ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 261
                                               

Pelagia noctiluca

Lloji: Pelagia Mbiklasa: Medusozoa Tipi: Cnidaria. Polipe apo meduza, me simetri rrethore dhe koloni polimorfe. Trupi prej dy shtresa qelizash dhe me kapsule hitherore nematociste. Nenklasa: Discomedusae Specia: P. colorata - P. noctiluca - P. pa ...

                                               

Penicilina

Penicilinat jane mikroorganizma, nje grup i antibiotikeve qe rrjedhin nga mbreteria Kerpudha, klasa Ascomycetes, gjinia Penicillium, ku mund te jene te llojit Penicilium Notatium ose Penicilium Klistogenium. Grupi antibiotikeve te penicilines kan ...

                                               

Peptidet

Peptidet jane komponime organike te perbera prej nje numri te vogel aminoacidesh, te cilat jane te lidhura mes vete me lidhje peptidike. Me hidrolizen e peptideve si produkte te fundit fitohen aminoacidet.

                                               

Pieris brassicae

Flatrat e perparme te bardha, ne maje me njolle te zeze, qe shtrihet dhe buzes anesore dhe me 2 njolla te rrumbullakta ne mes. Flatrat e pasme te bardha, ne buzen e perparme me njlleza te vogla te zeze. Hapesiara e flatrave varion nga 50 - 64 mm. ...

                                               

Pieris napi

Flatrat e perparme te bardha, ne maje me njolle te zeze, ne mes me 1 njolle ose 2 njolla. Flatrat e pasme te bardha; ana e poshtme e flatrave me nervurat shume te erresuara pjeserisht edhe te gjelberta. Hapesira e flatrave varion nga 38 - 48 mm. ...

                                               

Pieris rapae

Flatrat e perparme te bardha, ne maje me njolle te zeze te vogel katerkendeshe ose pak te theksuar, numri i te cilave varion nga 1 ose 2 njolla. Flatrat e pasme te bardha, buzes se perparme me njolle te zeze. Hapesira e flatrave varion nga 35 - 4 ...

                                               

Plakja

Plakja eshte gjithesia e modifikimeve funksionale e cila zvogelon ne menyre progresive aftesine e nje objekti, nje informacioni ose nje organizmi per te kryer funksionet e tij me kalimin e kohes.

                                               

Pontia daplidice

Flatrat e perparme te bardha, ne maje dhe pak poshte saj me njolla te zeza, ne mes me njolle te zeze. Flatrat e pasme te bardha ku pasqyrohet figura e anes se poshtme te flatrave te perparme; ana e poshtme e flatrave e gjelbert - everdhe me njoll ...

                                               

Popullata

Ne biologji, popullatat, jane te gjitha organizmat te njejtit grup ose specie, te cilat jetojne ne nje zone te caktuar gjeografike dhe kane aftesine e nderthurjes. Zona e nje popullate seksuale eshte zona ku kryqezimi eshte i mundur ne mes te çdo ...

                                               

Predatorizmi (prerëmbimi)

Predatorizmi eshte lloj i maredhenieve biotike ku nje predator ushqehet me prene. Predatoret e vrasin prene ose nuk e vrasin prene e tyre megjithate si prioritet kane te ushqyerin me te, akti i predatorizmin shpesh rezulton ne vrasjen e prese dhe ...

                                               

Procesi i metabolizmit

Metabolizmi eshte term i perbashket per reaksionet kimike, te cilat jane baze e rritjes, ngacmueshmerise, levizjes, ndarjes dhe e riprodhimit te qelizes. Ato mund te ndahen ne dy grupe reaksionesh, te cilat quhen anabolizem dhe katabolizem.

                                               

Protozoa

Parashtazoret perfshijne shume lloje te gjinise: Autotrofe, Heterotrofe, si dhe disa forma te tjera qe sillen edhe si autotrofe, edhe si heterotrofe.Te gjithe Protozoaret jane eukariot dhe kane berthame qelizore te ndare me membrane berthamore ng ...

                                               

Qeliza

Qeliza eshte njesia themelore morfofuksionale te gjitha qenieve te gjalla. Çdo qelize qe te mbahet ne jete duhet ti kete se paku keto tri sisteme: Sistemi i autoreproduksionit Sistemi i membranave Sistemi qe furnizon qelizen me energji Qeliza nga ...

                                               

Raca (biologji)

Ne taksonomine biologjike, raca eshte nje rang joformal ne renditen taksonomike, nen nivelin e nenllojit me disa variacione te perberjes se nje race. Lidhur me racen ekzistojne perkufizime te ndryshme. Racat mund te jene popullacione individesh g ...

                                               

Ribozomi

Ribozomet gjenden ne membranen e Retikulumit endoplazmatik granular, ne Kloroplaste por ato mund te gjenden te lira edhe ne citoplazme. Jane organele me madhesi 25 mm. Ribozomet jane nje makine komplekse molekulare, te lokalizuara brenda te gjith ...

                                               

Sistematika

Sistematika ose biosistematika eshte nje dege e biologjise qe merret me klasifikimin e qenieve te gjalla, te se kaluares dhe te tashmes, duke bere pershkrimin e shumellojshmerise se tyre sipas veçorive te percaktuara te tyre ne grupe ne nje siste ...

                                               

Sperma

Lengu qe prodhojne gjendrat gjinore te mashkullit dhe qe permban mijera njesite e imeta te trashegimise, gjenet; fare. Hormoni estrogjen mblidhet prane herdheve duke luajtur nje rol te rendesishem ne pjekjen e spermes. Pra prej tij varet pjellshm ...

                                               

Steroidet anabolike

Steroidet anabolik jane nje klase e hormoneve steroide derivate te Testosteronit. Ato nxisin rritjen sintezes se proteinave brenda qelizave, te cilat rezultojne ne ndertimin e indeve qelizore, veçanerisht ne muskuj. Steroidet anabolik shkaktojne ...

                                               

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae, diplococcus pneumoniae, ose thjesht pneumococcus jane baktere diplokoke gram-pozitive te rradhitura ne çifte ose ne vargje te shkurtra, ku qelizat e tyre kane forme lancete. Termi ne forme lancete do te thote qe diplokok ...

                                               

Streptokoket

Streptokoku ben pjese ne rendin Lactobacillales, e cila perveç streptokokut perfshine edhe gjini te tjera si: Enterococcus, Lactococcus, Lactobacillus dhe Leuconostoc. Kjo ndarje bazohet ne ndarjen e bere sipas Bergey’s Manual of Systematic Bacte ...

                                               

Shqisa e Gjashtë

Shqisa e Gjashte Shqisa e gjashte ndodhet ne nje pjese te trurit qe na ndihmon ne zgjidhjet e rendesishme duke gjetur nje rruge te ndermjetme, ndermjet arsyes dhe ndjenjes. Shqisa e 6 -te ekziston dhe ndodhet ne tru midis dy hemisferave. Kjo pjes ...

                                               

Teoria e qelizës

Teoria e qelizes percakton qe te tera organizmat jane kompozuar ne njesi te vogla organizimi, te quajtura qeliza. Koncepti ishte shprehur ne 1839 nga Schleiden & Schwann dhe ka qendruar si nje themel i biologjise moderne. Ideja ushtron te tjera h ...

                                               

Tuja

File:Thuja standishii.jpg Thuja eshte gjini e drunjeve halore ne Cupressaceae. Ka pese lloje ne gjini, dy ne Ameriken e Veriut dhe tre ne Azine lindore. Anetaret jane te njohur zakonisht si arborvitaes, thuja ose cedra.

                                               

Vakuola

Vakuola eshte nje hapesire ne qelize e rrethuar nga nje membrane qe permban tretesire. Qelizat bimore kane vakuola shume te medha, te cilat permbajne nje tretesire sheqernash dhe substancash te tjera, te quajtur lengu qelizor. Vakuola e mbushur p ...

                                               

Vdekja klinike

Vdekja klinike eshte nje" gjendje kufitare” me vdekjen kur doktoret nuk rregjistrojne me aktivitet te zemres sepse, te frymemarrjes, te mushkrive, funksionet e sistemit nervor fillojne te zhduken dhe" bebja e syrit” nuk mblidhet me kur e ndricon ...

                                               

Zerynthia polyxena

Flatrat e perparme te verdha me shume njolla - shirita te zi, buzes anesore me shirit te zi te dhembezuar, anes se poshtme dhe me njolla te kuqe. Flatrat e pasme te verdha me njolla te zeza dhe te kuqe, buzes anesore me shirit te zi te dhembezuar ...

                                               

Detyrat shtëpiake

Detyrat shtepiake ose Detyrat e shtepise jane nje sere detyrash te caktuara enkas per nxenesit ose studentet nga mesuesit e tyre me qellim qe te perfundohen ose kryhen jashte klases, zakonisht ne shtepi. Detyrat e zakonshme te shtepise mund te pe ...

                                               

Jan Amos Komenski

Jan Amos Komenski - John Amos Komenius eshte filozof, teolog dhe shkrimtar por mbi te gjitha dhe ne radhe te pare ai eshte pedagogu me i shquar çek dhe njeri nder pedagoget me te shquar boteror. Vepra pedagogjike e tij arriti kulmin e mendimit pe ...

                                               

Metoda didaktike

Metoda didaktike a eshte nje metoda e mesimdhenies qe ndjek nje qasje te qendrueshme shkencore apo stil edukativ per tu angazhuar mendjen e studentit. Metoda didaktike e mesimit eshte ne kontrast shpesh me dialektika dhe Metoda Sokratike; Termi m ...

                                               

Metoda sokratike

Metoda sokratike ose Debati sokratik eshte nje forme e dialogut bashkepunues argumentues midis individeve, bazuar ne pyetje dhe pergjigje, e bere me qellim te stimulimit te menduarit kritik dhe per te nxjerre ide dhe presupozime themelore. Kjo es ...

                                               

Mësimi frontal

Mesimi frontal ose mesimi me mesuesin ne qender zakonisht i referohen mesimeve ku aktivitetet mesimore zhvillohen nga pjesa frontale ose ballore e klases. Formen e mesimit frontal e kemi atehere kur mesimdhenesi merret ose punon me te gjithe klas ...

                                               

Mikromësimi

Mikromesimi eshte nje koncept didaktike i cili nenkupton organizimin e procesit mesimor me grupe te vogla te nxenesve ose organizimin e mesimdhenies ne leksione te shkurtera ne aspektin kohor per nje grup te vogel nxenesish te cilet nuk mund te j ...

                                               

Stilet e të nxënit

Stilet te nxenit i referohen nje sere teorish te cilat synojne te japin pergjigje per ndryshimet ne te mesuarit e individeve. Shume teori pajtohen mes vete qe njerezit mund te klasifikohen sipas stilit te tyre te mesuarit, por ndryshojne ne menyr ...

                                               

Xhigsou (Didaktikë)

Xhigsou e njohur ne disa burime edhe si nderthurja, eshte nje teknike e organizimit te veprimtarise mesimore ne klase e cila konsiston ne bashkimin e figurave, gje qe i ben nxenesit dhe studentet te varur nga njeri-tjetri dhe ne kete menyre i sht ...

                                               

Kuptimi

Kuptimi apo te kuptuarit, eshte kushti njohes dhe aftesia e mendimit, arsyetimit, gjykimit, kapjes dhe zbatimit te diturise qe pajtohet me veprime, gjendje dhe rrethana te ndryshme. Kuptimi eshte nje ecuri mendore qe ka te beje me nje send lendor ...

                                               

Shkollari

Shkollari eshte nje person qe i kushton kohe te konsiderueshme studimeve, veçanerisht zhvillimit te ekspertizes ne nje fushe te studimit. Nje shkollar mund te jete gjithashtu nje akademik, studiues, nje person qe punon si mesimdhenes ne nje unive ...

                                               

Biocenoza

Ky artikull ne lidhje me biologjine eshte i cunguar. Ndihmoni dhe ju ne permirsimin e tij. Biocenoza eshte teresia e bimeve dhe shtazeve qe gjenden ne nje biotop. Biocenoza eshte ne varesi te drejtpersedrejti te biotopit.Si shembuj ekosistemesh m ...

                                               

Burimi

Nje burim eshte nje burim apo furnizim i perfituar gjate prodhimit. Zakonisht burimet jane materiale, energjia, sherbimet, stafi, njohuri ose pasurite e tjera te cilat jane transformuara per te prodhuar perfitime dhe ne proces mund te konsumohen ...

                                               

Kalendari ekologjik

Kalendari ekologjik 26. janar - Dita Boterore e Edukimit Mjedisor 2. shkurt - Dita Boterore e zonave moçalore 14. shkurt - Dita Boterore e ruajtjes se energjise 15. mars - Dita Botere e konsumatorit 21. mars – Dita Nderkombetare e Pyjeve 22. mars ...

                                               

Mikroplastikat

Mikroplastikat jane copa shume te vogla plastike qe ndotin mjedisin. Mikroplastikat nuk jane nje lloj specifik i plastikes, por ato jane fragmente te plastikes qe kane gjatesi me pak se 5 mm. Burimet nga te cilat mikroplastikat lirohen jane nga i ...

                                               

Pedagogjia ekologjike

Pedagogjia ekologjike ose ekopedagogjia e njohur edhe si pedagogjia mjedisore eshte nje disipline re e pedagogjise se aplikuar e cila, qellimin dhe detyrat e saj i mbeshtet ne edukimin mjedisor. Ajo nderton dhe zhvillon nje sistem te ndergjegjesi ...

                                               

Smogu

Smogu eshte ajri i ndotur. Fjala Smog vjen nga anglishtja Smoke = tym dhe Fog = mjegull. Smogu paraqitet ne qytetet e medha, gjate vjeshtes dhe dimrit, ku ka ndotes te medhenj ne nje hapesire te vogel. Mungesa e ererave e veshtireson edhe me shum ...

                                               

Shiu acidik

Shiu acid eshte nje lloj shiu ose çdo forme tjeter reshjeje qe ka nivel te pazakonte aciditeti, çka do te thote se ka nivel te larte te joneve te hidrogjenit i ulet. Mund te shkaktoje efekte te demshme mbi bimet, dhe infrastrukture. Shiu acid shk ...

                                               

Dian Fossey

Dian Fossey ishte nje primatologe dhe konservatore amerikane e njohur per ndermarrjen e nje studimi te gjere te grupeve te gorillave te malit nga viti 1966 deri ne vrasjen e saj ne 1985. Ajo i studioi ato çdo dite ne pyjet malore te Ruandes, e in ...

                                               

Etologjia

Etologjia eshte fushe akademike e cila merret me studimin sjelljes ne aspektin biologjik, d.m.th. etologjia eshte nje shkence biologjike qe studjon sjelljen e kafsheve dhe njerezve. Fokusi i etologjise eshte sjellja ne kushte natyrore, ndersa bih ...

                                               

Etologjia humane

Etologjia humane eshte drejtimi i etologjise qe merret me studimimin e sjelljeve te njeriut. Shume prej sjelljeve te njeriut jane te lindura,pra te trashegushme qe me lindjen e individit,krahas sjelljeve te lindura,si e qara,thithja e gjirit te n ...

                                               

Hipnotikët

Hipnotiket, zakonisht te njohura si pilula gjumi, jane nje klase e barnave psikoaktive, funksioni primar i te cilit eshte te nxise gjumin dhe te perdoret ne trajtimin e pagjumesise, ose anestezise kirurgjikale. Ky grup eshte i lidhur me sedativet ...

                                               

Efekti i Komptonit

Efekti i Komptonit eshte shperndarje joelastike e nje fotoni nga nje thermje e ngarkuar, zakonisht nje elektron. Rezultati qe çon ne ulje te energjise se fotonit quhet Efekti Kompton. Pjese nga energjia e fotonit i transferohet elektroneve te shp ...

                                               

Lazeri

Lazeri eshte nje burim i dukshem qe leshon fotone ne nje rreze te perbashket. Ne fizike lazeri eshte nje rreze e fuqishme drite qe perftohet nga nje aparat i posaçem. Nje lazer eshte nje pajisje qe leshon drite permes nje procesi te perforcim opt ...

                                               

Fërkimi

Forca e Ferkimit eshte ajo force qe synon te ndaloje levizjen e trupave p.sh. Gjate rreshqitjes apo rrokullisjes se nje trupi te ngurte neper nje trup tjeter te ngurte gjithmone paraqitet nje force e rezistences, e cila tenton te pengoje levizjen ...