ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 267
                                               

Energjia kimike

Energjia kimike eshte potenciali qe nje substance kimike t’i nenshtrohet nje reaksioni kimik per t’u shnderruar ne substanca te tjera. Shembujt perfshijne bateri, ushqim, benzine, etj. Ushqimi na jep energjine e nevojshme per te cilen ka nevoje q ...

                                               

Enzima

Enzimat jane proteina qe funksionojne si katalizatore, qe do te thote se jane substanca qe kane vetine te shtojne shpejtesine e reaksioneve kimike pa u shnderruar. Ne fakt, ato mbeten te pandryshuara ne fund te reaksionit ne te cilin kane marre p ...

                                               

Esteret

Esteret jane perberje kimike qe perftohen nga reagimi i nje oskiacidi me nje perberje hidroksile si nje alkool ose fenol. Esteret jane ne pergjithesi te prejardhur nga nje acid inorganik ose acid organik ku te pakten nje grup OH hidroksil zevende ...

                                               

Etanoli

Etanoli gjithashtu i quajtur edhe alkool etilik, alkool i paster, perdoret si pije alkoolike, eshte substance e paqendrueshme, e djegshme, e pangjyre, ne gjendje agregate te lengshme. Etanoli eshte nje psikoaktiv si droga, me i njohur si lloji i ...

                                               

Fenolet

Fenolet jane derivate te hidrokarbureve aromatike tek te cilat grupi funksionar hidroksil –OH lidhet drejtpersedrejti me atomet e karbonit te unazes se areneve. Fenolet dallohen prej alkoolve, si nga metodat e perfitimit, ashtu edhe ne disa veçor ...

                                               

Fjalor i termave në kimi

Struktura e Kekuleut - paraqitje me vijeza te çifteve elektronike ndermjet atomeve ne molekule. Struktura paresore - paraqitje e renditjes se aminoacideve ne vargun e proteines. Struktura dytesore - paraqitje e vendosjes hapesinore te vargut te n ...

                                               

Glutine

Glutine ne vetvete nuk ekziston si substance por krijohet gjate pergatitjes se brumit si pasoje e prezences se ujit dhe energjise qe ushtrohet nga ai gjate punimit te brumit. Ne miell gjenden dy substanca te cilat gjate kesaj pune bashkohen dhe j ...

                                               

Grafiti

Grafiti eshte modifikim i karbonit me ngjyre te zeze, eshte i bute, me shkelqim metalik, eshte percjelles i mire i nxehtesise dhe i elektricetetit. Ka dendesi 2.25 g/cm kub. Te grafiti çdo atomit i karbonit eshte lidhur me 3 atome tjera te karbon ...

                                               

Historia e kimisë

Historia e kimise perfaqeson nje hapesire kohore prej historise antike e deri me sot. Ajo eshte zhvilluar bashke me njeriun. Fjala kimi per here te pare eshte perdorur nga egjiptianet e lashte. Ky emer rrjedh nga fjala "hem" siç eshte quajtur Egj ...

                                               

IUPAC

Bashkimi nderkombetar i kimise se paster dhe se aplikuar IUPAC lexim.ang aɪjuːpæk ose ay-yoo-pec eshte organizate joqeveritare per avancimin e kimise e krijuar ne 1919. Anetaret e saj jane shoqerite kombetare kimise. Eshte i njohur autoriteti i t ...

                                               

Izomeri

Izomeri eshte dukuri e paraqitjes se dy apo me shume komponimeve me te njejten formule molekulare, por me formule te ndryshme strukturore. Izomeret kane perberje kimike dhe mase molekulare te njejte, por veti fizike te ndryshme. Izomeret ndahen n ...

                                               

Izotopi

Izotopet jane atome te cilat kane numer te njejte atomik Z por qe ndryshojne sipas numrit te mases A quhen IZOTOPE Atomi perbehet nga berthama kompakte me nje numer Z {\displaystyle Z} te protoneve me ngarkese elektrike pozitive numri atomik dhe ...

                                               

Jometali

Jometalet gjenden ne anen e djathe te sistemit periodik dhe ndodhen ne tri gjendjet agregate: te ngurte, te lenget dhe te gazte. Jometalet nuk jane percjelles te mire as te nxehtesise as te elektricitetit perpos karbonit, i cili kur eshte grafit ...

                                               

Joni

Nje jon eshte nje atom ose nje molekule ne te cilin numri i plote i elektroneve nuk eshte i barabarte me numrin e plote te protoneve, duke i dhene atomit ose molekules ngarkese elektrike pozitive ose negative. Jonet mund te krijohen, me menyra ki ...

                                               

Kafeina

Kafeina eshte lende e veçante qe gjendet ne kokrrat e kafese ne disa bime te tjera dhe qe ka veti nxitese per sistemin nervor, per zemren, per qarkullimin e gjakut etj. Kafeina eshte e perhapur 1.9% ne çaj dhe 1.2% ne kafe. Edhe ky alkaloid ekstr ...

                                               

Karboni 14

Karboni 14, 14 C, ose radiokarboni, eshte nje izotop radioaktiv i karbonit i zbuluar me 27 shkurt 1940 nga Martin Kamen dhe Sam Ruben. Berthama e tij atomike permban 6 protone dhe 8 neutrone. Prania e tij ne lendet organike ne formen e radiokarbo ...

                                               

Katabolizmi

Me katabolizem nenkuptojme te gjitha reaksionet kimike ne qelize, te cilat shperbejne materiet e perbera ne ato te thjeshta dhe lirohet energjia. Gjate procesit te katabolizmit gjithmone lirohet energjia. Ky artikull nga Kimia eshte i cunguar. Ti ...

                                               

Kauçuku

Kauçuku eshte lende e perkulshme, e cila nxirret nga nje leng i trashe veshtullor, qe kullon nga trungu i disa drureve tropikale ose nxirret ne menyre artificiale nga perpunimi i naftes apo qymyrgurit dhe perdoret gjeresisht per prodhimin e gomes ...

                                               

Kodeina

Kodeina eshte derivat i opiumit i perdorur per te trajtuar dhimbjen, si ilaç per kollen dhe diarrene. Zakonisht perdoret per te trajtuar shkalle te lehte dhe te moderuar te dhimbjes. Ndikim me te madh arrin kur te kombinohen me paracetamol ose me ...

                                               

Kimia farmaceutike

Kimia mjekesore dhe kimia farmaceutike jane disiplina te kimise, sidomos kimise organike sintetike, farmakologjise dhe specializimeve te ndryshme biologjike, te cilat jane te perfshire ne dizajnin, sintezen kimike dhe zhvillimin per tregun e agje ...

                                               

Kimia inorganike

Kimia inorganike eshte dege e kimise e cila merret me studimin e elementeve kimike, si perhapjen e tyre ne natyre, vetite fiziko-kimike, menyren e perfitimit te tyre, komponimet inorganike dhe perdorimin e tyre. Komponimet inorganike jane: okside ...

                                               

Kimia makromolekulare

Themelues i kimise makromolekulare eshte kimisti gjerman Hermann Staudinger, qe ne vitin 1917 deklaroi se perberjet kimike shumemolekulare perbehen nga molekula te lidhura ne menyre kovalente. Ne vitin 1920 Staudinger botoi nje artikull ne revist ...

                                               

Kripërat

Kriperat jane komponime kryesisht elektrokovalente. Kur ndodhen ne gjendje te ngurte, joni eshte i radhitur ne rrjete kristalore. Ne gjendjen e shkrire dhe kur treten ne uje e percojne rrymen elektrike. Per nga perberja e tyre mund te jene: kripe ...

                                               

Kristalet

Kristalet jane trupa te rregullt gjeometrik te kufizuar me siperfaqe te rrafsheta. Studimi shkencor i kristaleve dhe formimi i kristaleve njihet si kristalografi. Procesi i formimit kristal nepermjet mekanizmave te rritjes se kristaleve quhet kri ...

                                               

Lidhja e Hidrogjenit

Atomi i Hidrogjenit ne shtresen e vet elektronike ka vetem nje elektron, dhe logjikisht duhet pritur qe ai mund te lidhet edhe me nje atom tjeter te ngjashem permes lidhjes kovalente. Mirepo, ka raste kur atomi i Hidrogjenit krijon lidhje me shum ...

                                               

Lidhja hidrogjenore

Lidhja Hidrogjenore eshte terheqje elektrostatike midis atomit te Hidrogjenit te njeres molekule dhe atomit me elektronegativitet te larte te molekules tjeter. Lidhja hidrogjenore midis molekulave te ujit kushtezon rritjen e forcave te kohezionit ...

                                               

Lidhja jonike

Lidhja jonike eshte terheqje elektrostatike e joneve me ngarkesa te kunderta. Pra kur nje metal vepron me nje jometal, elketronet kalojne nga atomet e metalit tek atomet e jometalit dhe formohen nje komponim jonik Pra Lidhjet jonike jane lidhje t ...

                                               

Lidhja kimike

Lidhja kimike - kur atomet kombinohen njeri me tjetrin, krijohen si rrjedhim i rishperndarjes se elektroneve. Kemi tri lloje themelore te lidhjeve kimike: lidhja jonike, lidhja kovalente, lidhja metalike. 1.Lidhja jonike perftohet kur elektronet ...

                                               

Lidhja kovalente

Perveç lidhjeve mes metaleve dhe jometaleve, atomet e jometaleve mund te krijojne edhe lidhje mes vete. Gjate kesaj lidhje, atomet e jometaleve as nuk lirojne e as nuk pranojne elektrone por bejne çiftezimin e tyre. Keshtu formohet lidhja kovalen ...

                                               

Lidhja metalike

Lidhja metalike formohet ndermjet atomeve te metaleve. Metalet leshojne elektrone dhe shnderrohen ne jone pozitive. Te metalet elektronet jane te levizshme dhe mundesojne bartjen e rrymes elektrike dhe per kete arsye metalet quhen perçues te rend ...

                                               

Lidhje hidrogjenore

Lidhje kimike e formuar mes ngarkeses positive te atomit te hidrogjenitdhe ngarkeses negative te atomit te nje molekule fqinje

                                               

Ligji i Daltonit

Ligji i Daltonit paraqitet kur dy elemente bashkohen dhe formojne dy ose me teper komponime, atehere masat e ndryshme te njerit element qe bashkohen me po te njejtin mase te elementit tjeter qendrojne midis tyre si numra te plote te thjeshte. Ket ...

                                               

Ligji i Hesit

Ligji i Hesit, ligji i shumes se nexhtesive konstante, i cili u percaktua experimentalisht nga G.Hessi. Ky ligj shpreh ndryshimin e entalpis per çdo reaksion kimik eshte konstant, pavarsisht nese reaksioni ndodh ne nje stad ose me disa stade. Pra ...

                                               

Ligji i ruajtjes së masës

Ne shek. XVIII kimisti natyralist francez Antuan Lavuazer zbuloi se ne nje reaksion kimik masa totale e reaktanteve eshte e barabarte me masen totale te produkteve. Ky vezhgim u publikua si "Parimi i Ruajtjes se Mases", i njohur tani si Ligji i R ...

                                               

Masa atomike

Masa atomike eshte masa e nje atomi, me shpesh shprehen ne njesi te mases atomike. Masa atomike konsiderohen te jete masa e pergjithshme e protoneve, neutroneve dhe elektroneve ne nje atom te vetem. Masa atomike perdoret ndonjehere gabimisht si m ...

                                               

Masa molare

Masa molare e nje moli molekula ose komponimi kimik paraqet masen e nje moli te asaj molekule ose atij komponimi kimik numerikisht te barabarte me masen molekulare relative te shprehur ne g/mol. MX=mX/nX ; M - paraqet masen molare ; m - masen e s ...

                                               

MEDA

MEDA, ose 3-metoxy-4.5-ethylenedioxyamphetamine, eshte nje ilaç me pak i njohur psikodelik. MEDA u sintetizua fillimisht nga Alexander Shulgin. Ne librin e tij PiHKAL, doza minimale eshte e shenuar si 200 mg, dhe kohezgjatja e panjohur. Ka shume ...

                                               

Metalet fisnike

Metalet fisnike gjenden ne grupin e 18-te sistemit periodik te elementeve. Quhen metale fisnike sepse nuk reagojne me asnje substance tjeter. I vetmi acid qe i tret keto metale eshte uji mbreteror. Ari dhe pllatina quhen metale mbreterore.Ato quh ...

                                               

Molekula

Molekula eshte njesia me e vogel perberese e nje elementi kimik te pa jonizuar qe mund te ekzistoje ne gjendje te lire dhe qe ruan vetite e elementit kimik perkates. Mund te jete nje atomike, qe d.t.th. se eshte e perbere nga nje atom, ose shume ...

                                               

Monomeri

Monomeri eshte njesi teke qe kur bashkohet me nje monomer tjeter formon nje zinxhir, polimerin. Te gjithe substancat qe jane prodhim nga substancat hidrokarbonike qe jane perbere nga njesi te vogla qe bashkohen me ndihmen a nje reaksioni me tempe ...

                                               

Ndryshkja e metaleve

Ekzistojne dy teori mbi ndryshkjen e metaleve: teoria kimike dhe teori elektrokimike.pra kir metali ndyshket ai ndyshket ske shka me I ba ma pranaj leje npun tvet e un qe po e shkr ket I du shum anime hajt peace out danoca

                                               

Neutralizimi

Neutralizimi eshte dukuri gjate se ciles materie te ndryshme te dukurise, vetit e tyre dalluese i shkrijn dhe marrin veti te nje materie te re me komplekse, e cila ne vete pos vetive te perbashketa te materieve te perziera ka dhe vetit dalluese t ...

                                               

Nitrati

Nitrati me formulen kimike NO 3 quhen kriperat e acidit nitrik, i cili eshte i ndertuar prej nje atomi te azotit dhe 3 atomeve te oksigjenit. Zakonisht jane me ngjyre te bardhe ose pa ngjyre ne forme pluhuri ose kristali dhe treten shume mire ne ...

                                               

Nitroglicerina

Nitroglycerin, trinitrique glicerine ester, trinitroglycerine, trinitrate glicerine apo nitroglycerin eshte nje leng i dendur kompleks kimik, i pangjyre, me vaj, shperthyes dhe shume toksike, te marra nga azotizim e glicerine. Eshte perdorur ne p ...

                                               

Oksidet acidike

Oksidet acidike jane komponime te oksigjenit me jometale te cilat edhe jane me pak elektronegative se oksigjeni kryesisht keto okside jane gaze te cilat treten ne uje dhe formojne acide. Shembuj te tille kemi: dioksidin e karbonit, dioksidin e su ...

                                               

Oksidet bazike

Oksidet bazike jane perberje dyjore te perbera nga oksigjeni dhe metalet.Oksidet jane te gjitha ato substanca qe kane:metal+ oksid bazik> CaO K2O. Jometalet:oksid acid oksid+ emri i metalit+valenca e metalit OKSIDE ACIDE PARASHTESAT:MONO PARAS ...

                                               

Oksidet neutrale

Oksidet neutrale nuk treten ne uje. Ato nuk reagojne as me acide, as me baza. Oksidet neutrale jane: monoksidi i karbonit CO, monoksidi i azotit NO, suboksidi i azotit N2O etj.

                                               

Presioni

Presioni eshte term me te cilen perkufizohet nje lloj shtypje fizike ne disa lemi shkencore e industrial. Shtypja e perkufizuar si Presioni manometrik nekuptohet si shtypja relativ kundrejt shtypjes atmosferik, pra presioni manometrik. Si pasoje ...

                                               

Reaksione ekzotermike

Reaksione ekzotermike jane ato reaksione qe shoqerohen me çlirim energjie qe do te thote se energjia e çliruar gjate krijimit te lidhjeve te reja kimike eshte me e madhe se energjia e marre per shkeputjen e lidhjeve te vjetra. Reaksionee ekzoterm ...

                                               

Reaksione endotermik

Reaksione endotermike jane ato reaksione qe shoqerohen me thithje energjie qe do te thote se energjia e kerkuar per prishjen e lidhjeve te vjetra kimike eshte me e madhe se energjia e çliruar nga formimi i lidhjeve te reja kimike.