ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 264
                                               

Ligji i Kulonit

Ne vitin 1995 Stjuart Kulon percaktoi eksperimentalisht, me ane te ballances me torsien shprehjen analitike te forces se bashkeveprimit te ngarkesave elektrike pikesore, ne prehje, qe njihet si Ligji i Kulonit. Ngarkesen elektrike do ta konsidero ...

                                               

Ligji i Omit

Ligji i Omit thote se rryma neper nje perçues ne mes te dy pikave eshte proporcional me tensionin ne mes te ketyre dy pikave. Duke e paraqitur konstanten e proporcionalitetit si rezistence arrihet ekuacioni matematikor qe pershkruan kete lidhje: ...

                                               

Ligji i Paskalit

Modeli i lengjeve ideale nuk e perfill ferkimin e brenshem. D.m.th., te lengjet ideale nuk ekzistojne deformime elastike te rreshqitjes. Nga aspekti mikroskopik, te lengjet ideale nuk veprojne forcat terheqese ndermjet molekulave. Vetite e lengje ...

                                               

Lista e momenteve të inercisë

Me poshte eshte nje liste e momenteve te inercise. Momentet e mases se inercise kane njesi dimensionale: mase × gjatesine 2. Kjo eshte analogja rrotulluese e mases. Ajo nuk duhet te ngaterrohet me momenti i dyte i siperfaqes momenti siperfaqesor ...

                                               

Lista e sistemeve kuantike me zgjidhje analitike

Ne mekaniken kuantike shume njohuri mund te perftohen nga studimi i zgjidhjeve te ekuacionit te Shrodingerit jo-relativistik me pavaresi kohore ne nje hapesire konfigurimi te duhur. Ne koordinata Karteziane vektoriale r {\displaystyle \mathbf {r} ...

                                               

Lumineshenca

Lumineshenca quhet çdo rrezatim i trupave, perveq rrezatimit termik, i shkaktuar nga faktoret e jashtem me çfaredo lloj ekscitimi.Shkaktaret mund te jene te ndryshme: reaksionet kimike, energjia elektrike, absorbimit te fotoneve, nxehtesia, e shu ...

                                               

Madhësitë fizike

Madhesite fizike jane ato madhesi me ane te cilave krahasohen dimensionet, vetite, etj. fizike te objekteve me studimin te cilave merret fizika. Gjate historise se zhvillmit te fizikes si shkence, futja ne perdorim e nje sistemi te ketyre madhesi ...

                                               

Magnetohidrodinamika

Magnetohidrodinamika eshte dicipline akademike qe studion dinamiken e lengjeve qe kane percjellshmeri elektrike. Shembuj te lengjeve te tilla perfshine plazma, metalet ne gjendje te lengshme, dhe uji me kripe. Fjala magnetohidrodinamika vjen nga ...

                                               

Makroskopia

Makroskopia perdoret zakonisht per te pershkruar sende trupore qe jane te matshem dhe te vezhgueshem nga syri i zhveshur. Kur perdoret per dukuri dhe sende abstrakte, pershkruhet qenesia ne bote siç ne e rrokim ate. Shkalla makroskopike e gjatesi ...

                                               

Masa

Masa eshte madhesi fizike e cila matet me njesine kilogram. Simboli i madhesise masa eshte m {\displaystyle m}. Ne biseda te lira, ne shkence per trupat shpeshhere perdoret edhe emertimi masa, ndersa ne jeten e perditshme masa ngaterrohet me pesh ...

                                               

Mekanika analitike

Stampa:Mekanika klasike Mekanika analitike eshte nje term qe perdoret per nje forme te rafinuar te mekanikes klasike, e cila u ndertua qe nga shekulli i tetembedhjete e bazuar mbi mekaniken e Isak Njutonit. Mekanika analitike ze nje vend special ...

                                               

Mekanika e fluideve

Lenda gjendet ne nje nga tre format: e ngurte, e lenget, e gazte.Dihet se trupat e ngurte kane forme dhe vellim te caktuar.Dihet gjithashtu se lengjet kane vellim por jo forme te caktuar, kurse gazet nuk kane as vellim dhe as forme te caktuar. Nj ...

                                               

Mekanika klasike

Mekanika klasike eshte nje term qe perdoret per te pershkruar levizjen e objekteve makroskopike, qe nga levizja e projektileve deri te pjeset e makinerive, si dhe gjithashtu per pershkrimin e objekteve astronomike, si sondat kozmike, planetet, yj ...

                                               

Mekanika kuantike

Mekanika kuantike e cila ndonjere njihet si fizika kuantike eshte nje teori fizike, qe pershkruan sjelljen e lendes ne rrafshin atomik e nenatomik. Eshte nje nga shtyllat kryesore te fizikes moderne dhe perben themelin e shume fushave te saj, si ...

                                               

Mekanika statistike

Mekanika statistike eshte zbatimi i teorise se probabilitetit, e cila perfshin vegla matematike per tu marre me popullata te medha, si dhe fushes se mekanikes e cila merret me levizjene e thermijave dhe objekteve mbi te cilen zbatohen forcat. Mek ...

                                               

Mikrovalët

Mikrovale jane brezi i valeve me gjatesi decimetri, centimetri dhe milimetri. Me Mikrovale kuptohen vale elektromagnetike gjatesia te cilave gjendet brenda 1 m dhe 1 mm qe i pergjegjet nje brezi te frekuences prej 300 MHz deri 300 GHz. Mikrovalet ...

                                               

Modeli Kronig-Penny

Ne mekaniken kuantike, therrmija ne nje latice nje-dimensionale eshte nje problem qe shfaqet ne nje model periodik te nje latice kristalore. Problemi mund te thjeshtohet nga potenciali i barrieres infinite 3D ne rastin nje dimensional. Potenciali ...

                                               

Momenti

Ne fizike, termi "moment" mund ti referohet shume koncepteve te ndryshme: Momenti i forces, eshte tendenca e nje force per te rrotulluar nje objekt rreth nje boshti.Produkti i madhesise se forces me krahun e saj,quhet momenti i forces ne lidhje m ...

                                               

Momenti i Inercisë

Momenti i inercise, i njohur gjithashtu si mase moment i inercise ose masa kendore, eshte koncepti analog i mases per trupa ne rrotullim. Ndyshe ai mund te kuptohet si inercia e nje trupi te ngurte ne rrotullim ne lidhje me piken e rrotullimit. M ...

                                               

Momenti magnetik

Momenti magnetik i nje magneti eshte nje matje e tendences se saj per tu drejtuar me nje fushe magnetike. Si moment magnetik ashtu edhe fusha magnetike mund te konsiderohen si vektore qe kane nje madhesi dhe nje drejtim. Drejtimi i momentit magne ...

                                               

Motivi

Motivi apo Motoja eshte nxitesi i veprimeve te caktuara te kryera njera pas tjetres me vetedije apo pa te. Ne fizike dhe psikologji, motivi merret si levizje e nje veprimi, si nxites i veprimit qe i jepe dhe drejtimin e kahjen e veprimit. Caku i ...

                                               

Ndërtimi grimcor i lëndës

Eksperiment: Marrim nje gote uje hedhim pak sheqer pasi ta perziejm do te krijohetn nje mase homogjene, duke mos u dukur fare sheqeri. Mirepo kur e marim dhe e provojm shija do te jete e embel pra kjo nenkupton se lenda ka ruajtur vetite e saj. K ...

                                               

Neutroni

Neutroni eshte thermije apo grimce e atomit. Neutronet gjindet ne bertham te atomit se bashku me protonet, ku numri i neutroneve eshte i barabart me numrin e protoneve Emrin neutron e kan marre pershkake te neutralitetit ne mes te protoneve te ng ...

                                               

Ngarkesa elementare

Ngarkesa elementare, zakonisht e shenuar si e ose edhe si q, eshte ngarkese elektrike e perbere nga nje proton i vetem, ose nga nje elektron i vetem. Kjo ngarkese elementare eshte konstante themelore fizike. Per te hequr konfuzionet per shenjen e ...

                                               

Nivelet energjetike

Vlerat e caktuara te energjise qe merr nje elektron ne atom,quhet nivel energjetik dhe elektronet qe i perkasin nje niveli energjetik formojne nje shtrese elektronike. Si fillim duhet te dini se sa elektrone gjenden ne shtresen e fundit energjiti ...

                                               

Nxitimi

Ne fizike, dhe me saktesisht kinematike, pershpejtimi eshte ndryshimi i shpejtesise me kalimin e kohes. Meqenese shpejtesia eshte nje vektor, ajo mund te ndryshoje ne dy menyra te: nje ndryshim ne modulin e saj dhe / ose nje ndryshim ne drejtimin ...

                                               

Njësitë matëse

Njesite matese jane madhesi te caktuara, te pranuara me marreveshje qe shprehin ne menyre sasiore madhesi te tjera te se njejtes natyre. Njesit matese jane permasa/vlera te perkufizuara per krahasimin e madhesise. Njesite matese te perkufizuara s ...

                                               

Optika kuantike

Optika Kuantike eshte nje fushe kerkimi ne fizike e cila merret me aplikimin e mekanikes kuantike ne fenomene qe perfshijne driten dhe bashkeveprimin e saj me lenden.

                                               

Osmoza

Osmoza eshte dukuri fizike e lidhur ngushte pas procesit te difuzionit. Kur dy tretesira me perqendrim jo te njejte,jo te barabarte,jane te ndara me membranen gjysmekaluese, per shembull, me membranen qelizore, e cila eshte e kalueshme per moleku ...

                                               

Pajisjet pneumatike

Pajisjet pneumatike bejne shnderrimin e energjise mekanike ne energji pneumatik e pastaj me kete lloj energjie bejne pune te caktuar.Pajisjet pneumatike perbehen nga kompresori, grupi per pergatitje te ajrit, komponentet per rregullim, elementeve ...

                                               

Parimi i përjashtimit i Paulit

Ne fizike parimi i perjashtimit i Paulit pohon se dy fermione nuk mund te ndajne te njejtat numra kuantike. Ky princip u formua per here te pare nga Volfang Pauli. Ne atom elektronet jane te organizuara ne shtresa te caktuara sipas numrave kuanti ...

                                               

Pesha

Alea e nje objekti, ne shkence dhe inxhinieri, lidhet me forcen qe vepron ne objekt, qofte per shkak te gravitetit ose me nje force reagimi qe e mban ate ne vend. Disa libra shkollore standarde percaktojne peshen si nje sasi vektori, forca gravit ...

                                               

Përplasësi i Madh i Hadroneve

Perplasesi i Madh i Hadroneve eshte pershpejtuesi berthamor me i madh dhe kompleks ne bote, i cili ka si qellim perplasjen e dy rrezeve protonesh me energji 7 TeV te cilat jane diametralisht te kunderta me njera tjetren. Qellimi kryesor eshte eks ...

                                               

Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica

Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, eshte liber tre vellimesh i shkruar nga Isak Njutoni dhe i botuar me 5 korrik te vitit 1687. Libri permbane pohimet e Ligjeve te levizjes te Njutonit duke formuar themelimin e mekanikes klasike si dhe ...

                                               

Pika lëndore

Pika lendore ose therrmija eshte nje nga konceptet themelore te mekanikes klasike. Me pike lendore ne kuptojme nje objekt permasat te cilit neglizhohen kur ai merret ne konsiderate. Siç shihet pika lendore eshte nje objekt i idealizuar, por perdo ...

                                               

Plazma (fizikë)

Ne perdorimin fizik dhe kimik, plazma i referohet nje gazi te jonizuar, ne te cilen nje proporcion i caktuar i elektroneve jane te lira, pra jo te lidhura ne atome ose molekula. Aftesia e ngarkesave pozitive ose negative ben qe plazma te jete per ...

                                               

Postulatet e Borit

Teorite e fizikes klasike pranonin rrotullimin e planeteve rreth diellit, pasi planetet nuk kishin ngarkese elektrike ndersa elektronet ishin me ngarkese dhe sipas teorise klasike nje grimce e ngarkuar ne levizje duhet te rrezatonte energji. Duke ...

                                               

Potenciali magnetik

Potenciali magnetik jep nje menyre matematike per percaktimin e fushes magnetike ne elektromagnetizmin klasik. Ai eshte analogu i potencialit elektrik i cili percakton fushen elektrike ne elektrostatike. Ashtu si potenciali elektrik, ai nuk mund ...

                                               

Predha

Levizja e Predhes: eshte kombinim i levizjeve horizontale me shpejtesi konstante, horizontale dhe levizjes vertikale me nxitim renes konstante; ne saje te gravitetit te Tokes. Predha- projektili, permban ne vete levizjen e objektit, i cili eshte ...

                                               

Principi i Hamiltonit

Ne fizike, principi i Uilliam Rouan Hamilton eshte nje formulim alternativ i ekuacioneve diferenciale te levizjes per nje sistem fizik si ekuivalenti i ekuacioneve integrale, duke perdorur analizen e variacionit. Ky princip quhet gjithashtu edhe ...

                                               

Prizmi (optikë)

Prizmi ne optike eshte nje cope qelqi, kristali ose lende tjeter e tejdukshme e prere me kende te drejte dhe faqe te rrafshta. Prizmi zakonisht ka nje forme gjeometrike trekendeshe me nje baze trekendeshe dhe faqe kenddrejta. Disa lloje prizmash ...

                                               

Prurja e ujit

Prurja e ujit eshte masa fizike qe perdoret per matjen e sasise se ujit ne funksion te kohes. Kjo mase eshte e ndryshme nga shpejtesia e rrjedhes se lumenjve pasi qe nje lum mund te rrjedhe shume me shpejte se nje theter mirepo sasia e ujit qe rr ...

                                               

Puna (fizikë)

Ne fizike, puna mekanike eshte sasia e energjise qe jepet nga nje force qe vepron pergjate nje distance. Ashtu si energjia, ajo eshte nje madhesi skalare, ku njesia SI e saj eshte xhauli. Termi puna u shpik ne vitin 1826 nga matematikani Francez ...

                                               

Puna mekanike

Per dallim nga kuptimi i punes ne jeten e perditshme, ne fizike puna mekanike eshte te zoteruarit e ndonje force ne njefare distance. Forca e cila vepron ne trupa nderron shpejtesine apo ben kompensimin e forcave te tjera te cila veprojne perkund ...

                                               

Radiovalët

Radiovalet jane vale elektromagnetike brenda nje brezi te frekuencave qe fillon nga disa kHZ deri ne 3 GHz Radiovalet mund te jene krijuar nga natyra apo me ndihmen e instrumenteve teknike. Ekzistencen e ketyre valeve ne teori e ka vertetuar Jame ...

                                               

Reflektimi

’Reflektimi’ eshte ndryshimi ne drejtimin e nje fronti valor ne nje nderfaqe midis dy mediave te ndryshme ne menyre qe fronti i vales te kthehet ne mediumin nga i cili ka origjinen. Shembuj te zakonshem perfshijne pasqyrimin e drites, zerit dhe v ...

                                               

Rënia e lirë

Renia e lire e trupave eshte levizja e atyre trupave qe kryhet vetem nen veprimin e forces terheqese te Tokes. Per te studiuar kete renie te trupave, ne vitin 1589 shkencetari italian Galileo Galilei leshoi nga kulla e larte e Pizes, njekohesisht ...

                                               

Ruajtja e energjisë

Ne fizike dhe kimi, ligji i ruajtjes se energjise percakton se energjia e pergjitheshme e nje sistemi te izoluar mbetet e pandryshuar, pra, energjia ruhet me kalimin e kohes. Ky ligj do te thote qe energjia nuk mund te krijohet as te shkaterrohet ...

                                               

Rregulla e dorës së djathtë

Ne matematike dhe ne fizike, rregulla e dores se djathte eshte nje teknike per kuptimin shenimin e konventave per vektoret ne tri dimensione. Ekzistojne disa rregulla te dores se djathte.

                                               

Rrezatimi elektromagnetik

Rrezatimi elektromagnetik eshte nje fenomen qe merr formen e valeve vete-propaguese ne boshllek ose ne nje mjedis lendor. Ai perbehet nga komponente te fushes elektrike dhe fushes magnetike, te cilat oshilojne ne fazen pingul me njera-tjetren si ...