ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 284
                                               

Mostra

Mostra e njohur ndryshe edhe si shembull, kampion, model ose gjedhe, ne statistikat dhe metodologjine e hulumtimit sasior, eshte nje grupim i individeve, elementeve ose objekteve te mbledhura ose te zgjedhura nga nje popullacion statistikor me nj ...

                                               

Popullacioni statistikor

Popullacioni ne statistike eshte teresia te gjitha njesive qe e perbejne fenomenin te cilin deshirojme ta studiojme. Nje popullacion statistikor mund te jete nje grup i objekteve ekzistuese ose nje grup potencialisht i pafund dhe hipotetik i obje ...

                                               

Sondazhi

Sondazhi eshte nje metode statistikore me ane te ciles vleresohen dhe gjykohen proporcionet e karakteristikave te ndryshme te nje popullate, duke u nisur nga studimi i nje pjese te popullates e quajtur moster. Proporcionet percaktohen me disa ska ...

                                               

Statistika

Statistika eshte shkenca qe studion marrjen, organizimin, analizimin dhe interpretimin e ndryshimeve sasiore ne zhvillimin e shoqerise, te ekonomise, te kultures etj., duke mbledhur te dhena numerore per to, te cilat grupohen e perpunohen me meto ...

                                               

Të dhënat e tërthorta

Te dhenat e terthorta nder te tjera eshte shprehje ne statistike me te cilen nenkuptohen njesia e vargut hapesinore apo individuale e materialit. Tek te dhenat e terthorta, vargu lekundet rreth nje pike kohore ose hapesires te perkufizuara si ele ...

                                               

Inteligjenca artificiale

Inteligjenca artificiale i referohet aftesise se nje kompjuteri per te kryer funksione dhe arsyetime qe aktualisht jane tipike vetem te mendjes njerezore. Shpesh termi i referohet edhe deges se shkences kompjuterike qe ka per qellim krijimin e sa ...

                                               

Minimi i të dhënave

Data mining ose minimi i te dhenave eshte nje nenfushe nderdisiplinore e shkencave kompjuterike. Ky eshte procesi kompjuterik per te zbuluar modele ne grupe te medha te dhenave duke perfshire metoda ne kryqezimin e inteligjences artificiale, te m ...

                                               

Studimet kulturore

Studimet kulturore jane nje fushe e analizes kulturore teorike, politike dhe empirike, e cila perqendrohet ne dinamiken politike te kultures bashkekohore, bazat e saj historike, percaktimin e tipareve, konflikteve dhe kontigjenteve. Hulumtuesit e ...

                                               

Studimi i fëmijës

Pedologjia eshte studimi i sjelljes dhe zhvillimit te femijeve. Pedologjia femijerore nuk njihet zakonisht si nje fushe e veçante e studimit; prandaj, shume specialiste te cilet do te cilesoheshin si pedologe ne vend te kesaj cilesohen si pedagog ...

                                               

Pikëpamja (filozofi)

Ne filozofi, nje pikepamje ose kendveshtrim eshte nje menyre te caktuar ose te deklaruar te shqyrtimit, nje qendrim se si dikush sheh ose mendon per diçka, si ne "nga kendveshtrimi im personal". This figurative usage of the expression as attested ...

                                               

Vetëdija artificiale

Vetedija artificiale, e njohur edhe si vetedija e makinave apo vetedija sintetike, eshte fushe e lidhur me inteligjencen artificiale dhe robotiken kognitive qellimi i se ciles eshte "te definoje ate qe duhet te sintetizohet per te krijuar vetedij ...

                                               

Pabarazia

Pabarazia, nga pikpamja sociale eshte nje diference ne qasje te burimeve sociale te ralla dhe me vlere, burimet duke e kuptuar ne kuptimin me te gjere, perfshirjen te gjitha mundesive te veprimit te njeriut: politike, ekonomike, kulturore, social ...

                                               

Biodemografia

Biodemografia eshte nje dege re e demografise njerezore klasike qe ka te beje me te kuptuarit e percaktuesve plotesues biologjike dhe demografike dhe nderveprimeve midis proceseve te lindjes dhe vdekjes qe formesojne individet, grupet dhe populla ...

                                               

Demografia e Argjentinës

Argjentina eshte shtet i Amerikes Latine. Ajo ne lindje kufizohet me Oqeanin Atlantik, ndersa ne veri-lindje, ne veri dhe ne perendim ka kufij tokesor.

                                               

Demografia e Shteteve - Maroku

Popullsia e Marokut eshte e perbere nga berbere dhe arabe. Berberet kane mbi 5000 vjet qe jetojne ne Marok. Arabet e pushtuan Marokun ne shekullin e shtate dhe ndryshuan perberjen etnike te popullates. Sot shumica e marokeneve jane myslimane. Ne ...

                                               

Dërgesat e emigrantëve

Kriza financiare ka bere qe emigrantet te sjellin me pak te ardhura per familjet e tyre. Duke qene nje faktor i rendesishem ne buxhetet familjare dhe ne zhvillimin e ekonomise, dergesat e emigranteve jane pakesuar me rreth 200 milione euro, duke ...

                                               

Emigrimi

Ne stadin aktual ne vuajme nga mos grumbullimi i te dhenave statistikore per nje sere faktoresh dhe interpretimi dhe perpunimi i tyre bashkekohor, kjo per mungese te bazes se duhur ligjore, bashkerendimit institucional dhe resurset e duhura njere ...

                                               

Fekonditeti

Fekonditeti nenkupton aftesine fiziologjike ose pjellorine potenciale te aktereve ne procesin e perteritjes biologjike te popullsise.

                                               

Jetëgjatësia mesatare

Jetegjatesia mesatare ose shekulli jetesor eshte nje mase statistikore e mesatares ose koha qe pritet te jetoje nje organizem, bazuar ne vitin e lindjes, moshen e tij aktuale dhe faktore te tjere demografike perfshire ketu edhe gjinine. Masa me e ...

                                               

Lista e shteteve sipas popullsisë

United Nations Analytical Report for the 2004 revision of World Population Prospects the analytical report for the 2006 revision is not available online - includes details of methodology and sources used for the population estimates above.

                                               

Lista e shteteve sipas shkallës së vdekshmërisë

Shkalla e vdekshmerise bruto i referohet numrit te vdekjeve gjate nje periudhe te caktuar e pjesetuar me vitet e jetes te personave sipas popullsise per ate periudhe. Ajo shprehet si numri i vdekjeve per 1000 banore ‰. Lista e pare eshte e bazuar ...

                                               

Migrimet

Migrimet paraqet çdo nderrim te vendbanimit te personave ose grupe te medha apo te vogla te njerezve. Dallojme dy lloje te migrimeve: 2. Imigrimi - ardhja e popullsise ne nje vend te caktuar brenda shtetit. 1. Emigrimi - paraqet shkuarjen e popul ...

                                               

Mortaliteti

Mortaliteti paraqet numrin te vdekurve ne krahasim me numrin e pergjithshem te popullsise. Mortalitei eshte dukuri negative dhe ndikon ne zvogelimin e numrit te pergjithshem te popullsise, per dallim nga nataliteti, ku ka pikepamje pro dhe contra ...

                                               

Moshnimi demografik

Moshenimi demografik paraqet procesin e shtimit te popullsise se vjeter ne popullsine e pergjithshme. Ne pajtim me definicionin, forca e ketij procesi matet, para se gjithash, me kofecientin e moshesise. Mirepo, nocionin moshnim te popullsise shp ...

                                               

Shpopullimi

Shpopullimi nenkupton nje zvogelim te popullsise se nje krahine, vendbanmi, apo shteti per shkak te shtimit te ulet natyror, pra nataliteti eshte ne shkalle me te ulet se mortaliteti ne ate shoqeri, per shkak te shpernguljes se madhe te popullit ...

                                               

Shtëpia e pleqve

Shtepia e pleqve eshte qender e strehimit per te moshuarit e pa afte per te jetuar te vetmuar apo qe nuk kane mbikeqyrje nga te afermit e tyre, perpos institucioneve shteterore.

                                               

Tomas Robert Maltus

Tomas Robert Maltus, prift, demograf dhe ekonomist anglez, i popullarizuar me vepren" Essay on the principe of Population” Mbi parimet e popullates”, te botuar ne vitin 1798 ne Londer, lindshmerine dhe popullsine ne pergjithesi i konsideronte mad ...

                                               

Tranzicioni demografik

Teoria e trnzicionit demografik shqyrton procesin e zhvillimit te popullsise neper etapa te caktuara te zhvillimit shoqeror-ekonomik, duke u bazuar ne pergjithesimin e fakteve empirike te ndryshimit te komponenteve te levizjes natyrore te populls ...

                                               

Ati

Ate, i ati ose baba/i eshte prindi mashkull i femijes. Perveç lidhjeve prinderore te nje babai me femijet e tij, ai mund te kete marredhenie prinderore, ligjore dhe shoqerore ashtu si edhe disa te drejta dhe detyrime. Nje baba adoptues eshte nje ...

                                               

Bashkëshorte

Bashkeshorte ne nje marredhenie martesore quhet partneri i gjinise femerore ose gruaja. Termi perdoret edhe ndaj nje gruaje e cila eshte ndare nga partneri i saj dhe per nje grua te tille ky term pushon se aplikuari vetem kur martesa e saj ka mba ...

                                               

Bashkëshorti

Bashkeshorti ne nje marredhenie martesore quhet partneri i gjinise mashkullore ose burri. Te drejtat dhe detyrimet e burrit ndaj bashkeshortes se tij ashtu si edhe statusi i tij ne bashkesi dhe perpara ligjit, ndryshojne midis kulturave te ndrysh ...

                                               

Bija

Bija eshte nje pasardhese femer - nje vajze apo grua ne raport me prinderit e saj. Bija eshte edhe gjendja te qenit vajza e dikujt. Homologu mashkull eshte nje biri. Ne menyre analoge emri perdoret ne disa zona per te treguar marredheniet midis g ...

                                               

Biri

Biri eshte nje pasardhes mashkull; nje djale apo burre ne raport me prinderit e tij. Homologu i tij i gjinise femerore eshte bija. Nga nje kendveshtrim biologjik, i biri perben nje te aferm te shkalles se pare.

                                               

Çelajt

Familja Çela dhe fisi Çela, prej gati tre shekujsh e gjysem njihet si autoktone ne Gusmar te Kurveleshit, banues te lagjes me te hershme Pargjin. Te paret e saj, jane marre kryesisht me blegtori, si burim jetese, dhe me bujqesi. Kane qene pjeseta ...

                                               

Daja

Daje eshte apo quhet personi i cili eshte vellai i nenes, pra qe eshte ne lidhje gjaku me personin daje i te cilit eshte. Nganjehere termi daje, ne gjuhen e folur, ne shenje respekti perdoret edhe per nje person te veçante te gjinise mashkullore, ...

                                               

Ëma

E ema ose Nena eshte prindi femer i nje ose disa femijeve. Nenat jane gra te cilat kujdesen per femijet e tyre, te cilet mund te jene ose te mos jene pasardhesit e tyre biologjike. Keshtu, ne varesi te kontekstit, grate mund te konsiderohen nena ...

                                               

Mbesa dhe nipi

Mbese quhet vajza e djalit ose e vajzes e po ashtu me kete emer quhet edhe vajza e vellait ose e motres. Nip nipi quhet djali i djalit ose i vajzes e po ashtu me kete emer quhet edhe djali i vellait ose i motres.

                                               

Motër

Moter ose Motra eshte vajza kundrejt femijeve te tjere me prinder te njejte ose me baba a me nene te njejte. Edhe pse termi zakonisht i referohet marredhenieve te cilat kane vetem lidhje gjaku ose gjenetike, njejte si edhe fjala vella, nganjehere ...

                                               

Tezja

Tezja eshte nje femer e cila perndryshe eshte motra e nenes se nje personi te caktuar. Tezja i takon brezit te dyte te afersise biologjike me nje afersi gjenetike prej 25%. Ndryshe quhet edhe motermema. Ne disa mese tona, djali i tezes zakonisht ...

                                               

Vëllai

Vellau ose Vellai eshte djali kundrejt femijeve te tjere te cilet zakonisht kane prinder te njejte. Vella quhet edhe vellai i gjetur i cili ne fakt eshte vella vetem nga nena ose vetem nga babai. Edhe pse termi zakonisht i referohet marredhenieve ...

                                               

Evrenozët

Evrenozet ishin familje komandantesh ushtarake osmane, veprimtaria te cileve lidhet ngushte me pushtimin e Shqiperise. Evrenoz Beu luajti rol te rendesishem ne pushtimin e Ballkanit prej osmaneve gjate fundit te shek. XIV dhe fillimit te shek. XV ...

                                               

Infrastruktura

Infrastruktura nenkupton çdo objekt fizik dhe sistem qe drejtperdrejte ose terthorazi ofron sherbime ose gjera me vlere ne interes te publikut te pergjithshem.

                                               

Projekt Infrastrukture

Projekt Infrastrukture nenkupton dizajnimin, ndertimin, zhvillimin dhe veprimin e nje infrastrukture te re ose rehabilitimin, modernizimin, zgjerimin ose veprimin e nje infrastrukture ekzistuese.

                                               

BUILD Developer Event

BUILD eshte nje konference qe organizohet nga Microsoft me qellim promovimin dhe afrimin e zhvilluesve te rrjetit duke perdorur produktet e tyre si Windows, Windows Phone, Windows Azure dhe teknologji te tjera te Microsoft. E para u mbajt ne viti ...

                                               

FOSDEM

FOSDEM eshte nje event i lire, vullnetar dhe jo komercial i organizuar nga komuniteti per komunitetin, me qellim qe te behet nje vend takimi per zhvilluesit e programeve me burim te hapur. Akronimi FOSDEM eshte shkurtimi per "(Free and Open sourc ...

                                               

Konferenca kërkimore Guha

Guha Hulumtimit te Konferences eshte nje shoqeri profesionistesh e ngritur nga dijetaret indiane per te zhvilluar fushen e Biokimise. Ajo eshte themeluar ne vitin 1960, dhe eshte quajtur me emrin e Bires Chandra Guha. Kater takimet e para te GRC ...

                                               

OSCAL

OSCAL eshte nje konference vjetore qe organizohet ne Shqiperi, per te promovuar programet me kod te hapur, kulturen me fryme te lire dhe njohurine e hapur, nje levizje globale e cila ka nisur rreth 25 vjet me pare. OSCAL konsiderohet si nje nga k ...

                                               

Marrëdhënie e afërt

Marredhenie e afert - nenkupton marredhenien mes dy personave: te cilet jane ne vije te gjakut ne vije te drejte gjere ne pakufi, ne vije te terthorte deri ne shkallen e katert dhe ne gjini te krushqise deri ne shkallen e dyte.

                                               

Personi zyrtar i lartë

Personi zyrtar i larte - nenkupton Presidentin, Kryeministrin, Kryetarin dhe deputetet e Kuvendit, ministrat, sekretaret e qeverise, sekretaret permanente, drejtoret e zyrave brenda ministrive gjyqtaret dhe prokuroret si dhe zyrtaret e larte nder ...

                                               

Përparësi personale

Perparesi personale - nenkupton arritjen e ndonje perftimi material ose jo material ne formen se drejtes apo perparesise qe nuk i takon ketij personi si dhe dhenia e kesaj perparesie nje pale tjeter.