ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 266
                                               

Makinat e rrymës së vazhduar

Makinat e rrymes se vazhduar varesisht nga lidhja e tyre munde te punojne ne dy regjime: 1.Rregjim Motorik 2.Rregjim Gjenerator. Gjate regjimit motorik, makina prodhon nje moment ne boshtin e tij i cili moment mundeson qe makina ta vej ne levizje ...

                                               

Materialet elektroteknike

visar lanaj ==Hyrje==Visar Lanaj Materialet qe perdoren ne elektroteknike jane te llojllojshme. Keto nuk jane materiale qe perdoren vetem ne fushen elektrike ose magnetike, por edhe materiale te tjera te cilat, se bashku me keto, japin nje teresi ...

                                               

Matja e fuqisë dhe energjisë

MATJA E FUQISE Ne rastin e pergjithshem,fuqia elektrike matet me ane te aparatit perkates per matjen e fuqise qe quhet Vatmeter. Njesia per matjen e fuqise eshte VATI. Megjithate,fuqia elektrike mund te matet edhe ne menyra te tjera,si p.sh me an ...

                                               

Matja e rezistencës

Materialet sipas vetive elektrike ndahen ne perçues,gjysmeperçues dhe izolator. Perçuesit ndahen ne perçues te klases se pare dhe perçues te klases se dyte. Ne klasen e pare marrin pjese perçuesit ne te cilet nuk ndikon kalimi I rrymes se vazhdua ...

                                               

Matja e rrymes dhe tensionit

Ampermeter quhet instrumenti per matjen e intensitetit te rrymes ose edhe madhesite tjera matese te cilat mund te shnderrohen ne forme te rrymes. Ampermetri ka rezistence te brendshme te vogel ne rastin ideal zero dhe duhet te lidhet ne seri me q ...

                                               

Matjet elektrike

Materialet sipas vetive elektrike ndahen ne perçues,gjysmeperçues dhe izolator. Perçuesit ndahen ne perçues te klases se pare dhe perçues te klases se dyte. Ne klasen e pare marrin pjese perçuesit ne te cilet nuk ndikon kalimi I rrymes se vazhdua ...

                                               

Modulimet dhe demudulimet

Nese kohezgjatja e pulseve eshte ne funksion te amplitudes se pulseve te sinjalit, modulues modulimi quhet PDM Pulse Duration Modulator. Perfundimisht kemi edhe PCM Pulse Code Modulation-Modulimi pulsiv i koduar. Nese amplituda e pulseve ndryshon ...

                                               

Motori asinkron

Motori asinkron eshte motor qe bene pjese te motoret e rrymes alternative. Ky motor sherben per shnderrimin e energjise elektrike ne ate mekanike. Motori asinkron perbehet prej dy pjeseve kryesore, statori dhe rotori. Statori eshte pjesa e palevi ...

                                               

Motori elektrik

"Nje motor elektrik eshte nje motor qe perdor energji elektrike per te prodhuar energji mekanike, zakonisht permes bashkeveprimit te fushes magnetike dhe perçuesve elektrik. Procesi i kundert, duke prodhuar energji elektrike nga energjia mekanike ...

                                               

Nat translacionet

Duke pasur parasysh diskutimin tone ne lidhje me internet adresat e IPv4 dhe formatet e nje Datagrami, ne jemi tani shume te vetedijshem se çdo pajisje ka nevoje pe nje IP adrese. Me perhapjen e zyreve te vogla, zyreve ne shtepi, atehere sa here ...

                                               

Ndërprersit e rrjetave dhe pakot e ndërprersave

Kemi dy rruge fundamentale qe te bejme levizjen te dhenave permes nje rrjeti te lidhjeve dhe nderprersave: nerprersit e rrjetave dhe pakot nderprerse. Nderprersit e rrjetave per te arritur nje burim iu duhet te kalojne pergjat nje rruge e cila pe ...

                                               

PCM

Ne sistemet komunikuese moderne sinjalet analoge te moduluara para se te transmetohen perpunohen edhe me tutje gjegjesisht digjitalizohen dhe sinjalet e digjitalizuara pastaj kodohen ne ndonje forme te deshiruar. Sistemet te cilat sherbejne per t ...

                                               

PLC

Kontrollori logjik i programueshem ose programmable logic controller eshte nje kompjuter industrial i specializuar ne administrimin e veprimeve industriale. PLC zbaton nje program dhe perpunon sinjalet digjitale dhe analogjike te cilet vijne nga ...

                                               

Radiovalët dhe valët elektromagnetike të frekuencave të tjera

Radiovalet e perdorura ne telefonine celulare jane si dhe drita e dukshme dhe rrezet X vale elektromagnetike qe perhapen me nje shpejtesi 300 000 km/sek. Keto vale perbehen njekohesisht nga komponenti elektrik dhe magnetik te cilet ndryshojne per ...

                                               

Rrezet rentgen

Ne tetor te vitit 1895, Wilhelm Conrad Röntgen 1845-1923,i cili ishte profesor i fizikes,aksidentalisht,duke punuar ne efektin e rrezeve katodike zbuloi nje lloj te fotografise.Nga hulumtimet e mevonshme ai zbuloi se keto rreze ishin gjeneruar ne ...

                                               

Sensorët dhe termoçiftet

SENSORI eshte nje pajisje e cila e detekton ose e mat madhesine fizike,dhe e shnderron ate ne madhesi elektrike.Pajisja e cila e kryen veprimin e kundert quhet AKTUATOR. TRANSDUKTORET - lat. Transducere-konvertim-shnderrim eshte pajisje e cila e ...

                                               

Spread Spectrum Communications

Spread Spectrum Communications eshte teknike shume dimensionale, e cila perdoret ne sisteme te ndryshme. Duke u bazuar ne laramanin e shumte te komunikimeve, te cilat jane prezente ne ditet e sotme kjo lami kerkon nje trajtim te veçante dhe te re ...

                                               

Stabiliteti i Sistemeve Lineare të Kontrollit

Stabiliteti eshte veti kualitative e sistemeve. Shqyrtimi i stabilitetit te sistemeve te rregullimit automatik eshte hapi i pare drejt dizenjimit te tyre. Duke pasur parasysh shumellojshmerine e sistemeve - lineare, jolineare, me invariace kohore ...

                                               

Stacey Cunningham

Stacey Cunningham eshte bankiere dhe presidentja e 67 e New York Stock Exchange. Ajo eshte presidentja e pare femer e NYSE. Pas internimit me NYSE gjate viteve 1990, Cunningham u be punonjese e nje zyre te kembimit tregtar, duke vazhduar te punoj ...

                                               

Struktura e materies

Duke i bashkuar atomet e elementeve ne grupe me te medha formohen materialet qe ne i njohim ne praktike. Dihet se kur afrohen dy atome, se pari paraqiten forcat terheqese ndermjet berthamave dhe elektroneve. Si pasoje e kesaj paraqiten ndertimet ...

                                               

Transformatorët

Transformatoret jane pajisje elektrike - statike, te cilat bejne zmadhimin apo zvogelimin e tensionit elektrik, rrymes elektrike dhe fuqise elektrike. Parimi themelor i punes se tyre rrjedh nga ligji i Faradeit, i cili shpreh lidhshmerine ndermje ...

                                               

Tubacioni

Tubacionet jane pjese perberese te nje linje tubash. Tubacionet te enet nen presion pjese perberese te nje linje tubash te destinuar per transportin e fluideve, kur jane te lidhur per nje sistem nen presion bartjen e fluidit, kur lidhen se bashku ...

                                               

UTMS

Dy elementet kryesore te radio rrjeti tokesor UMTS –UTRAN-it, jane kontrolluesi i radio rrjetit Radio Network Controller- RNC dhe Node B-ja. UTRAN-i lidhet me pajisjen e shfrytezuesit me ane te nderfaqes ajrore te bazuar ne teknologjine WCDMA, dh ...

                                               

Metoda shkencore

Metoda shkencore eshte nje proces me te cilin shkencetaret arrijne te njohin fenomene te caktuara duke vendosur supozime dhe duke testuar ato permes eksperimenteve. Ne menyre qe te kete nje karakter shkencor, metoda e hulumtimit duhet te bazohet ...

                                               

Deduksioni

Deduksioni eshte procesi i arsyetimit nga nje ose me shume deklarata per te arritur nje perfundim logjik te caktuar. Pra eshte nje metode logjike. Kjo eshte nje forme e perfundimit te terthorte ne te cilen gjykimi perfundimtar ose perfundimi shko ...

                                               

Kërkimet aplikative

Kerkimet aplikative paraqesin punen krijuese te mbeshtetur ne rezultatet e kerkimeve fundamentale, e cila ndermerret per zgjidhjen e çeshtjeve praktike te caktuara.

                                               

Kërkimet zhvillimore shkencore

Kerkimet zhvillimore perfshijne punen krijuese te mbeshtetur mbi rezultatet e kerkimeve baze dhe te atyre aplikative, qe ndermerret me qellim te aplikimit te proceseve te reja apo per persosjen e atyre ekzistuese.

                                               

Mësimi makinerik

Machine Learning eshte studimi shkencor i algoritmeve dhe modeleve statistikore qe sistemet kompjuterike perdorin per te kryer detyra te veçanta pa perdorur udhezime paraprake, duke u mbeshtetur ne modele dhe konkluzione.Shihet si nje nendege e I ...

                                               

Semiotika

Semiotika eshte studimi i procesit te shenjave, qe eshte çdo forme e veprimtarise, sjelljes, ose çdo proces qe perfshin shenja, perfshire prodhimin e kuptimit. Nje shenje eshte çdo gje qe komunikon nje kuptim, qe nuk eshte vete shenja, tek interp ...

                                               

Sistemi

Sistemi eshte nje grumbull perberesish qe kane lidhje dhe nderveprojne mes tyre si nje njesi per te kryer nje detyre te caktuar. Sistemet organizohen dhe mbahen me ane te strukturave. Struktura eshte ndertimi i brendshem i nje gjeje ose sistemi.

                                               

Acetileni

Acetilini eshte gaz pa ngjyre i perbere nga karboni e hidrogjeni qe digjet me nje drite te bardhe te forte qe perdore per ngjitje, per ndriçim etj. Ne masen 20 perqind etini i prodhuar ne rruge industriale, perdoret per ngjitjen dhe per prerjen e ...

                                               

Acetoni

Acetoni eshte lenge i pangjyre e i avullueshem, me ere te forte si te eterit, qe perdoret per prodhimin e lendve shperthyese, te mendafshit artificial. Po ashtu ne industri prodhohen aparate te cilat sherbejne per ngjitje dhe qe perdorin acetonin ...

                                               

Acidi

Acidi eshte komponim kimik, zakonisht i lengshem, me shije te tharte e veti gerryese, qe permban hidrogjen dhe qe ne reaksion me metalet jep kripera. Varesisht nga bashkimi kimik dallohen edhe acidet, nder me te njohurit jane Acidi sulfurik, Acid ...

                                               

Acidi klorhidrik

Perberja kimike acid klorhidrik ka formulen kimike 2HCL. Ne kushte normale, eshte nje gaz pa ngjyre, qe formon tym te bardhe te acidit hidroklorik kur vihet ne kontakt me lageshtine atmosferike. Gazi i acidit klorhidrik dhe acidi hidroklorik jane ...

                                               

Acidi Laktik

Acidi Laktik i njohur edhe si acidi i qumeshtit me formulen kimike C 3 H 6 O 3, gjendet i lire ne perberjen e qumeshtit, trangullit etj. Ndodhet gjithashtu edhe ne lengun e lukthit te njeriut si dhe ne perberjen e muskujve. Mungesa e ketij acidi ...

                                               

Acidi Nitrik

Acidi nitrik me formule HNO 3 eshte leng, pa ngjyre, me ujin perzihet ne çdo raport.Eshte nje nder acidet me te forta inorganike. Kriprat e acidit nitrik quhen Nitrate.

                                               

Acidi Sulfhidrik

Acidi Suflfhidrik me formulen H 2 S eshte gaz, me ere te keqe.Tretet lehte ne uji, eshte acid i dobet inorganik dhe helmues. Ky acid eshte me i lehte se ajri.Perdoret per nevoja laboratorike.

                                               

Acidi sulfurik

Acidi Sulfurik eshte leng i dendur me ngjyre te erret, ngjajshem si te vajit. Ka peshe specifike 1.91 gati dy here me te madhe se uji. Eshte nje prej acideve me te forta inorganike, dhe eshte substance dehidratuese d.m.th e absorbon ujin prej ajr ...

                                               

Acidi tartarik

Stampa:Chembox image2Stampa:Chembox image2Stampa:Chembox PubChemStampa:Chembox MeSHNameStampa:Chembox InChIStampa:Chembox OtherCationsStampa:Chembox OtherFunctn Acidi tartarik eshte nje acid organik i kristalte, i bardhe. Kriperat e acidit tartar ...

                                               

Afiniteti

Afinitet term i perdorur per te treguar tentimin qe paraqesin atomet a grupi i atomeve per t´u bashkuar ne nje substance te re apo per t´u lidhur mes veti.

                                               

Aldehidet dhe Ketonet

Bejne pjese ne grupin e komponimeve organike me oksigjen. Tek aldehidet dhe ketonet oksigjeni eshte i lidhur me karbon me lidhje dyfishe. Keto dy atome e perbejne grupin funksionor karbonil. Tek aldehidet grupi karbonil eshte i lidhur me nje grup ...

                                               

Alkenet

Alkenet si baze kyesore si hidrokarburet e tjera kane hidrogjenin dhe karbonin, bejne pjese ne kimine organike, ne hidrokarburet e pangopura dhe qe kane karakteristike lidhjen dyfishe. Alkenet krijoje nje seri te hidrokarbureve homologe me formul ...

                                               

Alkinet

Alkinet jane hidrokarbure qe kane te pakten nje lidhje trefishe ne mes te dy atomeve te karbonit, me formulen C n H 2n-2. Te alkinet jane historikisht te njohur si acetilen ose acetileni ne varg, edhe pse emri acetilen po perdoret edhe per tiu re ...

                                               

Alkooli

Ne kimi, alkool eshte çdo komponim organik ne te cilin grupi hidroksil shoqerohet me atom karboni nga nje alkil ose grup alkilik. Formula e pergjithshme e nje alkooli aciklik eshte C n H 2n+1 OH. Me fjale tjera alkohol i referohet etanolit, lloj ...

                                               

Amidoni

Amidoni n) eshte karbohidrati me i perhapur ne natyre pas celulozes. Ai eshte polisakaridi, i cili gjendet ne bime ne forme te kokerrzave dhe sherben si ushqim rezerve. Forma dhe madhesia e kokerrzave te amidonit varet nga lloji i bimes. Ai eshte ...

                                               

Aminoacidet

Aminoacidet jane njesi themelore te molekulave proteinike. Ne ndertimin e molekulave proteinike marrin pjese 20 lloje te aminoacideve. Te gjitha aminoacidet qe marrin pjese ne nderimin e molekules proteinike jane te formes L. Aminoacidet jane per ...

                                               

Amoniaku

Stampa:Chembox PubChemStampa:Chembox InChIStampa:Chembox pKbStampa:Chembox PEL Amoniaku me formule kimike NH 3 ndodhet i lire tek urina e kafsheve, zberthimi i botes bimore, proteinave etj. Eshte substance kimike dhe sherben si reagjent ne labora ...

                                               

Anabolizmi

Me anabolizem nenkuptojme te gjitha reaksionet kimike ne qelize gjate te cilave krijohen materie te reja. Anabolizmi gjithmone kerkon energji, e cila duhet te sigurohet, sepse ato sasi te vogla te cilat prodhohen gjate kohes se reaksionit, nuk ja ...

                                               

Argjendometria

Ne kimi analitike, argjendometria eshte nje lloj titrimi qe e perfshine jonin argjend. Zakonisht, kjo metod perdoret per te percaktuar sasine e joneve klorure te pranishme ne moster. Mostra e cila i permban jonet klorure titullohet me nje tretesi ...

                                               

Azoti i lëngshëm

Azoti i lengshem eshte azot ne gjendje te lengshme ne nje temperature shume te ulet. Prodhohet ne industri nepermjet distilimit te ajrit te lengshem. Azoti i lengshem eshte nje leng i qarte dhe pa ngjyre, me dendesi prej 0.807 g/ml ne piken e tij ...