ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 289
                                               

Data Link Layer

Data Link ka nje sasi te funksioneve specifike per te cilat kujdeset. Keto funksione perfshijne: Kujdesin per interfejsin e sherbimeve te definuara mire en: well-defined per shtresen e rrjetit, Rregullimin te dhenave per pranuesit e ngadalshem, q ...

                                               

Defragmentacion

Windows i radhit aplikacionet dhe skedat ne hard disk neper clustra. Pas shume instalimeve dhe çinstalimeve te programeve dhe fshirjes se skedave "clusters" ndodhen te ndara. Me saktesish pas çinstalimit te nje programi do te formohet nje vend i ...

                                               

Destruktorët

Destruktoret Me qellim te lirimit te hapesires memoruese, te cilen e shfrytezon nje objekt, pasi objekti me nuk nevojitet, brenda klases definohet nje funksion i veçante, i cili njihet si destruktor. Si konstruktori, edhe emri i destruktorit esht ...

                                               

Diagrami i klasës

Ne inxhinieri softuerike, nje diagram i klases ne Unified Modeling Language eshte nje lloj eshte nje lloj i struktures diagramit statik qe pershkruan strukturen e sistemit te duke paraqitur klasat e sistemit, atributet e tij, operacionet, dhe lid ...

                                               

Diagrami i kolaboracionit

Collaboration diagram ose ndryshe i njohur si Communication diagram grupon bashke lidhjet ndermjet objekteve te ndryshem. Bashkeveprimet renditen si lidhje te numeruara te cilat ndihmojne te ndiqet sekuenca e bashkeveprimeve. Collaboration diagra ...

                                               

Dialer

Nje dialer apo nje Web dialer eshte nje program i cili eshte ne gjendje ta kompozoj apo ta therras nje numer telefoni te mbi taksuar apo special qellimi i te cilit eshte qe autori i programit te fitoj para me ate thirje. Shumica e ketyre programe ...

                                               

Diffie-hellman

Diffie-Hellman key exchange eshte metode specifike e kembimit te çelesave kriptografike, e publikuar ne vitin 1976 nga Withfield Diffie dhe Martin Hellman, dhe ben te mundur kembim te sigurte çelesash nepermjet nje mediumi te pasigurte, pa pasur ...

                                               

DirectX

DirectX eshte biblioteka e funksioneve te domosdoshme per funksionimin e programeve multimediale dhe lojerave ne Windows. DirectX eshte nje program i Microsoftit i cili qendron mes Windowsit dhe kartes grafike kartes se zerit, mausit tastieres dh ...

                                               

Ditari Blog

Ditari elektronik apo blogu, eshte nje ditare digjital. Shenimet e shkruara ne llogaritesin personal publikohen ne World Wide Web. Ne fakt blogu eshte nje flete e gjate ne te cilen publikohen shkrimet sipas kohes kur ato jane shkruar. Ne te verte ...

                                               

Document Object Model

Document Object Model eshte nje nder-platforme dhe nje konvente e pavarur nga gjuhet per perfaqesimin dhe bashkeveprimin me objektet ne dokumentet HTML, XHTML, XML. Nyjet e çdo dokument jane organizuar ne nje strukture peme, e quajtur si pema DOM ...

                                               

Drupal

Themelues dhe autor origjinal i Drupalit eshte Dries Buytaert dhe lançimin fillestar e ka pasur ne janar 2011. Versioni me i fundit i qendrueshem eshte ai 7.24 i dates 20 nentor 2013. Sistemi eshte shkruar ne PHP dhe eshte i disponueshem ne te gj ...

                                               

Dynamic Host Configuration Protocol

Dynamic Host Configuration Protocol eshte nje protokol i cili mundeson konfigurimin automatik pajisjeve te lidhura ne rrjetat IP. DHCP eshte i bazuar ne Bootstamp protokolin, me dallimin se DHCP mundeson caktimin automatik te IP adresave si dhe m ...

                                               

EEPROM

EEPROM, akronim i E lectrically E rasable P rogrammable R ead- O nly M emory, eshte nje tip i perdorur tek kompjutarat dhe pajisje te tjera elektronike per te memorizuar sasi te vogla te dhenash qe duhet te mbahen kur hiqet ushqimi. Veprimet e sh ...

                                               

Eipass

EIPASS çertifikimi i kompetencave ne fushen e TIK kualifikon dhe i jep vlere CV-se suaj, duke lehtesuar futjen ne boten akademike dhe ne boten e punes. EIPASS mbeshtet perhapjen e kultures dixhitale dhe principin e LifeLong Learning mbi te cilin ...

                                               

RIP (rrjetat kompjuterike)

Protokolli informativ i routerit ang.: ose RIP, ashtu si me se shpeshti quhet eshte nje nga protokollet me te qendrueshem nga te gjithe protokollet qe perdoren nga routeri.RIP-i dhe nje mori protokollesh tjera si RIP-i jane te bazuar ne nje algor ...

                                               

Emu8086

Emu 8086 eshte emulator i mikroprocesorit 8086 dhe disasembler. Emulatori lejon shkrimin, rregullimin dhe testimin e programeve ne 8086. Gjuha asemblike eshte nje gjuhe e ulet programuese, ku njohuria e mehershme per gjuhet e larta programuese si ...

                                               

EMule

eMule eshte nje program file sharing per kembimin e filmave, programeve, lojrave e gjerave te ngjashme te PC. Perdoret ne Evrope nga nje numer i madh i kembyesve te programeve, filmave, muzikes, lojerave.

                                               

EPROM

EPROM, eshte akronimi i Erasable Programmable Read Only Memory, eshte nje memorie vetem e lexueshme dhe qe mund te fshihet nepermjet rrezeve ultraviolet. Behet fjale per nje evoluim te memories PROM e cila, pasi programohet, nuk mund te jete me n ...

                                               

Fazat e zhvillimit të kompjuterëve

Mekanizmi i pare digjital - abakusi, eshte zbuluar qe ne vitin 3000 para epokes sone, ose edhe me heret. Edhe ne ditet e sotme perdoret me sukses ne shitoret tregtare te Kines, Japonise, Rusise etj. Ky eshte nje mekanizem me sfera, per nga pamja ...

                                               

Firewalls

Firewall ne thelb eshte nje server i cili me funksion gjendet ne mes te kerkeses dhe bazes se te dhenave. Aplikacioni lidhet me firewall data bazen dhe ia dergon query-in si te ishte nje lidhje normale me bazen te dhenave. Firewall data baza e an ...

                                               

Formati i mesazheve të sigurta elektronike S/MIME

S/MIME eshte plotesim i MIME ne aspektin e sigurise, mbeshtetet kryesisht ne teknologjine qe perdoret edhe nga RSA Data Security. S/MIME njesoj si PGP bejne pjese ne IETF standardet. Perderisa PGP-ja kryesisht perdoret per sigurine e e-mail-ave p ...

                                               

GNOME

Gnome: GNU-Desktop kompatibel me sistemin operativ Unix. GNOME G NU N etwork O bject M odel E nvironment eshte nje softuer i lire dhe eshte pjese e projektit GNU, qellimi i te cilit eshte tu afroje perdoruesve dhe zhvilluesve nivelin me te larte ...

                                               

Gopher

Gopher merret si paraardhesi i sherbimit te njohur ne internet World Wide Web ". Ne nderkohe vlera e ketij sherbimi eshte ka rene. Emri Gopher vije nga go for me çka theksohet qellimi i ketij sherbimi per shfletimin e nje numri te madh te dhenave ...

                                               

Gjenerimi i Numrave Random në Kriptografi

Abstrakt Ky material fokusohet ne perdorimin e numrave te rastesishem ne kriptografi, rendesine e ketyre numrave ne kete fushe dhe metodat e gjenerimit te tyre. Dy kategorite kryesore te metodave te gjenerimit te numrave random jane metodat fizik ...

                                               

Hakeri

Haker eshte emri qe i jepet nje personi qe ka njohuri ne programim kompjuterik, Teknologjite e informacionit, Siguri kompjuterike dhe sidomos ne njohjen e kompjuterikes ne te gjitha fushat. Hakeri eshte nje njeri qe merret me perballimin e grishj ...

                                               

Hard disku

Disku i ngurte eshte nje memorizues magnetik i arkivave kompjuterike, i cili i shkruan arkivat binar mbi siperfaqen e nje disku rrotullues. Te dhenat ruhen ne HDD edhe pas largimit te kesaj pjese nga teresia e sistemit kompjuterik. Ekzistojne HDD ...

                                               

Hash funksionet

Hash Funksionet jane funksione matematikore qe perdoren per enkodimin e shenimeve ne Kompjuterike. Keto funksione per dallim nga algoritmet per enkriptim, nuk kane çeles per enkriptim e as per dekriptim. Hash Funksionet mund te themi se jane si r ...

                                               

Hoax

Hoax eshte nje alarm i rrejshem apo nje pseudo-virus. Keta zakonisht perhapen permes e-mail ku pershkruhet se si nje skede zakonisht ne windows eshte virus. Ja edhe disa emra te Hoax te njohur: Anto leboxeur62 Maniak972 Biskai94 Tasilia Phil_boma ...

                                               

Implementimi

Implementimi ose zbatimi paraqet realizimin e nje aplikacioni, apo ekzekutimin e nje plani, ideje, modeli, dizajni, specifikacioni, standardi, algoritmi, apo linje veprimi. Ne shkenca kompjuterike, implementimi paraqet realizimin e nje specifikac ...

                                               

Informatike(lënda)

Me fjalen informate nenkuptohet nje njohuri e cila na bene me dije mbi ndonje dukuri, te dhene apo ndodhi. Informata duhet te jete e saket, ne kohen e duhur, ne vendin e duhur dhe te kushtoj sa me lire. Sot ne boten e besnesit, strategjise dhe zh ...

                                               

Instagram

Instagram eshte nje rrjet social qe mundeson shperndarjen e fotove, marrjen e fotove, aplikimin e filterave digjital mbi to dhe shperndarjen ne rrjete tjera sociale si Facebook e Twitter. Nje mundesi e rendesishme esshte qe fotot kufizohen ne nje ...

                                               

Inxhinieria Softuerike

Inxhinieria softuerike, eshte nje dege e shkencave kompjuterike qe merret me prodhimin, mirembajtjen, testimin dhe permiresimin e programeve te ndryshme informatike. Inxhinieria softuerike eshte term i shpikur ne vitin 1968, ne nje konference shk ...

                                               

IPsec

INTERNET PROTOCOLI SECURITY Apstrakt: Zhvillimi i hovshem i teknologjis dhe teknikave te komunikimit te lemive te ndryshme, e ka bere te komplikuar shkencen mbi sigurine e transferit te dhenave. Sot, numri i shfrytezuesve te ketyre pajisjeve po r ...

                                               

JQuery

jQuery eshte nje librari e javascript-it nder-platforme e projektuar per te lehtesuar skriptimin e client-side te HTML. jQuery eshte libraria me popullore e Javascript-it ne perdorim sot, e instaluar ne mbi 65% te top 10 milion faqeve me trafik m ...

                                               

JSON

JSON, eshte nje format me standard te hapur qe perdor tekst te lexueshem-nga-njeriu per te transferuar objekte te dhenave te perbera nga çifte atribut-vlere. Eshte formati primar i te dhenave qe perdoret ne komunikimin asinkron shfletues/server, ...

                                               

Kali i Trojës (informatikë)

Kali i Trojes eshte nje malware i fshehur ne nje program tjeter i cili pastaj kryen detyren per te cilen eshte derguar. Keshtu qe worm-et ose virus-at, mund te jene Kal i Trojes. Shpeshhere trojanet hapin porta te kompjuterit pa dijen e shfrytezu ...

                                               

Kartela grafike

Karta grafike eshte nje nga paisjet kryesore te kompjutereve modern. Keto karta kane ne brendesi te tyre GPU-ne, ky i fundit eshte shume i ngjashem me CPU por ndryshon ne faktin qe eshte i optimizuar ne kryerjen e operacioneve matematike qe jane ...

                                               

KDE Software Compilation 4

KDE Software Compilation 4 eshte versioni i tanishem i Mjedisit Desktop K. Versioni i pare i kesaj serie u leshua ne 11 janar 2008, kurse versioni me i fundit u leshua ne 29 korrik 2008. Seria re perfshin nje rinovim te komponenteve thelbesore te ...

                                               

Kilobyte

Kilobyte perbehet prej fjales Kilo dhe fjales byte, fjala Kilo perdoret ne shkence dhe simbolizon numrin ne bazen me te cilen punon, ne fuqine e tret dmth nese punojme ne me sistemin dekade kilo e ka kuptimin 10 3 {\displaystyle 10^{3}} = 1000. K ...

                                               

Kjubit

Ne informatiken kuantike kjubiti eshte njesia baze e informacionit. Fjala eshte nje shkurtim i bitit kuantik. Ne ndryshim nga biti klasik ne informatike i cili merr vetem vlerat nje ose zero kubiti mund te marre gjithashtu edhe vlera qe jane nje ...

                                               

Kodet e ngjyrave

Disa ngjyra per tu vendosur ne CSS, ne te cilen sipas standartit interpretohen vetem ngjyrat e rreshtit se pare pa shifren e njohjes. Teksti-Wiki:

                                               

Koherenca READ/WRITE dhe Atomiciteti

Koherenca READ/WRITE dhe Atomiciteti Dy tipare te dobishme per memorien jane koherenca read/write dhe atomiciteti before-orafter. Koherenca read/write nenkupton qe rezultati i operacionit READ i nje celule te emeruar eshte gjithmone i njejte si i ...

                                               

Komerciale

Komerciale nenkupton te gjitha çeshtjet qe rrjedhin nga raportet e natyres komerciale qofte ato te kontraktuara apo te pa kontraktuara. Raportet e natyres komerciale perfshijne por nuk kufizohen me transaksionet si vijon a) ndonje transaksion tre ...

                                               

Kompjuteri analog

Kompjuteret analog jane nje forme e kompjutereve qe perdorin ne menyre fenomenet fizike siç jane: elektriciteti, mekanika, apo sistemet hidraulike per modelin i cili duhet te zgjidhet. Ne keto kompjutera llogaritjet kryhen me ane te nje simulimi ...

                                               

Kompjuteri personal

Kompjuteri personal eshte nje kompjuter, çmimi, madhesia etj. te cilit e bejne ate te perdorshem ne menyre individuale, dhe i cili ka per qellim te operohet ne menyre direkte nga nje perdorues, pa operatore kompjuteresh ndermjetesues. Sot nje PC ...

                                               

Kontrollori

Kontrollor nenkupton personin fizik ose juridik, autoritetin publik, agjencine ose ndonje tjeter entitet qe si i vetem ose se bashku me te tjeret percakton qellimet dhe mjetet e perpunimit te dhenave personale.

                                               

Krakeri

Krakeri eshte emertimi ne fushen e informatikes qe nenkupton: nje person qe ndryshon kodin çelesin e softuerit per tu defryer shpesh ne softuerin e lojerave. nje person qe deperton ne nje sistem kompjuterik pa leje, me qellim per t´a demtuar, per ...

                                               

Krimi kompjuterik

Cybercrime – rreziku i krimit kompjuterik Asete te paprekeshme, te paraqitura ne formate te dhenash, si depozitat e parave, apo oret e punes, jane shenjestrat me te kerkuara per mashtrimet kompiuterike. Bizneset moderne po transferojne dhenien ke ...

                                               

Kujtesa (kompjuter)

Fjala Memorie kompjuteri, Magazinim Kompjuteri i drejtohet nje komponenti, mjeti apo mjeteve per regjistrim te nje kompjuteri, qe mban te dhena digjitale te perdorura per llogaritjen e disa intervaleve te metejshem. Magazinimi i kompjuterit pajis ...

                                               

Kujtesa e brendshme

Elementi bazike i memories gjysmeperquese eshte qelia memorike. Edhe pse egzistojne nje mori e teknologjise elektronike qe perdoren, te gjitha memoriet gjysmeperquese kane perberje te njejte: Ato mund te kene dy gjendje te qendrueshmeose gjysme-t ...