarja e rrjetes ne shtate nivele ofron perparesite vijuese: Ndan komunikimin e rrjetave ne pjese me t ...

                                               

OTPROM

OTPROM eshte nje EPROM jo e pajisur me dritare kuarc-i, keshtu qe mund te shkruhet nje here te vetme pa mundesi fshirjeje per te qene e riperdorshme, karakteristike qe e ka edhe PROMi. Ne rastet kur mundesia e rishkrimit nuk kerkohet OTPROM-i ka ...

                                               

Pagesa elektronike

Pagesa elektronike nenkupton çfaredo transaksioni pagese te kryer me ane te karteles qe permban pjesen magnetike, mikrokroçarqeve ose çelesin biometrik qe shfrytezohet ne terminalet elektronike te pagesave -TEP ose ne terminalet e pikes shitese - ...

                                               

Pëlqimi i subjektit të dhënave

Pelqimi i subjektit te dhenave nenkupton çdo tregues- indikacion te kuptueshem dhe specifik, i dhene me vullnet te lire me ane te cilave subjekti i te dhenave bie dakord qe marreveshja per te dhenat personale te tij te jene perpunuar. Kjo bazohet ...

                                               

Plani rrjedhës

Plani i rrjedhshem apo Diagrami i rrjedhshem eshte nje mjete ndihmes qe perdoret ne perpunimin te dhenave me te cilin paraqiten varesite logjike te nje programi nepermjet simboleve te diagramit te rrjedhesh.

                                               

Platforma office online

Nje platforme office online, nje platforme per produktivitet online eshte nje platforme e ofruar ne formen e nje aplikaconi te internetit, eshte qasur ne internet duke perdorur shfletues inerneti. Kjo u lejon njerezve te punojne se bashku ne mbar ...

                                               

Posta elektronike

Posta elektronike, e-mail ose posteli eshte nje nder sherbimet me te kerkuara qe ofron interneti. Me ndihmen e kesaj poste behet shperndarja e mesazheve elektronike nga derguesi tek pranuesi. Karakteristike e ketyre mesazheve eshte adresa e cila ...

                                               

Procesimi

Procesimi nenkupton çdo perpunim, veprim ose nje numer veprimesh qe kryhen ne te dhenat personale: qofte me mjete automatike apo jo automatike siç mund te jene mbledhja, regjistrimi, organizimi, ruajtja, pershtatja ose permiresimi, korrigjimi, ko ...

                                               

Procesori i të dhënat personale

Procesori nenkupton personin fizik ose juridik, autoritetin publik, agjencine ose ndonje tjeter entitet qe i perpunon te dhenat personale ne emer te kontrolluesit.

                                               

Programet aplikative

Programet aplikative jane programe te cilat mund te instalohen dhe cinstalohen nga perdoruesi. Jane te gjtha programet qe ju i shfrytezoni pasi sistemi operativ te jete vene ne levizje Programet aplikative jane programe te cilat krijohen ose perd ...

                                               

Programimi kompjuterik

Programimi kompjuterik eshte proces i dizajnimit, shkruajtjes, testimit, debuggimit, dhe mirembajtjes se kodit burimor te programeve kompjuterike. Ky kod burimor shpesh eshte shkruar ne gjuhe programuese. Qellimi i programimit eshte te krijoje pr ...

                                               

Programimi logjik

Naoki Kobayashi and Akinori Yonezawa. Asynchronous communication model based on linear logic, Formal Aspects of Computing, 1994, 279-294. Pat Hayes. Computation and Deduction. In Proceedings of the 2nd MFCS Symposium. Czechoslovak Academy of Scie ...

                                               

Regjistri i sistemit

Regjistri i sistemit eshte nje baze te dhenash ku Microsoft Windows, versioni 32 bit, 64 bit dhe Windows Mobile, ruan te gjitha mjedisat dhe mundesit. Ketu ne fakt ruhen informacionet e hardware-it, e programeve kompjuterike, perdoruesve, etj. Es ...

                                               

Richard Matthew Stallman

Richard Matthew Stallman eshte nje aktivist amerikan per Software te Lire, Hacker edhe zhvillues programesh – i njohur edhe me inicialet RMS. Stallman krijoj GNU-Projekt-in. Atij i njihet nje ndihmese e madhe ne suksesin e GNU/Linux, dhe ai ishte ...

                                               

Rrjeti Kompjuterik

Rrjet kompjuterik eshte pjese e inxhinierise qe ka te beje me komunikimin midis sistemeve kompjuterike apo pajisjeve. Nje rrjet komjuterik eshte nje grup kompjuterash apo pajisjesh kompjuterike te lidhur me njeri tjetrin dhe te afte per te shkemb ...

                                               

SEO

SEO apo Search Engine Optimization, eshte nje teknike marketingu per te bere nje ueb faqe qe te paraqitet me shpesh para te tjerave ne nje liste te rezultateve te shfaqura nga nje motor kerkimi. Ne Kosove ky term tanime nuk eshte i panjohur dhe n ...

                                               

Sistemi (Rout-Gateway)

Sistemi Rout dhe Gateway Sistem i cili sherben per transmetimin te dhenave nga nje rrjete ne nje rrjete tjeter. Ne internet transmetimi direk i te dhenave mund te behet vetem perbrenda nenrrjetit Subnet. Per transmetimin te dhenave nga nje nenrrj ...

                                               

Sistemi i informacionit

Ligji per mbrojtjen te dhenave personale ne RSH

                                               

Skeda

Fjala skede ka disa kuptime te ndryshme te cilat jane: Skeda kompjuter eshte nje gjendje e strukturuar e disa te dhenave me permbajtje te ngjashme, te cilat mund te vendosen apo te memorizohen ne nje memorizues skedash.Po besoj se kjo esht sked p ...

                                               

Socket

Socket eshte nje plakez plastike e vendosur ne motherboard mbi te cilen vendoset procesori. Njekosisht permes socket behet edhe furnizimi me rryme i procesorit. Dy prodhuesit me te medhenje te procesoreve Intel dhe AMD kane zhvilluar socketet ne ...

                                               

Softuer kompjuterik

Softueri quhet bashkesia e programeve kompjuterike dhe te dhenat e tjera qe permbajne instruksione qe i thone kompjuterit se çfare duhet te beje. Gjithashtu mund te themi se softueri i referohet nje apo me shume programeve kompjtuerike dhe te dhe ...

                                               

Stack (struktura e të dhënave)

Ne shkencat kompjuterike, nje stack eshte i fundit hyn, i pari del, te dhenat e tipit abstrakt dhe strukture te dhenave. Nje stack mund te kete ndonje lloj te dhenave abstrakte si nje element, por karakterizohet nga vetem tri operacione themelore ...

                                               

SHEDH

Shkembimi elektronik i te dhenave - SHEDH nenkupton transferimin elektronik te informacionit nga kompjuteri ne kompjuter duke shfrytezuar standardet e pajtueshme per sajimin e informacionit.

                                               

Shell (informatik)

Ne informatike, nje shell eshte nje pjese e programit qe siguron nje lidhje per perdoruesit. Zakonisht, termi referohet tek nje shell sistem operativ i cili siguron hyrje tek sherbimi i nje kerneli. Megjithate, termi gjithashtu aplikohet shume af ...

                                               

Shërbimi i vlerës së shtuar

Sherbimi i vleres se shtuar nenkupton çdo sherbim qe kerkon procesim te dhenave te derguara ose te dhenat e vendndodhjes, qe ndryshojne vetem nga te dhenat ne dergim tejet te nevojshme per normen e transmetimit ose te faturimit te nje komunikimi.

                                               

Shfrytëzuesi shërbimet elektronike

Shfrytezuesi nenkupton personin fizik qe i shfrytezon sherbimet publike elektronike te komunikimit ne dispozicion, per qellime private ose te biznesit- pa domosdoshmeri regjistrimi paraprak per kete sherbim.

                                               

Tastiera kompjuterike

Tastiera kompjuterike eshte mjet e cila sherben per futjen te dhenave ne kompjuter eshte pjese harduerike e kompjuterit ben pjese ne njesin e pajsjeve hyrese te kompjuterit

                                               

Tor (rrjet anonimiteti)

Tor eshte program kompjuterik i lire qe ben te mundur anonimitetin ne internet dhe veshtireson procesin e censures nga qeverite. Perdorimi i Tor ben me te veshtire pergjimin e aktiviteve ne internet nga pale te treta. Kjo perfshin "vizita ne faqe ...

                                               

Trolli (Internet)

Troll ne zhargonin e internetit, dhe ne veçanti te komuniteteve virtuale si lajmesh, forume, listave te porosive elektronike, dhomave te diskutimit ose ne komentet e blogjeve eshte nje individ i cili ndervepron me komunitetin nepermjet mesazheve ...

                                               

Vegla informatike

Vegla informatike eshte nje vegel abstrakte e paprekshme me dore e krijuar ne baze te operacioneve matematikore qe luhet nga llogarites te ndryshem te quajtur procesore dhe per qellim ka aktivizimin apo mbajtjen aktive te funksioneve te makinave ...

                                               

Veglat grafike informatike

Veglat grafike informatike mundeesojne kuminikimin me kompjuerin. Kartelat e para kan qene te llojit CGA, por gjate viteve te 90-ta jane paraqitur kartelat te llojit VGA si edhe ato SVGA.

                                               

Viruset kompjuterik,llojet e tyre dhe mbrojtja nga ata

Quhet softueri i cili eshte qellimisht i perfshire ose i insertuar ne sistem per qellime te demshme.Virusi eshte ajo pjese e softverit e cila infekton programet tjera duke i ndryshuar ato,me ndryshim ne kete rast nenkuptojme kopjen e atij virusi ...

                                               

Viruset në sistemet Mac OS X

Nderkohe qe ende numri eshte me i vogel ne krahasim me platforma si eindoes apo Android, viruse ekzistojne edhe per sistemet Mac. Ne 3 vitet e fundit, ESET Malware Research Lab ka zbuluar dhe identifikuar shume familje virusesh per Mac, me pikesy ...

                                               

Viruset worms

Krimbat virusal: Krimbi virusal eshte program kompjuterik, i cili ka aftesi per te kopjuar veten nga njera makine ne makinen tjeter. Per tu replikuar, krimbat perdorin kohen e kompjuterit dhe banduithin e rrjetit. Shpesh krijojne payload –te cila ...

                                               

Virusët Kompjuterik dhe llojet e tyre

Quhet softveri i cili eshte qellimisht i perfshire ose i insertuar ne sistem per qellime te demshme.Virusi eshte ajo pjese e softverit e cila infekton programet tjera duke i ndryshuar ato,me ndryshim ne kete rast nenkuptojme kopjen e atij virusi ...

                                               

Virusi i kompjuterit

Virusi eshte nje program i vogel i cili eshte ne gjendje te shumezohet te shperndahet neper funksionet e caktuara te kompjuterit dhe ta beje ate qe te mos funksionoj normalisht apo ta shkaterroj gjithe sistemin e eksplorimit.Virusi mund ta demtoj ...

                                               

Virusi Stuxnet

Virusi Stuxnet eshte nje virus komjuterik qe gjate muajve te fundit ka afektuar sistemet industriale te Indise, Indonezise dhe te SHBA-ve, por me se shumti eshte perhapur ne Iran. Me saktesisht, virusi Stuxnet, ka goditur kompjuteret e punonjesev ...

                                               

Vizioni kompjuterik

Vizioni kompjuterik paraqet fushe te shkencave kompjuterike qe tenton te simuloje shikimin te sistemet kompjuterike. Ne esence vizioni kompjuterik tenton qe te kuptoje fotografite digjitale, qe nenkupton nxjerjen e informatave te vlefshme nga nje ...

                                               

Wide Area Network

WAN, eshte nje tip rrjeti komunikimi mes kompjuterave qe dallohet per nje gjeresi territoriale prej shume regjionesh gjeografike, pra me i gjere sesa rrjeti lokal.Tipe te ngjashme te WAN jane PAN, MAN, LAN dhe CAN.

                                               

XML nënshkrimet digjitale

eXtended Markup Langugage nenshkrimi digjital eshte rekomandim nga World Wide Web Consortium qe definon XML sintaksen per nenshkrimet digjitale. XML nenshkrimet digjitale mund te perdoren per te nenshkruar dokumente apo pjese te dokumenteve te çf ...

                                               

Albert Gonzalez

Albert Gonzalez eshte nje haker kompjuterik amerikan dhe kriminel kompjuteri i cili akuzohet per krijimin e vjedhjes se kombinuar te kartes se kreditit dhe rishitjen pasuese te me shume se 170 milione numrave te kartave dhe ATM-ve nga viti 2005 d ...

                                               

Arkitektura kompjuterike

Ne shkencen kompjuterike dhe inxhinieri kompjuterike, arkitekture kompjuterike ose organizimi dixhital i kompjuterit eshte struktura themelore operative e nje kompjuteri. Eshte nje projekt dhe pershkrimi funksional i kerkesave dhe dizajni i imple ...

                                               

Desktopi

Stampa:Per permiresim. Kur lidhni kompjuterin ju shihni nje pamje te tille ne ekran, qe quhet desktop. Desktopi eshte vendi ku ju organizoni programet tuaja dhe filloni te kryeni punen. Nga ana e majte ju do te shihni nje grup ikonash. Keto ikona ...

                                               

Direct memory access

Kur numer i madh i te dhenave duhet te levizen, kerkohet menyre me efikase: direct memory access. DMA perfshin modul shtese ne sistemin e buseve. DMA moduli eshte i afte te imitoj procesorin dhe te marr kontrollin e sistemit nga procesori. Ai duh ...

                                               

Fletorja informatike

Fletorja informatike ose Fletorja elektronike eshte fletore abstrakte, vegel informatike dhe si e till per perdoruesin paraqitet grafikisht si flete ku mund te shkruhet dhe e cila mund te futet ne nje ameza informatike dhe ne te njejten kohe per ...

                                               

Happy hacking

Tastiera Happy Hacking eshte nje tastiere e prodhuar nga PPU Systems. Modelet aktuale ne prodhim jane Happy Hacking Keyboard Professional 2, Professional JP dhe Happy Hacking Keyboard Lite 2.

                                               

Homebrew Computer Club

Homebrew Computer Club ishte nje grup i hershem te apasionuarve me kompjuterat ne Silicon Valley. Grupi ishte aktiv qe nga 5 mars 1975 deri ne dhjetor te vitit 1986. Historiku i klubit eshte pershkruar ne filmat Pirates e Silicon Valley dhe Jobs, ...

                                               

Inxhinieria kompjuterike

ID Inxhinieri kompjuterike e quajtur gjithashtu edhe si Inxhinieria e sistemeve kompjuterike, eshte nje disipline qe integron disa fusha te inxhinierise elektrike dhe shkencat kompjuterike, te nevojshme per te zhvilluar sistemet kompjuterike. Kry ...