ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 29
                                               

Hetimet paraprake

Hetimet paraprake jane masat e para qe ndermerren pas ngritjes se nje Çeshtje penale, d.m.th pas akuzimit te nje personi. Hetimet drejtohen nga Prokurori me ndihmen e oficereve te policise gjyqesore. Gjate ketyre hetimeve mblidhen provat mbi krim ...

                                               

I pandehuri

I pandehuri eshte nje njeri i dyshuar per kryjen e nje krimi. Kur nje i dyshuar identifikohet, ai ka te drejte te informohet se eshte i dyshuar. Te dyshuarit i behet e ditur se eshte person nen hetim. Ai ka te drejte te perfaqesohet nga nje avoka ...

                                               

Kanuni

mejreme edhe shum te tjer moren emrin si Mejreme Me termin Kanun metohet te shenjohet teresia e normave te se drejtes dokesore shqiptare. Gjate te pakten pese shekujve te fundit e deri me sot, ligjet e pashkruara zakonore u trasheguan brez pas br ...

                                               

Karta e të Drejtave

Karta te Drejtave eshte dokument i veçante ligjor ose pjese perberese e nje kushtetute shteterore qe u garanton qytetareve te drejta dhe liri te caktuara, te cilat nuk mund te shkelen nga qeveria.

                                               

Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Keshilli Gjyqesor i Kosoves eshte organ mbikeqyres i cili synon te siguroje pavaresine dhe paanshmerine e sistemit gjyqesor dhe administrimin e drejtesise ne Republiken e Kosoves. Keshilli Gjyqesor i Kosoves KGJK eshte organi me i larte mbikeqyre ...

                                               

KMDLNJ

Keshilli per Mbrojtjen te Drejtave dhe Lirive te Njeriut - KMDLNJ me seli ne Prishtine eshte organizata e pare joqeveritare, jopolitike dhe jofitimprurese e formuar ne Kosove.

                                               

Konferenca Gjyqësore Kombëtare

Konferenca Gjyqesore Kombetare K.Gj.K. eshte mbledhja te gjithe gjyqtareve te gjykatave te shkalles se pare, gjyqtareve te gjykatave te apelit dhe gjyqtareve te Gjykates se Larte te Republikes se Shqiperise. Kushtetuta dhe ligji nr. 77/2012 i ka ...

                                               

Konfiskimi

Konfiskimi eshte term juridik qe perdoret per pasurin e marre prej personave shtetas te nje vendi nga zyrtaret e shteti perkates qe ne shumten e rasteve eshte Policia.

                                               

Konventa Ndërkombëtare Progresive Baptiste

Konventa Nderkombetare Progresive Baptiste eshte nje konvente e Baptisteve Afriko-amerikan duke theksuar te drejtave civile dhe drejtesise sociale. Konventa u formua ne Cincinnati, Ohio ne 1961, nga nje ndarje e "Konventes Kombetare Baptiste, U.S ...

                                               

Korrupsioni

Korrupsioni apo Tjetersimi eshte dukuri gjate se ciles nje element a vetit e elementit te nje bashkesie tjetersohen per nje bashkesi tjeter. Korrupsion - nenkupton çdo shkelje te detyres se personave zyrtare ose pergjegjes ne subjektet juridike d ...

                                               

Kristofor Martiro

Kristofor Ilia Martiro u lind ne Lashove, te Leskovikut, ne vitin 1927 jurist dhe ushtarak shqiptar. Ne vitin 1940, familja e tij vendoset ne Tirane dhe Kristoforit i duhet te punoje per t´u ushqyer. Ne moshen 16 vjeçare, Martiro mori pjese ne Le ...

                                               

Licenca

Licensa pergjithesisht eshte nje leje qe ben te mundur kryerjen e çdo veprimi, qe pa qene i pajisur me te do te ishte i ndaluar. License do te thote nje instrument ligjor zyrtar me shkrim i nxjere nga nje autoritet publik, i cili autorizon mbajte ...

                                               

Ligji

Ligji eshte nje sistem rregullash dhe normash shoqerore qe njerezit duhte te ndjekin ne nje shoqeri apo vend. Ligjet vendosen dhe zbatohen nga institucionet dhe organet ligjore perkatese te shoqerise. Ligji eshte marreveshje dukuri e rregullt e p ...

                                               

Ligji Ndërkombëtar Publik

E drejta nderkombetare publike i trajton marredheniet dhe proceset e caktuara ne bashkesine nderkombetare, e posaçerisht marredheniet ne mes te subjekteve te se drejtes nderkombetare, shteteve dhe organizatave nderkombetare. Per dallim nga e drej ...

                                               

Liria e mendimit në Islam

Liria e mendimit eshte e shenjte dhe e mbrojtur me ligje te rregulluara nga vete Zoti ne Islam. Islami eshte nje fe qe siguron dhe garanton liri te ideve, te mendimit dhe te jetes. Ai ka leshuar urdheresa per te penguar dhe ndaluar tensionin, kon ...

                                               

Lutje për Gjyqtarët

"Lutje per Gjyqtaret" eshte emri i nje lutje te mirenjohur te shenjtores me origjine shqiptare, Nene Terezes, ku ajo i lutet Perendise qe ti ndihmoje gjyqtaret shqiptare ne plotesimin e detyres se tyre dhe dhenjen e nje drejtesie te plote dhe te ...

                                               

Pleqnia

Pleqnia eshte pjesa e zgjedhur e nje grupi, populli te cilet marrin vendime apo keshillime qe kane te bejne me grupin a popullin e tyre. Zakonisht para marrejs se vendimeve behet pleqnimi i punes ne kuvenin e pleqnis. Ne te kaluren pleqnia ka qen ...

                                               

Pushteti gjyqësor në Shqipëri

Leshi eshte lesh Ajnshtajnushi lepurushi Ne Republiken e Shqiperise, pushteti gjyqesor ushtrohet vetem nga Gjykatat dhe prokurorite, ne perputhje me Kushtetuten dhe kompetencat qe u ngarkohen atyre me ligj. Gjyqtaret kane kompetence te shqyrtojne ...

                                               

Simboli i drejtësisë

Simboli i drejtesise, Zonja e Drejtesise me sy te lidhur duke mbajtur nje peshore, tregon se te gjithe jane te barabarte perpara ligjit dhe se te berit drejtesi do te thote te vendosesh ne peshore interesat e kundert. Ne sistemin penal kjo do te ...

                                               

Subjekti i së drejtës

Me subjektin ne te drejten nenkuptojme nje person -- fizik ose juridik -- qe ka kapacitet qe t`i realizoje detyrimet dhe obligimet e tij ndaj shtetit. Nje personi mund t`i themi se ka kapacitet per ti realizuar ato ne rast se ky person: eshte i m ...

                                               

Shtetësia

Shtetesia eshte statusi qe percakton perkatesine shteterore te individeve. Nocioni i shtetesise paraqet lidhjen juridike te qytetarit me shtetin. Qytetaret te cilet gezojne te drejta dhe detyrime dhe i nenshtrohen jurisdiksionit shteteror quhen s ...

                                               

Tatimi

Tatimi eshte detyrim shteteror te cilit i neshtrohen personat dhe mallrat sipas perkufizimeve ne ligjet administrative te shtetit. Keto detyrime perdoren nga shteti me qellim te institucionalizimit te administrates. Per te arritur mbledhjen e ket ...

                                               

Të drejtat e njeriut

Te drejtat e njeriut kane te bejne me te drejten e cila mbrohet me ligj dhe lirine e barazine ndermjet njerezve. Kete e gjejme ne nenin e pare te Deklarates Universale te Drejtave te Njeriut; te gjithe njerezit lindin te lire te barabarte ne dinj ...

                                               

Të drejtat e pakicave

Te drejtat e pakicave jane te drejtat individuale te njejta qe zbatohen per anetaret e minoriteteve racore, etnike, klasore, fetare, gjuhesore ose gjinore dhe seksuale; dhe gjithashtu te drejtat kolektive qe u akordohen grupeve minoritare. Te dre ...

                                               

Universiteti Bedër

Shkolla e Larte" Hena e Plote” Beder eshte universitet privat ne Tirane, i themeluar nga Komuniteti Mysliman i Shqiperise ne prill te vitit 2011. Beder ofron programe studimi te ciklit te pare dhe te dyte, sipas legjislacionit shqiptar. Me hapjen ...

                                               

Vendimi për Kosovën nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë

Gjykata Nderkombetare e Drejtesise me qender ne Hage, qe perfaqeson gjykaten e nivelit me te larte te Kombeve te Bashkuara, publikoi pasditen e dates 22 korrik 2010 opinionin keshilldhenes lidhur me ligjshmerine e shpalljes se pavaresise se Kosov ...

                                               

Vrasja me gurë

Vrasja me gure eshte nje forme mijera vjet e vjeter e ekzekutimit, e cila deshmohet per shume shoqeri te antikitetit. Vrasja me gure duket se ka qene metoda standarde e denimit me vdekje ne Izraelin e lashte. Perdorimi i tij vertetohet ne epoken ...

                                               

Zona Ekskluzive Ekonomike

Zona Ekskluzive Ekonomike eshte sipas artikullit numer 55 te Konventes se Kombeve te Bashkuara mbi Ligjin e Detit nje zone pertej detit territorial deri ne nje mase te njohur prej 200 milje detare nga baze.

                                               

Afetaria

Afetaria eshte mungesa, indiferenca, anashkalimi ose refuzimi i fese dhe çeshtjeve fetare. Sipas studimit global te Qendres se Kerkimeve Pew per vitin 2012 mbi 230 vende dhe territore, 16 % e popullsise se botes nuk eshte e lidhur me nje fe te ca ...

                                               

Agjërimi

Agjerimi eshte mospranimi me deshire i disa ose i gjithe ushqimit ose i pirjes se lengjeve per nje kohe te caktuar, per arsye shendetesore, shpirterore dhe politike, ose per arsye te mungeses se ushqimit per shkaqe shoqerore - ekonomike. Agjerimi ...

                                               

Amish

Amish jane nje Komunitet fetar, me origjine kristiano-protestante e batiste, te themeluar ne Zvicer ne shek.XV, te transferuar ne SHBA qe prej shek.XVI. Momentalisht komuniteti me i madh amish jeton ne Ohio. Gjuha e perdorur eshte nje dialekt gje ...

                                               

Anku

Anku eshte nje kryq. Simboli i kryqit eshte jashtezakonisht i nderlikuar dhe ka kuptime te shumellojshme. E gjejme ne te gjitha fete dhe kulturat si perfaqesim te Njeriut, ne piken e takimit te tokes dhe parajses. Anku eshte kryqi i egjyptianeve ...

                                               

Antiklerikalizmi

Antiklerikalizmi eshte qendrimi kundershtues i autoritetit fetar, zakonisht ne çeshtjet sociale ose politike. Antiklerikalizmi historik ka qene kryesisht kunder ndikimit te katolicizmit romak. Antiklerikalizmi ka te beje me sekularizmin, i cili k ...

                                               

Apostujt katolikë

Kishes katolike-apostolike i thuhet edhe" irvingiane”. Themeluesi i levizjes eshte anlezi Edward Irwing. Ai ka shpallur se eshte afruar fundi i botes dhe dita e Krishtit dhe te gjithe apostujt e rinj i ka thirrur ne sherbim. Revolucioni Francez e ...

                                               

Asketizmi

Asketizem quhet nje menyre jetese e karakterizuar nga privimi, mohimi i plote i kenaqesive materiale, si dhe terheqjeve. Shumica e Asketeve besojne se kjo perben nje jete te virtytshme qe sjell forcat e shpirterore. Ata besojne se pastrimi i trup ...

                                               

Bahaizmi

Bahaizmi eshte nje fe qe meson vleren thelbesore te gjitha feve, dhe unitetin dhe barazine te gjithe njerezve. Themeluar nga Baháulláh ne vitin 1863, fillimisht u rrit ne Persi dhe pjese te Lindjes se Mesme, ku eshte perballur me perndjekje te va ...

                                               

Besimi

Besimi ne boten shkencore ka te beje me qendrueshmerine ne teknikat e matjeve. Ajo ka te beje me permasen me te cilen rezultati qe arrihet prej matjes se nje personi ne nje kohe te pare eshte i njejte me rezultatin e matjes te perseritur nga nje ...

                                               

Bestytnia

Me bestytni tregohen, me nje ndjenje zakonisht perçmuese, besimet e nje natyre te paarsyeshme dhe qe mund te ndikojne ne veprimtarine dhe sjelljen e pervetesuar te personave bestyte ne jeten e tyre. Bestytnia pra eshte nje besueshmeri e paarsyesh ...

                                               

Blasfemia

Blasfemia eshte fyerja, shfaqja e perbuzjes, mungesa e nderimit te hyjnise, personave dhe gjerave te shenjta ose ndaj diçkaje fetare apo te pacenueshme. Disa fe konsiderojne blasfemine si nje krim fetar. Qe nga viti 2012, ligjet kunder blasfemise ...

                                               

Bogumilizmi

Bogumilizmi eshte levizje fetare. Thuhet se ky sekt dualist ka qene themeluar nga nje prift i quajtur Bogomil, i cili ka zhvilluar veprimtari ne Bullgari nga viti 927 deri me 950. Bogomilet besonin ne Zotin e mire Ate dhe ne Zotin e lig ose djall ...

                                               

Dar-yl islam-i

Termi juridik islamik Dar-yl islam cileson te gjitha vendet nen sundimin islam. Termi i kundert eshte dār al-harb. Ky term nuk permendet ne asnje vend te tekstit te kuranit ose te sunna-s por eshte nje interpretim i teologeve juridike islamike. V ...

                                               

Dar-yl-Harb

Termi arab Dar-yl-Harb do te thote e perkthyer direkt "shtepia e luftes" ose "zona e luftes" dhe cileson te gjitha vendet ne bote qe nuk ndodhen nen sundimin islam dhe nuk jane dār-al-ahd. Banoret e dār al-harb-it quhen harbi, per te cilet vlejne ...

                                               

Deizmi

Deizem ose Deizmi eshte doktrine filozofike qe e quan Zotin krijuesin e pare te botes, por qe pranon se, pas krijimit, bota zhvillohet sipas ligjeve te veta. Kjo rryme lindi diku rreth shekullit XVII dhe XVIII tek iluministet ne Britanine e Madhe ...

                                               

Di Manes

Di Manes nga latinishtja me kuptimin "Perendit e mira", fe e vjeter romake ; qe kuptohet si Perendi e nentokes per shpirtrat te vdekurve. Ne gurvarresza te vjetra romake gjenden e shkruar si formule DM qe le te kuptohet se eshte bekuar nga D M. F ...

                                               

Ditirambi

Ditirambi eshte kenge religjioze qe kendohej ne Greqine antike nga kori i mashkujve dhe percillej me flaute. Ditirambi, para se gjithash, i kushtohej Dionisit. Shume shpejt ditirambi merr formen e saj te perpikte; qe do te thote se udhehiqej nga ...

                                               

Dogmatizmi

Dogmatizmi - "Dogmatizem" vjen nga greqishtja e vjeter me rrenje "dogma", "dogmatos". Ne filozofi, me termin dogmatizem shihet pranimi verberisht i nje doktrine, pa marre parasysh kushtet konkrete te zbatimit te saj. Sot ky term perdoret per te t ...

                                               

Druzët

Druzet praktikojne nje besim te fshehte qe rrjedh si nje rryme e Islamit. Feja druze perfshin elemente te krishterimit, hinduizmit dhe filozofise greke. Druzet jane te perhapur ne te gjithe Lindjen e Mesme. Pas renies se Perandorise Osmane, shumi ...

                                               

E mira

E mira nga pikepamja e pergjithshme dhe abstrakte, eshte gjithçka qe eshte e bukur, e drejte, ka veti pozitive, vlera dhe cilesi morale dhe etike, qe njerezit e deshirojne, e duan, e pelqejne, dhe ndjehen te terhequr brendesish vetvetiu nga ajo, ...

                                               

Egzogamia

Egzogamia eshte rregull kulturor, e cila e ndalon martesen brenda grupit farefisnor. Perndryshim nga evitimi i incestit, egzogamia dallon ne dy çeshtje: menjanimi i incestit kishte te beje me se pari ne menjanimin e marredhenjeve seksuale, ndersa ...

                                               

Evlija

Evlija eshte nje fjale arabe kuptimi i fjaleperfjalte i se ciles perfshin "kujdestar", "mbrojtesi", "ndihmes", dhe "mik". Ne gjuhen e folur, perdoret zakonisht nga myslimanet per te shenjuar nje shenjtor mysliman, i quajtur ndryshe "mik i Perendi ...