ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 287
                                               

Familje në nevojë sociale

Familje ne nevoje sociale eshte ajo familje, ku njerit ose te dy prinderve ose perkujdesesit tjeter u nevojitet ndihma ne perkujdesjen per femije per shkak te gjendjes se tyre ose gjendjes se femijes ose ne rrethana kur femija eshte duke pesuar d ...

                                               

Këshillimi social

Keshillimi social eshte nje proces sistematik dhe i programuar i ofrimit te informacionit, keshillave dhe udhezimeve me qellim qe te ndihmohet nje individ ose nje familje per te permiresuar rrethanat sociale dhe nder njerezore.

                                               

Ndihma materiale sociale

Ndihma materiale nenkupton sigurimin e parave, strehimit te perkohshem, ushqimit, pageses se shpenzimeve mjekesore, veshmbathjes ose çfaredo nevoje tjeter te domosdoshme materiale urgjente per te cilen nuk ka burim tjeter ne dispozicion

                                               

Nëpunës i shërbimeve sociale

Nepunes i sherbimeve sociale nenkupton nje profesionist te sherbimeve sociale dhe familjare me kualifikim adekuat ne fushe te punes sociale, psikologjise, sociologjise, drejtesise, pedagogjise ose ne ndonje leme tjeter te lidhur ngushte me sherbi ...

                                               

Person në nevojë sociale

Person ne nevoje nenkupton cilindo person qe ka nevoje per sherbime sociale per shkak . te emergjencave ose fatkeqesive te shkaktuara nga natyra apo njeriu . se eshte femije pa perkujdesje prindore . te semundjes mendore . te dhunes ne familje . ...

                                               

Përkujdesja e drejtpërdrejtë sociale

Perkujdesja e drejtperdrejte sociale nenkupton ofrimin e ndihmes ne lidhje me punet e shtepise, kujdesin personal, levizshmerine, komunikimin dhe mbikeqyrjen. Mund te ofrohet ne shtepine e vete personit, ne nje qender te specializuar te qendrimit ...

                                               

Shërbimet sociale dhe familjare

Social services are a range of public services provided by the government, private, profit and non-profit organisations. These public services aim to create more effective organizations, build stronger communities, and promote equality and opport ...

                                               

Dita e Mirësisë Botërore

Dita Boterore e Miresise eshte nje respekt nderkombetar ne 13 nentor. Ajo u prezantua ne vitin 1998 nga Levizja Boterore e Miresise, nje koalicion i OJQ-ve te dashamiresise se kombeve. Eshte verejtur ne shume vende, duke perfshire Kanada, Japoni, ...

                                               

Vullnetarizmi

Vullnetarizmi ose puna vullnetare ne pergjithesi konsiderohet nje aktivitet altruist kur nje individ apo grup ofron sherbime jo per perfitime financiare apo sociale "per nje tjeter person, grup ose organizate". Puna vullnetare eshte gjithashtu e ...

                                               

Bint ʿamm-i

Bint ʿamm -i eshte kusherira paralele patrilaterale, e cila luan nje rol te veçante ne praktiken martesore tradicionale te popullsive semite dhe myslimane duke vlere si nusja ideale. Bint ʿamm -i eshte ose e bija e vellait te babait xhaxhait te n ...

                                               

Poliginia në fenë islame

Ne fene islame poliginia lejohet dhe praktikohet me disa kufizime. Meshkujt myslimane lejohet te praktikojne poliginine dhe te kene me shume se nje grua ne te njejten kohe, gjithsej e shumta kater. Ndersa ne te kundert poliandria nuk lejohet. Ne ...

                                               

Të drejtat e gruas në Islam

Kurani ne njeren ane permban rregulla te veprimit dhe ne anen tjeter jep komente per ekzistimin dhe qenesine. Islami nuk ka qendrim poshterues ndaj femres duke parur parasysh natyren e saj dhe konstitucionin origjinar sepse ne te kaluaren kemi pa ...

                                               

Teutat shqiptare në Botë

Teutat shqiptare ne Bote eshte nje shoqate e lire e femrave krijuese shqiptare ne bote. Kjo shoqate si qender ka nje forum elektronik ne te cilen vezhgohet veprimtaria dhe zhvillimi i femres shqiptare. Kjo liste u krijua me 21 qershor 2001 me ini ...

                                               

Vdekja në Egjiptin e Lashtë

Egjipti duket se kishte per fat te qe Toka e Premtuar e historianeve. Eshte vete klima ajo qe ruan germadhat te kaluares. Prodhimet njerezore, aq te brishta dhe jeteshkurtera sa veshjet dhe papiruset, ruhen ketu prej mijera vjetesh dhe as jane pe ...

                                               

Namazi i Xhenazes

Namazi i te vdekurit ose namazi i xhenazes eshte namazi i cili i falet te vdekurit mysliman pa marre parasyshe se ciles moshe ose gjini i takon. Ky namaz i falet edhe femijes i cili ka deshtuar nga nena shtatzene qe kjo shtatzeni ka kaluar kater ...

                                               

Vajtimi

Vajtimi apo Gjema eshte vajtimi i te vdekurit ne zakonin shqiptar nga nje grua e quajtur vajtojce, ose nje grup grash. Ne Veri te Shqiperise, edhe burrat mund te kendojne. Vajtim i eshte i njohur ne mitologjine shqiptare. Nje nga pjeset me te buk ...

                                               

Vdekshmëria

Vdekshmeria eshte termi i cili perdoret per te treguar numrin e personave te vdekur brenda nje popullsie ne nje hapesire te caktuar. Shkalla e vdekshmerise amenore paraqet numrin e nenave, vdekja te cilave shkaktohet nga komplikacionet gjate shta ...

                                               

Kosta Isaak

Koste Isaak lindi ne Dardhe te Korçes. Ne vitin 1903 ai shkoi ne Misir ku me njehere u lidh me grupet patriotike shqiptare dhe filloi te shkruaje shume artikuj per te ngritur lart moralin e shqiptareve. Shumica e artikujve te tij te saj kohe gjen ...

                                               

Hakif Sheholli

Hakif Sheholli lindi me 27.IX.1947 ne Hertice. Ciklin e ulet te shkolles fillore e filloi ne vitin 1954 dhe mbaroi ne vitin 1958, ndersa klasat e tjera te fillores I kreu ne Podujeve. Shkollen normale e kreu ne Prishtine ne vitin 1967. Ne vitin s ...

                                               

Çmimi i Madh

Kjo faqe ben kthjellimin e titujve qe kane per baze Çmimi i Madh. Nese nje lidhje e brendshme ju solli ketu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen ne fjale qe te ridrejtoje direkt te faqja e duhur. Çmimi i Madh frengjisht Grand Prix mund te shkruhet edh ...

                                               

Çmimi ndërkombëtar el Gadafi për të drejtat e njeriut

Çmimi nderkombetar el Gadafi per te drejtat e njeriut ishte nje çmim vjetor per te drejtat e njeriut, i themeluar nga Kongresi Popullor i Libise, si "borxh dhe mirenjohje ndaj Muamer el Gadafit dhe vleresim per rolin e tij ne themelimin e parimev ...

                                               

Çmimi Pulitzer

Çmimi Pulitzer eshte çmim amerikan per fjalen e shkruar te cilin e ndane Fakulteti i gazetarise Columbia ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes per qdo prill. Çmimin e ka themelue Joseph Pulitzer, gazetar amerikan me prejardhje hungareze. Çmimi i par ...

                                               

Çmimi Pulitzer për vepër letrare

Çmimi Pulitzer per veper letrare ndahet nga viti 1948 per nje veper te arrire nga nje autor amerikan, e deshiruar me nje tematike amerikane. E zevendesuar me Çmimin Pulitzer per roman. Juria letrare njezerit e ndane çmimin nga viti 1974, per vepr ...

                                               

Çmimi Saharov

Çmimi Saharov per lirine e mendimit, i pagezuar sipas disidentit dhe shkencetarit nga Bashkimi Sovjetik Andrej Saharov eshte themeluar ne dhjetor 1988 nga Parlamenti Evropian per te nderuar individet apo organizatat qe i kane kushtuar jeten e tyr ...

                                               

Elise Paschen

Elise Paschen eshte nje poete amerikane. Ajo eshte bashke-themeluese dhe bashke-redaktore e Poetry in Motion, nje program qe vendos postera te poezise ne metro dhe autobuse anembane vendit.

                                               

Turing Award

Çmimi Turing apo ACM A.M. Turing Award eshte nje çmimi vjetor i dhene nga Shoqata per Makineri Kompjuterike per "nje individ te perzgjedhur per kontribute te natyres teknike te bere ne komunitetin e informatikes". Thuhet se "kontributet duhet te ...

                                               

Energjia elektrike në Kosovë

Energjia elektrike ne Kosove mbeshtetet kryesisht ne energjine e prodhuar nga termocentralet dhe ky sektor konsiderohet si nje nga sektoret me potencialin me te madh per zhvillim. Problemet e trasheguara pas lufte ne Kosove dhe periudha e tranzic ...

                                               

Gjeneratori elektrik

Gjenerator elektrik quhet pajisja e cila ka aftesine e ndarjes se ngarkesave me emra te kundert, te cilat grumbullohen ne polet e kesaj pajisjeje. Le te veshtrohet nje gjenerator, me force elektrolevizore E, i lidhur me nje rezistence R. Gjenerat ...

                                               

Gjeneratori trefazor

Qarqet elektrike ose sistemet ne te cilat burimet sinusoidale punojne ne frekuence te njejte, por me faze te ndryshme quhen qarqe polifazore-shumefazore. Nga te gjitha sistemet shumefazore te tensioneve dhe forcave elektromotore me te rendesishme ...

                                               

Ligjet e Kirhofit

Ligjet e Kirkofit kane te bejne me rrymen elektrike dhe ndryshimin e potencialit elektrik, i njohur si tensioni. Ligjet e Kirhofit, se bashku me ligjin e Omit, jane ligjet themelore te cilat perdoren ne teorine e qarqeve elektrike dhe ne elektron ...

                                               

Makina elektrike

Nje makine elektrike eshte nje aparature qe konverton energjine ne tri kategori: gjenerator i cili konverton energjine mekanike ne energji elektrike, motor i cili konverton energjine elektrike ne energji mekanike, dhe transformator i cili nderron ...

                                               

Njehsori Elektrik

Njehsoret Elektrik jane paisje qe shfrytezohen per matjen dhe regjistrimin e energjise elektrike e cila hargjohet gjate punes se paisjeve te ndryshme. Varesisht nga shpenzuesi elektrik njehsoret elektrik mund te jene njefazor dhe trefazor. Puna e ...

                                               

Qarqet me ndërlidhje induktive

Qarqet ne te cilat nje konture ka qene e lidhur me konturen tjeter nepermjet elementeve te qarkut dhe perquesve per lidhje te atilla qe rrymat e njerit konture kane ndikuar ne konturin tjeter quhen qarqe me nderlidhje konduktive. Nese dy konture ...

                                               

Rezistenca specifike

Rezistenca elektrike e nje perçuesi eshte kundershtimi qe i behet levizjes se elektroneve te lira qe krijojne rrymen elektrike ne ate perçues. Secili material ne natyre, ka rezistence te caktuar, qe quhet rezistenca specifike. Varesisht nga vlera ...

                                               

Rezonanca në qarqet elektrike

Rezonanca elektrike eshte dukuria qe ndodh kur frekuenca e nje burimi barazohet me frekuencen vetjake te nje sistemi.Kjo dukuri ne nje qark elektrik ndodh ne nje frekuence te caktuar, te quajtur frekuenca rezonante.Sot nuk mund te gjendet asnje d ...

                                               

Veglat elektrike

Vegla elektrike jane pjese apo kombinime te tyre qe sherbejne per ndertimin e rrjetave te instrumeteve, aparaturave apo makinave e makinerive te ndryshme elektrike. Per dallim nga veglat elektronike, keto pas zhvillimit te elektronikes perdoren v ...

                                               

Anijendërtimtaria

Anijendertimtaria eshte industria e ndertimit te anijeve dhe mjeteve te tjera lundruese. Kjo industri zhvillohet ne objekte te specializuara, te njohura si kantiere detare. Anijendertuesit ndjekin nje profesion te specializuar, qe i ka rrenjet qe ...

                                               

Industria e lehtë

Industria e lehte shprehje treguese per dege te industrise se te mirave si industria e qeramikave te lemuar, industria e qelqit, industria perpunimit te drurit e letres, industria e kartoneve, shtypshkronjat, perpunimi i lekures, industria e kepu ...

                                               

Industria e verës

Kultura e kultivimit te rrushit dhe veres ka nje tradite te gjate ne Kosove. Gjate "diteve te lavdishme" te saj, industria e veres perfitoi nga 9.000 hektar vreshta, i ndare ne dy pronesi; ne pronesi private dhe publike, si dhe kryesisht u perhap ...

                                               

Industrinë e rëndë

Industria e rende ndahet ne disa dege: ne energjetike, xehtari, metalurgji, industri metalo-perpunuese e ndertimtarise dhe industrise se rende kimike. Industria e rende prodhon mjete per prodhimin e metutjeshem te naftes, thengjillit, gazit natyr ...

                                               

Karati

Karat eshte nje njesi matjeje per gamme, stoli, te gureve te çmuar dhe pastertine e metaleve te çmuar. Rrjedh nga greqishtja Keration qe do te thote pesha e imet, e vogel.

                                               

Linja e prodhimit

Linje prodhimi eshte nje grup i operacioneve te njepasnjeshme i vendosur ne nje fabrike ku materialet jane vendosur ne nje proces rafinimi per te prodhuar nje produkt perfundimtar qe eshte i pershtatshem per konsum te metejshem; ose disa komponen ...

                                               

Shenja dalluese

Shenja dalluese nga shume ekonomiste eshte perkufizuar ne menyra te ndryshme, por marre ne pergjithsi keto definicione, shenja dalluese merret se eshte nje simbol grafik apo diçka e ngjashme i cili perfaqeson nje kompani, nje seri prodhimi ose nj ...

                                               

Uzina

Njesi industriale qe prodhon produkte ose mallra te gatshme, duke perdorur procese pune te mekanizuara. Nga pikepamja ekonomike ajo eshte identike me emertimin fabrike. Funksionimi i saj prodhues, ekonomik, financiar kryhet si per çdo ndermarrje ...

                                               

16: 9

Termi 16:9 ne gjuhen e zakonshme mund te kete disa kuptime si 16:9 Filmat artistik te regjistruara ne DVD-se me tekniken Pan & Scan qe mundeson afrimin apo largimin e pikes se fokusuar Zoom prej teknikes standarde HDTV 1.920 per 1.080 gjegjesit 1 ...

                                               

Akumulatori

Akumulatori eshte nje paisje e bazuar ne elemente elektro - kimike, qe sherben si burim i rrymes elektrike. Per dallim nga Bateria, fale rezistences se vogel ne te, akumulatori mund te rimbushet me energji elektrike vazhdimisht.

                                               

Ampermetri

Ampermetri eshte instrumenti qe sherben per matjen e intensitetit te rrymes elektrike. Ne kete instrument shenohet vlera e intensitetit te rrymes qe lejohet te kaloje neper te.

                                               

Barometri i Toriçelit

Ne vitet 1643, nje italian, Evangjelista Toriçeli zbuloi vleren e trysnise se ajrit. Mbushi me zhive nje tub qelqi te graduar te mbyllur nga njera ane. E ktheu permbys duke e mbyllur vrimen me gisht dhe e zhyti ne nje vaske qe permbante zhive. Ku ...

                                               

Bipa

Bipa eshte nje lloj kembore e madhe qe u varret ne qafe kafsheve si:desheve apo ogiçit te dheneve, cjepeve etj. Bipa per te cilen ne disa pjese perdoren edhe emertimet si byqe apo çokane perdoret edhe si instrumen muzikore popullor idiofonik. Ky ...

                                               

Ceefax

Ceefax eshte video teksti i BBC. Sistemi ne fjale eshte bere publik ne tetor te 1972-se. Pas dy viteve 1973-74 te kaluara ne fleta eksperimentuese me 23 shtator 1974 hyne ne perdorim si sistemi i pare i Video testit ne bote me 30 fleta. Ne fillim ...