ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 28
                                               

Dhia e Dukatit

Dhia e Dukatit eshte nje race autoktone e dhive e cila mbareshtohet ne zonat jugore te Shqiperise, ne rajonin perreth Dukatit dhe Gadishullit te Karaburunit, ne jug te Vlores.

                                               

Dhia e Hasit

Dhia e Hasit eshte race tipike autoktone e dhive e cila shtrihet ne zonen e veriut te Shqiperise si dhe ne nje pjese te Kosoves. Eshte e perhapur ne trevat e Qarkut te Kukesit, perfshire rrethet e Kukesit, Hasit, Tropojes, deri ne zonen e thelle ...

                                               

Gjedhët

Gjedhet perfshin nje grup bagetish prej 10 gjinive te kafsheve barngrenese te mesem dhe te medhenj, duke perfshire ne kete grup lopet, bizonet, buallin afrikan, buallicat, si dhe antilopat brire-spirale.

                                               

Kali i egër

Kali i eger Equus ferus eshte nje specie e gjinise Equus, e cila perfshin si nenllojin e kalit modern te zbutur Equus ferus caballus bashke me tarpanin e pashkelur Equus ferus ferus, tashme i zhdukur si dhe kali Przewalski Equusi lloj i rrezikuar ...

                                               

Kau

Kau i njohur edhe si dem, demi, eshte nje kafshe shtepiake dythundrake e ripertypese, qe mbahet per mbareshtim te llojit, per te leruar token, per te terhequr qerren etj. Kau ose demi ēshte i perhapur dhe mbareshtohet ne vendet e Ballkanit, Evrop ...

                                               

Mbarështimi i dhive

Mbareshtimi i dhive perfshin rritjen dhe mbareshtimin e dhive shtepiake si nje dege e blegtorise. Njerezit merren me rritjen e dhive kryesisht per mishin, qumeshtin, fibrat dhe lekurat e tyre. Blegtoria e dhive mund te jete shume e pershtatshme p ...

                                               

Mbarështimi i kuajve

Mbareshtimi i kuajve paraqet riprodhimin dhe rritjen e kuajve, si nje proces posaçerisht i drejtuar nga njeriu i mbareshtimit selektiv te kuajve dhe sidomos i racave te pastra te tyre. Çiftezimet e planifikuara mund te perdoren per te kultivuar d ...

                                               

Pramenka

Pramenka eshte race autoktone e deleve ne Ballkan. Prejardhja e saj pretendohet te jete nga Bosnja dhe Hercegovina, megjithese kjo ende eshte diskutabile. Sot kjo race eshte perhapur pothuajse ne te gjitha vendet ballkanike. Si rezultat i kryqezi ...

                                               

Raca Balusha

Raca Balusha emrin e ka marre sepse ka koke te zeze dhe te mbuluar me lesh te zi, ndersa, pjesa tjeter e trupit dhe e kembeve e mbuluar me lesh te bardhe.

                                               

Raca Bardhoka

Raca e deleve Bardhoka ose Delja e Bardhe e Dukagjinit eshte nje race autoktone e deleve e cila mbareshtohet per. Kjo eshte nje race delesh e perhapur me se shumti ne Kosove dhe pjeserisht ne Malin e Zi dhe Shqiperi. Bardhoka i eshte pershtatur t ...

                                               

Shkurtëza japoneze

Shkurteza japoneze, eshte nje specie e vjeter e shkurtezave e cila gjendet ne Azine Juglindore. Fillimisht i konsideruar si nje nenlloj i shkurtezes se zakonshme, ajo u kategorizua si specie ne vete vetem ne vitin 1983. Shkurteza japoneze ka luaj ...

                                               

Shpendaria

Shpezetaria eshte nje dege e blegtorise e cila merret me procesin e rritjes se zogjve te tille si: pulat, rosat, gjeldeti dhe patat me qellim te prodhimit te mishit apo vezeve per ushqim. Shpendet te cilat mbareshtohen me se shumti jane pulat me ...

                                               

Shpezët

Shpezet jane kafshe shtepiake zogje te cilat mbahen nga njerezit per vezet, mishin apo puplat e tyre. Keta zogje jane anetare tipik te rendit Galloanserae, Galliformes. Shpezet, gjithashtu, perfshijne edhe zogjte te cilet vriten per shkak te mish ...

                                               

Ushqimet për kafshë

Ushqimet per kafshe jane lendet e ndryshme me prejardhje bimore ose shtazore ne gjendjen e tyre natyrale, te fresketa ose te konservuara, prodhimet qe rrjedhin prej perpunimit industrial te tyre, substancat organike dhe inorganike qe permbajne os ...

                                               

Bletaria

Bletaria eshte disipline e cila merret me rritjen dhe kultivimin e kolonive te bleteve te mjaltit, zakonisht ne koshere te punuara nga njerezit. Nje bletar mban blete me qellim qe prej tyre te mbledhe mjaltin dhe produktet e tjera qe prodhojne ko ...

                                               

Dita kombëtare e vajit të ullirit shqiptar

25 maj eshte Dita kombetare e vajit te ullirit shqiptar. Ne kete dite organizohet ne Tirane konkurs nga prodhues te vajit te ullirit ekstra te virgjer 100% shqiptar. Konkursin e organizon shoqata e vajit te ullirit na bashkepunim me klubin e shef ...

                                               

Drithi

Drithi ose dritherat quhet prodhimi qe japin te lashtat dhe misri. Njihen kryesisht si "Bime barishtore njevjeçare qe bejne kokrra te grumbulluara ne kalli, te cilat sherbejne si ushqim per njerezit e per kafshet".

                                               

Ekonomia bujqësore

Ekonomia bujqesore eshte veprimtari ekonomike ne te cilen fitohen produkte finale me origjine bimore dhe shtazore. Rensia e bujqesise qendron ne ate se ajo siguron ushqimin e popullsise, siguron lende te pare, shume dege te industrise, kushtezon ...

                                               

Hortikultura: vështrim enciklopedik

Hortikultura: veshtrim enciklopedik eshte nje liber i botuar ne vitin 2017 nga Akademia e Shkencave e Shqiperise me autore Nazim Gruden dhe Andrea Shundin.

                                               

Kantina Arbëri

Kantina Arberi e filloi aktivitetin e saj ne vitin 2003 ne Mirdite. E veçanta e prodhimit eshte varieteti i rrushit autokton shqiptar Kallmeti. Ky rrush prodhohet ne nje zone shume te njohur per vreshtat dhe traditen e veres shqiptare. E prodhuar ...

                                               

Kantina Kokomani

Kantina "Kokomani Vineyard" ndodhet ne zonen kodrinore te Shqiperise Qendrore ne fshatin Eminas i Vogel ne kufi me fshatin Shesh ne komunen Ndroq nga ku ka origjinen varieteti i njohur i rrushit Shesh. Ideja per ndertimin e kantines i ka bazat ne ...

                                               

Kosa

Kosa eshte nje mjet metalik me nje bisht druri i cili perdoret per punet bujqesore, per te kositur barin ne livadhe, fusha, kullosa dhe dritherat neper ara.

                                               

Parmenda

Parmenda eshte vegel bujqesore qe sherben per levrimin e tokes dhe pregatitjen e saj per te mbjellur kulturat bujqesore. Parmenda ose pllugu fjale me origjine prusiane-gjermane terhiqeshin edhe nga njerezit pastaj nga kafshet qete ose kuajt etj. ...

                                               

Politika Agrare

Politika agrare ose ne zhargonin popullor njihet edhe si politik bujqesor eshte nje spekter i veçante ne ekonomi respektivisht nje politik permbajtjesore. Kjo politik mund te ndahet ne dy aspekte zhvillimore ne at agraro-bujqesore dhe agraro-bleg ...

                                               

Prodhimet organike

Prodhimtaria organike eshte veprimtari nepermjet te ciles vije deri tek produktet ushqyese nga shtazet apo bimet e kultivuara pa ndihmen e substancave kimike te krijuara ne labore. Ky artikull ne lidhje me biologjine eshte i cunguar. Ndihmoni dhe ...

                                               

Rashqela

Rrashqela, rashtjelli ose dhembesi eshte nje vegel e thjeshte bujqesore me dhembe te drunjet ose metalike dhe me nje bisht qe sherben per perdorim ne kopshtari, hortikulture e pune te tjera bujqesore, me qellim te mbledhjes ose grumbullimit te ba ...

                                               

Rregullimi i tokës bujqësore

Rregullimi i tokes bujqesore eshte ndermarrja e masave dhe veprimeve ne kompletimin e ngastrave ne posedim dhe rregullimin territorial te tokave bujqesore me qellim te rritjes se shfrytezimit efektiv dhe te permiresuar te tokes bujqesore.

                                               

Sfurku

Sfurk e i cili ndryshe quhet edhe tfurk ose fturk, eshte nje vegel bujqesore prej druri a prej hekuri, me nje bisht ose dorez te gjate dhe me dy deri kater dhembe te gjate druri apo metali, qe perdoret per te mbledhur a per te ngritur barin, sane ...

                                               

Sistem i ujitjes

Sistem i ujitjes nenkupton nje kompleks te objekteve hidroteknike te cilat sherbejne per qellime te ujitjes dhe nevoja te tjera, te nje territori te caktuar.

                                               

Shoqata e Bujqësisë Organike

Shoqata e Bujqesise Organike eshte shoqate e fermereve shqiptar. Shoqata e Bujqesise Organike eshte themeluar me 13 qershor 1997 me iniciativen e nje grupi te perbere nga 22 specialist te bujqesise dhe blektorise. SHBO ka keshillin e saj i cili k ...

                                               

Shoqata ujitëse

Shoqata ujitese, nenkupton bashkimin e organizuar te fermereve me qellim te perdorimit te ujit per ujitje, shfrytezimin dhe menaxhimin e objekteve te dhena ne shfrytezim.

                                               

Toka bujqësore

Toke bujqesore eshte toka e shfrytezuar per kultivimin e kulturave bujqesore: are, kopsht, pemishte, vresht, livadh, kullote, hurdhe peshku dhe moçal, si dhe tokat tjera qe nuk jane ne shfrytezim per qellime bujqesore, por qe shfrytezimi optimal ...

                                               

Vreshta dhe Kantina Shqiptare

Vreshta dhe Kantina Shqiptare me autor Andrea Shundi eshte nje Album i ilustruar me foto me ngjyra ku paraqiten 52 vreshta dhe kantina te shquara ne Shqiperi e Kosove dhe ne troje shqiptare te Maqedonise e Malit te Zi me te gjithe treguesit tekni ...

                                               

Vreshtaria

Vreshtaria ose Vitikultura eshte e disipline shkencore, e bujqesise e cila merret me studimin, kultivimin dhe Prodhimin e rrushit. Ajo gjithashtu perfshin kultivimin e llojeve te tjera te bimeve te gjinise se hardhive te rrushit, hibrideve te tyr ...

                                               

Abuzimi

Abuzimi eshte akt, veprim apo shprehje qe kalohet ne masa, perdoret pa vend e pa qene nevoja ne krahasim me ate qe eshte normale dhe e zakonshme. Me fjale te tjera abuzimi nenkupton shperdorim te drejtave dhe lirive te tjetrit. Ne nje gjendje te ...

                                               

Aktet juridike

Akti juridik eshte akt psiqik qe paraqet nxerrjen e nje vendimi qe permban nje norme, rregull mbi sjelljen apo kushtin per aplikimin e nje norme tjeter. Aktet juridike jane pjese e rendit juridik, me to krijohet dhe aplikohet e drejta. Organet sh ...

                                               

Arrestimi

Arrestimi eshte term juridike qe perdore per te emertuar veprimin e heqjes se lirise se personave te akuzuar per vepra penale apo krim. Per dallim nga burgimi, me arrestim nenkuptohet kapja e personit dhe mbajtja e tij per nje kohe deri sa hetime ...

                                               

Autori ekzekutiv

Autori ekzekutiv eshte term i perdorur per te treguar mbajtesin e disa apo te gjitha te drejtave mbi krijimtari artistike si p.sh.m. Ndryshe nga autori i mirefillte, autori ekzekutiv nuk do te thote te jete krijuesi i vertete vepres, por ai zoter ...

                                               

De jure

De jure eshte nje thenie latine e cila nenkupton: "me ligj" dhe perdoret mbi te gjitha per çeshtje qe kane te bejne me ligjin, qeverine ose teknikat, ndryshe nga thenia de facto e cila nenkupton: "ne fakt". Per shembull, quhet "standarde de jure" ...

                                               

Dëftimi

Deftimi eshte veprim nepermjet te cilit behet tregimi, kallezimi per diçka apo shfaqja, dukja e gjesendit. Ne literature, deftimi perdoret per te treguar per nje ngjarje, nje send, apo nje burim qe e verteton pohimin e shfaqur.

                                               

Dënimi me vdekje

Denimi me vdekje eshte denim i cili jepet nga Gjygjetari dhe konsiston ne ekzekutimin te denuarit. Aplikimi i denimit me vdekje daton qysh prej shekullit XVIII p.e.s. Se pari eshte perdorur ne Kodin e Mbretit Hamurabi te Babilonise, ku caktohej d ...

                                               

Dëshmi e aftësisë profesionale

Deshmi e aftesise profesionale eshte nje vertetim ose çertifikate qe verteton, se personi i cili e zoteron ate eshte i afte dhe si rrjedhoje ka te drejte te kryej nje lloj pune te percaktuar ne deshmi.

                                               

Dëshmi penaliteti

Deshmi penaliteti eshte nje vertetim i gjendjes gjyqesore, qe Ministria e Drejtesise leshon si vertetim pas aplikimit te bere me pare ne Posten Shqiptare. Zakonisht keto deshmi u leshohen personave te ish-denuar me pare penalisht, por edhe per pa ...

                                               

Dispozicion

Dispozicioni paraqet pjesen qendrore te normes juridike, brendia e saj permban urdherim qe i drejtohet subjektit per nje sjellje te caktuar. Urdhri i shprehur ne dispozicion ka karakter kushtezues relativ, dmth i mundeson subjektit te zgjedh mes ...

                                               

Divorci

Divorci, i njohur gjithashtu si shperberja e marteses, eshte procesi i nderprerjes se marteses ose bashkimit martesor. Kjo zakonisht perfshin anullimin ose riorganizimin e detyrave ligjore dhe pergjegjesive te marteses, duke shperndare keshtu lid ...

                                               

Drejtësia Kushtetuese

Drejtesia Kushtetuese eshte nje nocion per te shprehur institucionet dhe teknikat nepermjet te cilave sigurohet supremacia e kushtetutes. Thelbi i kesaj eshte garantimi i realitetit kushtetues. Sipas nje perkufizimi tjeter drejtesia kushtetuese e ...

                                               

Drejtësia në Islam

Drejtesia ne Islam eshte nje kerkese e drejte per drejte nga Krijuesi i gjithe njerezise, All-llahu. Permes ajeteve Kuranore Zoti na urdheron te jemi te drejte. Drejtesia e vertete, e pershkruar ne Kuran, udhezon njeriun qe te sillet me drejtesi, ...

                                               

Drejtësia Tranzicionale

Drejtesia Tranzicionale, nje fushe qe studion si te merremi me te shkuaren e shkeljes se te drejtave te njeriut ne shoqerite ne tranzicion, eshte vendosur ne qender te perpjekjeve per demokratizim nga organizatat nderkombetare sepse mund te funks ...

                                               

E drejta agrare e Shqipërisë

E drejta agrare e Shqiperise Studim ligjor me Autore: Prof. Dr. Paskal Haxhi & Master Evin Haxhi. Shtepia botuese "Albin", viti i botimit 2008. Faqet e librit 200. ISBN 99927-51-82-7

                                               

E drejta civile

E drejta private eshte nje fushe se drejtes, e cila i rregullon marredheniet e subjekteve te drejtesise ligjerisht te barabarte ne mes vete. Emertimi e drejte civile ose e drejte qytetare perdoren shpesh si sinonim per te drejten private, por ne ...